Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta - Galánta

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 436 592€ 1 410 860€ 1 362 312€ 1 009 519€ 860 314€ 778 894€ 831 181€ 790 272€ 830 150€ 899 853€ 807 516€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 349 793€ 1 328 206€ 1 281 272€ 930 972€ 793 762€ 704 487€ 744 506€ 717 239€ 757 610€ 832 802€ 778 264€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
1 349 793€ 1 328 206€ 1 281 272€ 930 972€ 793 762€ 704 487€ 744 506€ 717 239€ 757 610€ 832 802€ 778 264€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
12 422€ 12 422€ 12 422€ 12 422€ 12 422€ 12 422€ 12 422€ 12 422€ 12 422€ 12 422€ 12 422€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
8 307€ 8 307€ 8 307€ 8 307€ 8 307€ 8 307€ 8 307€ 8 307€ 8 307€ 8 307€ 8 307€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
1 327 402€ 1 305 245€ 1 257 740€ 898 720€ 773 034€ 683 758€ 721 976€ 692 309€ 729 176€ 795 262€ 735 294€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
1 663€ 2 233€ 2 803€ 3 373€ 1 802€ 4 109€ 7 455€ 16 245€ 21 517€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
92€ 250€ 566€ 724€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
8 150€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
86 136€ 82 292€ 80 489€ 78 038€ 66 003€ 74 079€ 86 286€ 72 740€ 72 082€ 66 935€ 29 108€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
8 121€ 9 303€ 8 538€ 10 146€ 5 721€ 11 388€ 10 724€ 7 720€ 8 760€ 6 309€ 8 863€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
8 121€ 9 303€ 8 538€ 10 146€ 5 721€ 11 388€ 10 724€ 7 720€ 8 760€ 6 309€ 8 863€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
8 090€ 11 582€ 7 136€ 8 598€ 12 582€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
8 090€ 11 582€ 7 136€ 8 598€ 12 582€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
6 624€ 8 531€ 8 626€ 2 683€ 3 513€ 2 026€ 2 060€ 192€ 3 621€ 1 073€ 3 130€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
2 907€ 2 024€ 5 519€ 1 421€ 3 279€ 81€ 1 119€ 191€ 3 620€ 1 071€ 2 750€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
3 717€ 6 508€ 3 106€ 1 262€ 234€ 1 945€ 941€ 1€ 1€ 1€ 380€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
71 391€ 64 458€ 63 325€ 65 209€ 56 770€ 60 665€ 65 412€ 53 246€ 52 565€ 50 955€ 4 533€
087
2.
Ceniny
(213))
69€ 91€ 7€ 101€ 73€ 82€ 55€ 131€ 161€ 176€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
71 322€ 64 367€ 63 318€ 65 108€ 56 696€ 60 583€ 65 357€ 53 115€ 52 404€ 50 779€ 4 533€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
662€ 362€ 552€ 509€ 548€ 329€ 389€ 293€ 459€ 116€ 145€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
662€ 362€ 552€ 509€ 548€ 329€ 389€ 293€ 459€ 116€ 145€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 436 592€ 1 410 860€ 1 362 312€ 1 009 519€ 860 314€ 778 894€ 831 181€ 790 272€ 830 150€ 899 853€ 807 516€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-927€ -1 251€ -1 801€ -959€ -982€ -1 368€ -2 441€ -6 082€ -11 364€ -12 779€ -10 723€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-927€ -1 251€ -1 801€ -959€ -982€ -1 368€ -2 441€ -6 082€ -11 364€ -12 779€ -10 723€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
635€ 652€ 5 154€ 632€ 560€ -615€ -1 164€ -2 768€ -5 246€ -5 239€ -2 342€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-1 562€ -1 903€ -6 955€ -1 591€ -1 542€ -753€ -1 277€ -3 314€ -6 118€ -7 541€ -8 381€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 334 208€ 1 305 333€ 1 253 504€ 896 091€ 743 172€ 658 565€ 708 274€ 667 191€ 708 431€ 771 587€ 672 910€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
9 335€ 13 059€ 15 863€ 15 425€ 14 265€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 14 265€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
9 335€ 13 059€ 15 863€ 15 425€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
1 248 426€ 1 222 737€ 1 175 023€ 817 340€ 678 710€ 583 200€ 620 741€ 588 503€ 627 641€ 692 050€ 633 079€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
3 861€ 204€ 2 509€ 1 248€ 3€ 2 495€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
1 247 136€ 1 221 822€ 1 171 162€ 817 136€ 676 201€ 583 200€ 619 493€ 588 500€ 625 145€ 692 050€ 633 079€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
1 290€ 914€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 918€ 2 443€ 2 876€ 1 688€ 5 297€ 2 027€ 1 484€ 863€ 3 412€ 3 399€ 1 887€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 918€ 2 443€ 2 876€ 1 688€ 5 297€ 2 027€ 1 484€ 863€ 3 412€ 3 399€ 1 887€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
83 865€ 80 154€ 75 605€ 77 064€ 59 165€ 73 339€ 76 714€ 64 767€ 61 515€ 60 714€ 23 679€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
15 472€ 14 377€ 12 626€ 13 784€ 3 694€ 14 944€ 12 024€ 12 594€ 10 938€ 12 647€ 19 434€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
5 953€ 6 159€ 6 475€ 5 208€ 7 021€ 3 509€ 4 242€ 2 554€ 2 515€ 2 332€ 4 245€
163
12.
Zamestnanci
(331))
35 161€ 33 956€ 32 203€ 33 223€ 28 188€ 31 063€ 33 942€ 28 971€ 27 602€ 27 354€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
21 825€ 20 773€ 19 884€ 20 309€ 16 720€ 19 502€ 21 484€ 16 972€ 15 736€ 15 668€ 0€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
250€ 7€ 37€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
5 204€ 4 889€ 4 417€ 4 540€ 3 543€ 4 321€ 5 023€ 3 669€ 3 048€ 2 713€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0€ 1 638€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
103 310€ 106 778€ 110 610€ 114 386€ 118 124€ 121 698€ 125 348€ 129 163€ 133 084€ 141 045€ 145 329€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
103 310€ 106 778€ 110 610€ 114 386€ 118 124€ 121 698€ 125 348€ 129 163€ 133 084€ 141 045€ 145 329€