Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nám. sv. Martina 5, Holíč [zrušená]

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.08.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
124 529€ 287 556€ 405 313€ 291 751€ 348 403€ 316 067€ 356 259€ 347 178€ 314 963€ 346 756€ 316 413€ 351 466€ 241 721€
02
501
Spotreba materiálu
89 016€ 230 391€ 334 643€ 224 409€ 278 864€ 247 498€ 278 999€ 266 813€ 223 018€ 264 023€ 250 093€ 273 407€ 176 656€
03
502
Spotreba energie
35 513€ 57 164€ 70 670€ 67 342€ 69 539€ 68 569€ 77 260€ 80 365€ 91 945€ 82 733€ 66 320€ 78 060€ 65 065€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
45 475€ 114 193€ 205 534€ 143 349€ 158 626€ 155 350€ 152 355€ 181 727€ 124 085€ 128 201€ 141 817€ 137 773€ 148 286€ 56 984€
07
511
Opravy a udržiavanie
12 486€ 25 637€ 42 900€ 8 055€ 31 303€ 31 082€ 34 005€ 83 884€ 36 012€ 58 969€ 62 214€ 69 735€ 95 025€ 7 840€
08
512
Cestovné
170€ 1 614€ 7 837€ 7 610€ 5 236€ 10 731€ 14 015€ 10 934€ 5 666€ 6 635€ 3 149€ 1 745€ 3 810€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
32 819€ 86 942€ 154 797€ 127 683€ 122 087€ 113 537€ 104 335€ 86 909€ 81 587€ 63 566€ 72 968€ 64 889€ 51 516€ 45 333€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 083 089€ 1 629 478€ 1 768 916€ 1 567 419€ 1 554 889€ 1 446 945€ 1 376 905€ 1 233 205€ 1 088 639€ 956 083€ 915 640€ 847 110€ 736 061€
12
521
Mzdové náklady
781 952€ 1 188 773€ 1 278 134€ 1 136 182€ 1 130 125€ 1 049 779€ 1 000 275€ 896 116€ 800 287€ 700 024€ 676 421€ 624 399€ 540 397€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
273 565€ 396 621€ 444 123€ 395 307€ 393 417€ 364 098€ 350 860€ 316 563€ 277 455€ 243 877€ 229 225€ 212 513€ 185 694€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
9 720€ 14 318€ 14 920€ 12 689€ 12 703€ 12 276€ 11 365€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
17 853€ 29 766€ 31 738€ 23 241€ 18 644€ 20 792€ 14 405€ 20 527€ 10 897€ 12 183€ 9 993€ 10 198€ 9 970€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
150€ 3 289€ 3 082€ 2 864€ 3 205€ 2 787€ 2 700€ 2 615€ 2 491€ 239€ 218€ 0€ 81€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
150€ 3 289€ 3 082€ 2 864€ 3 205€ 2 787€ 2 700€ 2 615€ 2 491€ 239€ 218€ 0€ 81€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 535€ 11 714€ 20 949€ 15 640€ 16 247€ 20 575€ 8 633€ 20 107€ 14 878€ 9 984€ 11 427€ 13 663€ 16 499€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 1 186€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1€ 55€ 7 907€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 165€ 4 453€ 11 750€ 13 731€ 15 314€ 19 227€ 7 519€ 19 175€ 13 770€ 9 344€ 10 992€ 12 720€ 16 079€
28
549
Manká a škody
370€ 7 206€ 1 292€ 720€ 933€ 1 347€ 1 114€ 932€ 1 107€ 639€ 435€ 944€ 416€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
49 762€ 70 023€ 64 939€ 32 033€ 23 838€ 24 827€ 27 063€ 39 242€ 75 675€ 69 012€ 59 196€ 41 790€ 40 204€ 38 819€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
49 762€ 70 023€ 64 939€ 32 033€ 23 838€ 24 827€ 27 063€ 39 092€ 42 754€ 39 158€ 24 004€ 21 738€ 19 193€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 150€ 26 259€ 20 038€ 17 786€ 18 466€ 19 626€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 290€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 26 259€ 20 038€ 17 786€ 18 466€ 17 335€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
276€ 440€ 7 189€ 2 448€ 2 755€ 2 450€ 2 362€ 2 694€ 2 988€ 2 366€ 2 193€ 917€ 606€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 18€ 5€ 11€ 71€ 51€ 39€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
276€ 440€ 7 189€ 2 448€ 2 737€ 2 450€ 2 362€ 2 689€ 2 977€ 2 295€ 2 142€ 878€ 606€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 304 815€ 2 116 693€ 2 475 922€ 2 055 504€ 2 107 964€ 1 969 002€ 1 926 276€ 1 826 768€ 1 621 173€ 1 516 440€ 1 425 453€ 1 401 647€ 1 090 771€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
31 187€ 73 779€ 205 842€ 184 333€ 227 829€ 233 277€ 211 484€ 198 252€ 199 371€ 172 747€ 120 229€ 114 254€ 102 050€ 114 713€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
31 187€ 73 779€ 205 842€ 184 333€ 227 829€ 233 277€ 211 484€ 198 252€ 199 371€ 172 747€ 120 229€ 114 254€ 102 050€ 114 713€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 68€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 68€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
29€ 708€ 22€ 7 899€ 4 486€ 685€ 271€ 108€ 207€ 1 199€ 192€ 90€ 183€ 90€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 1 290€ 1 100€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
29€ 708€ 22€ 6 609€ 4 486€ 685€ 271€ 108€ 99€ 192€ 90€ 183€ 90€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 150€ 23 701€ 18 333€ 16 246€ 18 466€ 18 979€ 15 671€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 150€ 23 701€ 18 333€ 16 246€ 18 466€ 18 979€ 15 671€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 150€ 0€ 0€ 0€ 1 472€ 15 671€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 23 701€ 18 333€ 16 246€ 18 466€ 17 507€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 3€ 14€ 209€ 93€ 103€ 904€ 532€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 12€ 53€ 93€ 103€ 904€ 532€
103
663
Kurzové zisky
0€ 3€ 2€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 155€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 273 969€ 2 043 743€ 2 271 368€ 1 872 083€ 1 880 595€ 1 744 467€ 1 662 151€ 1 630 770€ 1 437 432€ 1 343 866€ 1 293 472€ 1 302 156€ 960 768€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 108 332€ 98 012€ 16 744€ 56 784€ 15 618€ 59 686€ 2 535€ 30 600€ 20 000€ 0€ 0€ 26 389€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
17 319€ 25 978€ 25 735€ 24 564€ 17 496€ 16 289€ 17 396€ 27 163€ 35 352€ 33 280€ 31 888€ 22 214€ 19 916€ 17 457€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 230 680€ 1 870 477€ 2 096 265€ 1 830 100€ 1 798 295€ 1 706 737€ 1 563 653€ 1 597 054€ 1 373 552€ 1 291 307€ 1 271 258€ 1 280 580€ 916 922€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
25 970€ 38 956€ 51 356€ 675€ 56€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 7 764€ 5 623€ 21 416€ 4 017€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 200€ 200€ 0€ 671€ 0€ 1 660€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 305 185€ 2 118 230€ 2 477 235€ 2 064 315€ 2 112 910€ 1 978 429€ 1 874 057€ 1 852 844€ 1 629 921€ 1 480 626€ 1 426 385€ 1 424 272€ 1 091 842€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
370€ 1 537€ 1 313€ 8 811€ 4 947€ 9 428€ -52 219€ 26 076€ 565€ 8 748€ -35 814€ 932€ 22 624€ 1 071€
136
591
Splatná daň z príjmov
29€ 232€ 1 720€ 940€ 1 221€ 1 006€ 624€ 593€ 667€ 515€ 500€ 135€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 64€ 24€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
341€ 1 537€ 1 017€ 7 091€ 4 007€ 8 183€ -53 225€ 25 452€ 8 156€ -36 481€ 417€ 22 124€ 936€