Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Malá hora 3, Martin

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
229 913€ 231 706€ 216 642€ 213 414€ 222 470€ 211 186€ 203 873€ 258 530€ 206 380€ 223 468€ 183 288€ 188 562€ 209 862€ 191 865€
02
501
Spotreba materiálu
124 978€ 125 574€ 130 374€ 150 162€ 149 206€ 117 908€ 117 593€ 173 577€ 122 692€ 120 464€ 91 717€ 108 707€ 95 551€ 94 585€
03
502
Spotreba energie
104 935€ 106 132€ 86 268€ 63 253€ 73 264€ 93 278€ 86 280€ 84 953€ 83 688€ 103 004€ 91 571€ 79 855€ 114 311€ 97 280€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
31 469€ 80 397€ 81 191€ 76 799€ 69 960€ 46 246€ 44 982€ 43 248€ 48 523€ 40 987€ 61 678€ 65 584€ 79 607€ 53 490€
07
511
Opravy a udržiavanie
41 187€ 4 578€ 9 784€ 20 274€ 5 571€ 8 754€ 21 855€ 26 141€ 13 209€ 36 860€ 38 794€ 40 002€ 34 308€
08
512
Cestovné
4 958€ 20 243€ 54 522€ 40 570€ 32 314€ 5 037€ 7 177€ 3 032€ 3 960€ 7 043€ 4 299€ 3 339€ 2 347€ 2 453€
09
513
Náklady na reprezentáciu
150€ 1 248€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
26 361€ 18 966€ 20 843€ 26 444€ 17 372€ 35 637€ 29 050€ 18 361€ 18 422€ 20 735€ 20 520€ 23 451€ 37 259€ 16 729€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 344 932€ 1 283 448€ 1 091 242€ 946 704€ 927 547€ 903 171€ 986 320€ 948 555€ 976 708€ 918 361€ 939 878€ 1 015 771€ 929 058€ 895 645€
12
521
Mzdové náklady
946 621€ 928 442€ 786 644€ 681 228€ 659 234€ 643 968€ 710 517€ 679 087€ 692 896€ 659 515€ 674 104€ 729 055€ 665 812€ 642 566€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
335 409€ 305 434€ 271 325€ 235 509€ 232 138€ 223 884€ 246 361€ 237 358€ 243 839€ 229 304€ 234 936€ 255 699€ 231 643€ 222 353€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
14 130€ 11 971€ 10 607€ 9 729€ 9 159€ 9 365€ 10 773€ 10 600€ 10 298€ 9 228€ 9 820€ 10 917€ 9 545€ 9 411€
15
527
Zákonné sociálne náklady
48 674€ 37 600€ 22 666€ 20 239€ 27 016€ 25 953€ 18 669€ 21 510€ 29 675€ 20 313€ 21 019€ 20 100€ 22 058€ 21 315€
16
528
Ostatné sociálne náklady
98€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 827€ 1 546€ 1 492€ 1 510€ 1 492€ 1 420€ 1 547€ 1 787€ 0€ 0€ 0€ 1€ 37€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 827€ 1 546€ 1 492€ 1 510€ 1 492€ 1 420€ 1 547€ 1 787€ 0€ 0€ 0€ 1€ 37€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
11 625€ 1 256€ 330€ 376€ 946€ 1 664€ 1 569€ 755€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
10 642€ 362€ 330€ 376€ 946€ 1 664€ 1 569€ 755€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
984€ 894€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
38 069€ 35 137€ 34 359€ 34 717€ 32 421€ 32 300€ 35 766€ 35 406€ 105 321€ 98 919€ 91 253€ 80 811€ 72 222€ 53 441€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
38 069€ 35 137€ 34 359€ 34 717€ 32 421€ 32 300€ 33 602€ 35 406€ 34 674€ 35 153€ 35 358€ 21 969€ 18 835€ 16 997€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 165€ 70 647€ 63 766€ 55 895€ 58 842€ 53 387€ 36 444€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 165€ 70 647€ 63 766€ 55 895€ 58 842€ 53 387€ 36 444€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 913€ 2 520€ 2 358€ 2 053€ 1 985€ 214€ 2 199€ 2 383€ 3 062€ 2 794€ 2 627€ 1 141€ 1 524€ 4 636€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 913€ 2 520€ 2 358€ 2 053€ 1 985€ 214€ 2 199€ 2 383€ 3 062€ 2 794€ 2 627€ 1 141€ 1 524€ 4 636€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
28 216€ 4 204€ 7 940€ 14 478€ 12 280€ 18 246€ 6 766€ 6 091€ 2 167€ 1 597€ 1 057€ 1 377€ 1 116€ 3 698€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
28 216€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
4 204€ 7 940€ 14 478€ 12 280€ 18 246€ 6 766€ 6 091€ 2 167€ 1 425€ 1 057€ 1 377€ 1 116€ 3 698€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
172€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 688 963€ 1 640 214€ 1 435 555€ 1 290 051€ 1 269 101€ 1 214 447€ 1 283 021€ 1 296 756€ 1 342 161€ 1 286 126€ 1 279 782€ 1 353 245€ 1 293 390€ 1 202 811€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
92 180€ 46 120€ 112 218€ 107 622€ 101 900€ 97 842€ 97 933€ 97 196€ 104 739€ 99 599€ 74 161€ 71 274€ 76 274€ 71 598€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
92 180€ 46 120€ 112 218€ 107 622€ 101 900€ 97 842€ 97 933€ 97 196€ 104 739€ 99 599€ 74 161€ 71 274€ 76 274€ 71 598€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 553€ 4 204€ 7 940€ 14 478€ 12 280€ 18 246€ 6 766€ 6 078€ 2 100€ 1 550€ 1 030€ 1 361€ 1 019€ 2 751€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 553€ 4 204€ 7 940€ 14 478€ 12 280€ 18 246€ 6 766€ 6 078€ 2 100€ 1 550€ 1 030€ 1 361€ 1 019€ 2 751€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 165€ 70 647€ 63 766€ 55 895€ 58 842€ 53 387€ 36 444€ 50 349€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 165€ 70 647€ 63 766€ 55 895€ 58 842€ 53 387€ 36 444€ 50 349€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 165€ 70 647€ 63 766€ 55 895€ 58 842€ 53 387€ 36 444€ 50 349€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
13€ 67€ 47€ 27€ 16€ 97€ 947€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
13€ 67€ 47€ 27€ 16€ 97€ 947€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 620 700€ 1 587 889€ 1 318 354€ 1 166 282€ 1 157 178€ 1 085 555€ 1 192 553€ 1 111 169€ 1 171 318€ 1 128 250€ 1 145 115€ 1 227 708€ 1 179 713€ 1 077 263€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
122 428€ 171 043€ 73 070€ 86 174€ 98 659€ 62 042€ 61 571€ 61 488€ 60 092€ 54 576€ 50 347€ 58 983€ 66 108€ 60 479€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
34 562€ 34 186€ 33 408€ 33 425€ 31 845€ 32 236€ 33 602€ 35 406€ 34 674€ 35 153€ 35 358€ 21 969€ 18 835€ 16 997€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 460 203€ 1 370 554€ 1 170 987€ 1 015 944€ 1 009 824€ 987 141€ 1 096 081€ 1 014 275€ 1 072 455€ 1 022 540€ 1 058 173€ 1 144 700€ 1 093 870€ 997 031€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
910€ 563€ 563€ 904€ 188€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
3 983€ 15 780€ 1 237€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
2 209€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
11 155€ 39 938€ 29 447€ 16 274€ 4 072€ 1 299€ 115€ 200€ 0€ 2 055€ 900€ 2 755€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
389€ 389€ 389€ 389€ 389€ 65€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 714 433€ 1 638 212€ 1 438 512€ 1 288 381€ 1 271 358€ 1 203 808€ 1 297 252€ 1 285 103€ 1 341 991€ 1 285 341€ 1 279 175€ 1 353 745€ 1 293 547€ 1 202 907€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
25 470€ -2 002€ 2 957€ -1 670€ 2 258€ -10 639€ 14 232€ -11 653€ -170€ -785€ -607€ 501€ 157€ 96€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
25 470€ -2 002€ 2 957€ -1 670€ 2 258€ -10 639€ 14 232€ -11 653€ -170€ -785€ -607€ 501€ 157€ 96€