Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
289 611€ 214 701€ 144 329€ 162 994€ 239 942€ 253 702€ 246 492€ 275 900€ 294 025€ 253 608€ 253 489€ 248 736€ 247 439€ 243 234€ 279 478€ 219 318€
02
501
Spotreba materiálu
224 184€ 174 075€ 112 266€ 131 315€ 200 187€ 215 855€ 202 104€ 215 517€ 236 961€ 202 004€ 185 312€ 178 562€ 185 134€ 196 463€ 221 541€ 170 798€
03
502
Spotreba energie
65 427€ 40 625€ 32 063€ 31 679€ 39 755€ 37 846€ 44 388€ 60 383€ 57 064€ 51 604€ 68 177€ 70 173€ 62 304€ 46 772€ 57 937€ 48 520€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
82 030€ 84 707€ 58 729€ 38 907€ 54 649€ 50 673€ 85 745€ 56 909€ 36 435€ 48 845€ 35 066€ 32 840€ 78 080€ 89 340€ 101 090€ 46 323€
07
511
Opravy a udržiavanie
31 547€ 54 881€ 23 306€ 22 271€ 19 049€ 16 222€ 38 213€ 20 149€ 11 282€ 22 973€ 17 821€ 13 913€ 33 343€ 47 724€ 69 236€ 24 245€
08
512
Cestovné
3 956€ 993€ 13€ 133€ 1 246€ 2 208€ 1 051€ 893€ 946€ 1 425€ 1 754€ 584€ 3 945€ 2 125€ 1 012€ 1 074€
09
513
Náklady na reprezentáciu
414€ 61€ 27€ 36€ 168€ 355€ 181€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
46 114€ 28 772€ 35 383€ 16 466€ 34 186€ 32 243€ 46 126€ 35 686€ 24 208€ 24 448€ 15 491€ 18 343€ 40 792€ 39 491€ 30 843€ 21 004€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 385 515€ 1 241 741€ 1 226 253€ 1 163 088€ 1 127 113€ 1 015 195€ 1 001 800€ 972 577€ 937 530€ 838 889€ 834 596€ 791 158€ 789 282€ 822 760€ 781 548€ 672 954€
12
521
Mzdové náklady
987 727€ 878 463€ 867 517€ 830 427€ 791 082€ 720 379€ 708 467€ 691 812€ 674 686€ 604 005€ 602 025€ 573 252€ 567 753€ 595 088€ 563 848€ 484 685€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
342 790€ 305 862€ 302 492€ 290 126€ 278 457€ 251 897€ 246 873€ 237 287€ 227 523€ 207 808€ 205 927€ 192 556€ 191 634€ 200 862€ 189 975€ 171 769€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
13 507€ 11 444€ 10 973€ 10 430€ 10 152€ 9 525€ 9 980€ 9 960€ 9 758€ 8 188€ 8 406€ 8 006€ 7 967€ 8 626€ 8 214€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
41 492€ 45 868€ 44 931€ 31 799€ 47 124€ 33 122€ 36 206€ 33 250€ 25 441€ 18 889€ 18 238€ 17 344€ 21 928€ 17 891€ 18 382€ 15 538€
16
528
Ostatné sociálne náklady
105€ 339€ 305€ 299€ 272€ 273€ 267€ 122€ 0€ 0€ 293€ 1 129€ 961€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
6 866€ 3 775€ 3 814€ 3 968€ 3 313€ 4 573€ 3 881€ 3 168€ 3 172€ 3 170€ 3 115€ 1 820€ 1€ 4€ 0€ 15€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
6 866€ 3 775€ 3 814€ 3 968€ 3 313€ 4 573€ 3 881€ 3 168€ 3 172€ 3 170€ 3 115€ 1 820€ 1€ 4€ 0€ 15€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
52€ 0€ 72€ 435€ 1 032€ 1 771€ 665€ 289€ 2 096€ 1 756€ 423€ 567€ 1 579€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
598€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 840€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
52€ 0€ 72€ 435€ 1 032€ 1 173€ 665€ 289€ 2 096€ 1 756€ 423€ 567€ 740€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
65 612€ 66 966€ 68 617€ 69 107€ 66 607€ 65 408€ 23 022€ 10 086€ 9 901€ 9 710€ 56 889€ 55 618€ 57 173€ 52 121€ 51 112€ 75 454€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
65 612€ 66 966€ 68 617€ 69 107€ 66 607€ 64 178€ 23 022€ 10 086€ 9 901€ 9 710€ 14 085€ 16 084€ 16 940€ 16 256€ 18 649€ 48 405€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 230€ 42 805€ 39 535€ 40 232€ 35 864€ 32 463€ 27 049€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
42 805€ 39 535€ 40 232€ 35 864€ 32 463€ 27 049€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 230€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
134€ 1 833€ 1 717€ 1 627€ 1 272€ 917€ 919€ 939€ 870€ 1 455€ 2 068€ 1 918€ 870€ 725€ 471€ 5 385€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
134€ 1 833€ 1 717€ 1 627€ 1 272€ 917€ 919€ 939€ 870€ 1 455€ 2 068€ 1 918€ 870€ 725€ 471€ 5 385€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
14 625€ 31 770€ 68 605€ 62 862€ 44 857€ 42 736€ 39 494€ 47 708€ 45 016€ 40 545€ 41 643€ 40 740€ 27 314€ 19 844€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
14 625€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
31 770€ 67 592€ 59 347€ 44 733€ 42 736€ 39 494€ 47 708€ 45 016€ 40 545€ 41 643€ 40 740€ 27 314€ 19 844€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
1 013€ 3 516€ 124€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 829 820€ 1 628 348€ 1 503 532€ 1 471 895€ 1 562 534€ 1 455 100€ 1 407 382€ 1 362 314€ 1 321 717€ 1 203 386€ 1 230 239€ 1 174 730€ 1 216 244€ 1 249 347€ 1 241 581€ 1 040 873€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
275 118€ 204 736€ 98 420€ 96 432€ 227 909€ 207 885€ 203 335€ 206 708€ 195 073€ 174 160€ 206 446€ 199 309€ 192 254€ 191 557€ 153 300€ 113 167€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
275 118€ 204 736€ 98 420€ 96 432€ 227 909€ 207 885€ 203 335€ 206 708€ 195 073€ 174 160€ 206 446€ 199 309€ 192 254€ 191 557€ 153 300€ 113 167€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
16 289€ 33 131€ 1 647€ 424€ 375€ 3 951€ 2 419€ 58€ 0€ 0€ 0€ 85€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
16 289€ 33 131€ 1 647€ 424€ 375€ 3 951€ 2 419€ 58€ 0€ 0€ 0€ 85€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
34 395€ 39 535€ 48 639€ 29 402€ 30 519€ 27 049€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
34 395€ 39 535€ 48 639€ 29 402€ 30 519€ 27 049€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
34 395€ 39 535€ 48 639€ 29 402€ 30 519€ 27 049€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 4€ 16€ 19€ 16€ 26€ 33€ 898€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
4€ 16€ 19€ 16€ 26€ 33€ 898€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 542 846€ 1 432 742€ 1 401 446€ 1 379 649€ 1 335 917€ 1 243 884€ 1 202 937€ 1 162 104€ 1 108 734€ 981 216€ 984 107€ 927 452€ 977 756€ 1 024 848€ 1 018 744€ 851 856€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
162 232€ 188 001€ 166 267€ 202 474€ 186 982€ 180 558€ 163 385€ 133 643€ 127 878€ 130 077€ 131 798€ 124 772€ 121 381€ 121 817€ 118 975€ 104 024€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
59 482€ 60 670€ 61 631€ 61 954€ 59 454€ 59 092€ 17 161€ 4 018€ 3 681€ 3 016€ 6 974€ 7 749€ 7 749€ 7 899€ 3 456€ 842€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 309 770€ 1 177 069€ 1 166 002€ 1 108 069€ 1 082 329€ 997 919€ 1 015 030€ 1 018 375€ 969 156€ 841 429€ 838 225€ 785 140€ 836 602€ 882 186€ 883 467€ 701 767€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
4 614€ 4 614€ 4 323€ 4 114€ 4 114€ 4 114€ 4 114€ 4 114€ 4 114€ 4 114€ 4 114€ 4 114€ 4 114€ 3 201€ 3 399€ 44 889€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
4 914€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
750€ 850€ 560€ 1 500€ 1 578€ 3 500€ 1 700€ 1 785€ 3 659€ 5 892€ 8 252€ 9 447€ 334€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 084€ 1 539€ 2 664€ 3 039€ 3 039€ 2 202€ 1 747€ 375€ 406€ 880€ 1 212€ 2 018€ 2 018€ 1 493€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 834 253€ 1 670 609€ 1 501 513€ 1 476 505€ 1 564 201€ 1 455 721€ 1 408 692€ 1 368 869€ 1 303 808€ 1 189 774€ 1 230 104€ 1 175 419€ 1 199 428€ 1 246 949€ 1 199 211€ 965 922€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
4 433€ 42 261€ -2 019€ 4 610€ 1 667€ 621€ 1 310€ 6 556€ -17 909€ -13 611€ -135€ 689€ -16 816€ -2 398€ -42 370€ -74 952€
136
591
Splatná daň z príjmov
144€ 116€ 1€ 3€ 3€ 2€ 1€ 6€ 177€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
4 289€ 42 144€ -2 019€ 4 610€ 1 667€ 621€ 1 310€ 6 556€ -17 909€ -13 612€ -138€ 686€ -16 818€ -2 398€ -42 376€ -75 129€