Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
143 418€ 97 263€ 87 651€ 83 398€ 91 793€ 69 428€ 66 567€ 90 914€ 79 970€ 78 674€ 87 748€ 108 182€ 132 645€ 128 377€ 134 583€ 92 524€
02
501
Spotreba materiálu
89 524€ 44 542€ 50 326€ 42 186€ 48 612€ 32 587€ 27 672€ 48 188€ 35 758€ 32 396€ 32 921€ 37 148€ 66 706€ 64 107€ 63 821€ 38 048€
03
502
Spotreba energie
53 894€ 52 722€ 37 325€ 41 212€ 43 181€ 36 840€ 38 895€ 42 726€ 44 212€ 46 278€ 54 827€ 71 033€ 65 939€ 64 270€ 70 762€ 54 476€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
75 692€ 51 549€ 20 898€ 92 723€ 76 448€ 46 117€ 43 546€ 42 059€ 79 389€ 19 358€ 30 424€ 30 634€ 30 300€ 47 256€ 47 606€ 38 536€
07
511
Opravy a udržiavanie
5 837€ 5 064€ 5 971€ 56 341€ 8 260€ 14 220€ 13 703€ 6 746€ 52 780€ 2 905€ 5 844€ 9 182€ 11 012€ 24 886€ 13 378€ 12 367€
08
512
Cestovné
23 059€ 6 387€ 1 436€ 2 553€ 17 725€ 7 150€ 4 226€ 2 993€ 4 325€ 6 066€ 9 413€ 6 892€ 3 823€ 6 862€ 12 566€ 5 377€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 418€ 1 709€ 645€ 63€ 453€ 8€ 154€ 432€ 524€ 212€ 178€ 187€ 151€ 697€ 0€
10
518
Ostatné služby
44 378€ 38 389€ 12 845€ 33 766€ 50 010€ 24 739€ 25 617€ 32 167€ 21 853€ 9 863€ 14 955€ 14 381€ 15 279€ 15 357€ 20 965€ 20 792€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 163 207€ 1 046 072€ 1 055 410€ 928 795€ 838 872€ 749 894€ 689 222€ 646 897€ 665 040€ 687 133€ 681 704€ 682 314€ 653 480€ 655 421€ 621 949€ 550 576€
12
521
Mzdové náklady
837 203€ 740 679€ 754 212€ 673 959€ 603 802€ 539 686€ 497 083€ 465 014€ 477 723€ 484 951€ 488 204€ 490 660€ 470 356€ 474 707€ 447 167€ 395 536€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
287 305€ 259 730€ 262 536€ 221 121€ 208 306€ 187 655€ 172 170€ 161 189€ 165 316€ 172 227€ 171 598€ 168 570€ 162 460€ 161 244€ 153 398€ 136 502€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
11 625€ 10 808€ 10 711€ 10 444€ 9 193€ 8 155€ 7 386€ 6 499€ 6 685€ 7 146€ 7 327€ 7 411€ 6 917€ 6 683€ 6 541€ 5 968€
15
527
Zákonné sociálne náklady
25 532€ 30 010€ 22 529€ 19 857€ 15 297€ 13 711€ 12 378€ 12 913€ 13 610€ 20 577€ 14 377€ 13 887€ 13 023€ 12 787€ 13 773€ 11 945€
16
528
Ostatné sociálne náklady
1 542€ 4 845€ 5 422€ 3 414€ 2 274€ 687€ 206€ 1 281€ 1 706€ 2 231€ 198€ 1 786€ 725€ 0€ 1 070€ 626€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
782€ 844€ 1 408€ 1 321€ 1 157€ 1 167€ 1 159€ 1 198€ 1 305€ 1 421€ 1 441€ 1 466€ 1 072€ 1 052€ 1 060€ 1 058€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
782€ 844€ 1 408€ 1 321€ 1 157€ 1 167€ 1 159€ 1 198€ 1 305€ 1 421€ 1 441€ 1 466€ 1 072€ 1 052€ 1 060€ 1 058€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
12 832€ 685€ 800€ 30€ 315€ 150€ 316€ 1 573€ 2 930€ 3 659€ 3 104€ 2 178€ 977€ 1 700€ 1 393€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
4€ 125€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 743€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
12 832€ 685€ 800€ 30€ 315€ 150€ 316€ 1 573€ 2 930€ 3 659€ 3 100€ 2 053€ 977€ 958€ 1 393€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
63 169€ 56 747€ 55 814€ 52 798€ 43 160€ 40 938€ 40 287€ 32 267€ 16 912€ 10 407€ 39 351€ 40 378€ 34 891€ 29 689€ 28 092€ 28 860€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
62 533€ 56 379€ 55 327€ 52 331€ 42 933€ 40 938€ 39 351€ 30 943€ 10 509€ 10 357€ 10 357€ 10 357€ 10 679€ 9 677€ 8 355€ 8 790€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
637€ 368€ 487€ 467€ 226€ 936€ 1 324€ 6 403€ 50€ 28 993€ 30 020€ 24 212€ 20 012€ 19 737€ 20 069€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
637€ 368€ 487€ 467€ 226€ 936€ 13€ 13€ 50€ 28 993€ 30 020€ 24 212€ 20 012€ 19 737€ 19 548€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 311€ 6 390€ 0€ 0€ 0€ 0€ 521€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
218€ 94€ 24€ 26€ 68€ 43€ 29€ 30€ 65€ 309€ 507€ 505€ 301€ 180€ 171€ 382€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
75€ 2€ 7€ 3€ 19€ 15€ 5€ 14€ 102€ 9€ 18€ 315€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
142€ 94€ 24€ 26€ 66€ 36€ 26€ 30€ 47€ 294€ 502€ 491€ 199€ 171€ 153€ 67€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 325€ 33 875€ 50 046€ 2 972€ 1 627€ 516€ 1 921€ 2 030€ 1 036€ 2 527€ 3 503€ 1 244€ 2 882€ 6 015€ 4 276€ 5 995€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
27 692€ 50 478€ 5€ 27€ 41€ 4 638€ 395€ 85€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
4 385€ 4 202€ 366€ 1 047€ 1 627€ 855€ 1 583€ 2 030€ 1 031€ 2 316€ 1 247€ 984€ 2 841€ 1 377€ 2 103€ 4 762€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
-3 060€ 1 981€ -798€ 1 925€ -339€ 339€ 5€ 211€ 2 251€ 233€ 0€ 0€ 1 778€ 1 148€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 460 644€ 1 287 131€ 1 272 051€ 1 162 064€ 1 053 441€ 908 102€ 842 882€ 815 712€ 845 292€ 802 758€ 848 336€ 867 826€ 857 749€ 868 966€ 839 437€ 719 324€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
4 970€ 5 420€ 4 308€ 2 182€ 2 775€ 3 692€ 4 073€ 3 118€ 1 071€ 2 326€ 1 245€ 982€ 2 958€ 5 954€ 2 089€ 4 755€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 223€ 82€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
4 970€ 4 196€ 4 226€ 2 182€ 2 775€ 3 692€ 4 073€ 3 118€ 1 071€ 2 326€ 1 245€ 982€ 2 958€ 5 954€ 2 089€ 4 755€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
368€ 1 798€ 467€ 226€ 936€ 13€ 13€ 50€ 28 572€ 30 020€ 24 212€ 20 012€ 19 737€ 22 069€ 20 995€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
368€ 1 798€ 467€ 226€ 936€ 13€ 13€ 50€ 28 572€ 30 020€ 24 212€ 20 012€ 19 737€ 22 069€ 20 995€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
368€ 487€ 467€ 226€ 936€ 13€ 13€ 50€ 28 572€ 30 020€ 24 212€ 20 012€ 19 737€ 19 548€ 19 326€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 311€ 0€ 0€ 0€ 2 521€ 1 669€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
9€ 32€ 54€ 59€ 111€ 89€ 392€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
9€ 32€ 54€ 53€ 74€ 88€ 109€
103
663
Kurzové zisky
1€ 0€ 6€ 37€ 1€ 283€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 451 354€ 1 301 494€ 1 244 311€ 1 157 076€ 1 048 814€ 907 533€ 836 547€ 812 498€ 844 158€ 775 216€ 816 658€ 842 690€ 834 849€ 843 177€ 812 561€ 688 800€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
13 006€ 6 839€ 11 392€ 12 425€ 59 773€ 8 154€ 1 583€ 1 000€ 25 849€ 1 431€ 1 240€ 0€ 6 424€ 15 096€ 107€ 1 065€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
54 047€ 47 442€ 52 026€ 49 134€ 40 126€ 38 862€ 37 527€ 30 140€ 16 431€ 10 041€ 10 041€ 10 173€ 10 357€ 9 100€ 7 169€ 7 169€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 361 522€ 1 212 751€ 1 171 085€ 1 077 224€ 911 371€ 843 231€ 787 057€ 765 996€ 796 808€ 741 471€ 774 204€ 816 956€ 788 618€ 786 553€ 765 594€ 662 115€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
7 619€ 6 759€ 2 435€ 2 435€ 2 384€ 1 824€ 1 824€ 2 114€ 469€ 317€ 317€ 185€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
12 527€ 16 822€ 7 491€ 26 526€ 2 155€ 3 562€ 10 879€ 3 808€ 0€ 6 720€ 17 496€ 791€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 067€ 10 314€ 6 808€ 7 802€ 8 242€ 13 056€ 8 557€ 13 248€ 4 602€ 18 395€ 19 978€ 11 568€ 29 127€ 25 131€ 21 009€ 16 039€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
565€ 565€ 565€ 565€ 393€ 251€ 0€ 322€ 577€ 1 186€ 1 622€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 456 691€ 1 308 711€ 1 249 086€ 1 159 484€ 1 051 589€ 912 161€ 840 633€ 815 629€ 845 279€ 806 124€ 847 956€ 867 938€ 857 878€ 868 980€ 836 808€ 714 942€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-3 953€ 21 581€ -22 965€ -2 579€ -1 851€ 4 059€ -2 249€ -83€ -13€ 3 366€ -380€ 111€ 129€ 14€ -2 629€ -4 382€
136
591
Splatná daň z príjmov
2€ 6€ 10€ 10€ 14€ 16€ 20€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-3 953€ 21 581€ -22 965€ -2 579€ -1 851€ 4 059€ -2 249€ -83€ -13€ 3 364€ -386€ 101€ 120€ 0€ -2 645€ -4 402€