Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
217 273€ 359 475€ 258 422€ 233 121€ 313 425€ 181 649€ 191 803€ 207 542€ 295 172€ 166 860€ 166 893€ 221 681€ 263 081€
02
501
Spotreba materiálu
131 927€ 250 413€ 159 661€ 128 897€ 197 826€ 106 952€ 127 256€ 117 581€ 214 658€ 68 359€ 77 777€ 118 129€ 163 698€
03
502
Spotreba energie
82 233€ 99 645€ 86 305€ 96 256€ 101 731€ 62 310€ 53 939€ 66 284€ 67 922€ 89 609€ 77 465€ 96 644€ 93 648€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
1 437€ 2 453€ 1 991€ 1 918€ 2 498€ 2 083€ 1 436€ 1 852€ 1 790€ 2 029€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
1 676€ 6 964€ 10 463€ 6 049€ 11 370€ 10 303€ 9 173€ 21 825€ 10 802€ 6 864€ 11 651€ 6 908€ 5 735€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
873 255€ 1 393 928€ 1 356 532€ 1 127 767€ 1 078 332€ 611 173€ 859 422€ 964 028€ 1 150 207€ 917 329€ 827 734€ 751 880€ 1 027 237€
07
511
Opravy a udržiavanie
126 896€ 52 029€ 145 329€ 57 697€ 39 256€ 14 115€ 39 820€ 40 751€ 33 572€ 45 592€ 17 313€ 57 737€ 63 028€
08
512
Cestovné
1 646€ 20 946€ 10 015€ 5 912€ 8 895€ 8 180€ 14 708€ 5 243€ 4 744€ 8 015€ 13 690€ 12 844€ 9 267€
09
513
Náklady na reprezentáciu
10 564€ 39 019€ 18 288€ 15 888€ 31 332€ 8 140€ 11 236€ 16 046€ 14 165€ 3 005€ 11 490€ 10 584€ 12 286€
10
518
Ostatné služby
734 149€ 1 281 933€ 1 182 900€ 1 048 270€ 998 849€ 580 737€ 793 658€ 901 988€ 1 097 726€ 860 717€ 785 240€ 670 716€ 942 656€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 575 790€ 2 898 015€ 2 527 320€ 2 242 244€ 2 053 841€ 1 679 481€ 1 637 366€ 1 767 966€ 1 592 687€ 1 301 454€ 1 476 635€ 1 603 348€ 1 657 890€
12
521
Mzdové náklady
1 902 616€ 2 181 348€ 1 887 541€ 1 663 715€ 1 525 586€ 1 230 680€ 1 197 358€ 1 279 661€ 1 164 967€ 958 902€ 1 098 023€ 1 205 289€ 1 249 279€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
583 052€ 627 582€ 554 726€ 500 654€ 462 155€ 382 858€ 370 339€ 407 939€ 358 802€ 291 106€ 316 048€ 334 593€ 355 872€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 377€ 827€ 777€
15
527
Zákonné sociálne náklady
90 122€ 89 085€ 85 053€ 77 875€ 66 100€ 65 943€ 69 669€ 80 181€ 68 918€ 51 446€ 62 187€ 62 639€ 51 962€
16
528
Ostatné sociálne náklady
186€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
14 044€ 12 015€ 12 014€ 12 380€ 11 169€ 12 131€ 13 220€ 11 276€ 11 391€ 9 306€ 11 580€ 19 708€ 3 280€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
9 139€ 6 224€ 6 224€ 6 224€ 4 303€ 4 303€ 4 202€ 4 714€ 4 330€ 2 715€ 2 715€ 2 715€ 2 716€
20
538
Ostatné dane a poplatky
4 906€ 5 791€ 5 790€ 6 156€ 6 866€ 7 828€ 9 019€ 6 562€ 7 061€ 6 592€ 8 865€ 16 993€ 565€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
57 882€ 68€ 16 224€ 10 368€ 129 635€ 144 485€ 220 121€ 136 794€ 152 381€ 12 029€ 1 861€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
68€ 8 627€ 678€ 3 787€ 161€ 6 935€ 0€ 0€ 1€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
57 671€ 7 182€ 2 321€ 5 096€ 0€ 19 844€ 77 493€ 243€ 117€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
211€ 7 369€ 120 752€ 144 324€ 213 185€ 116 950€ 74 889€ 11 784€ 0€
28
549
Manká a škody
415€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 744€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
276 979€ 174 097€ 174 115€ 197 679€ 208 070€ 251 908€ 315 518€ 413 738€ 284 544€ 273 039€ 244 472€ 238 675€ 304 324€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
259 208€ 171 316€ 174 115€ 197 679€ 208 070€ 251 908€ 315 518€ 355 532€ 221 070€ 194 141€ 181 806€ 201 910€ 270 576€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
17 771€ 2 780€ 58 206€ 63 474€ 78 899€ 62 666€ 36 765€ 33 748€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
58 206€ 58 924€ 43 554€ 43 011€ 34 120€ 33 748€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
17 771€ 2 780€ 4 550€ 35 344€ 19 655€ 2 646€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 899€ 2 879€ 5 528€ 1 679€ 3 153€ 3 445€ 3 479€ 2 042€ 4 595€ 5 461€ 6 477€ 5 864€ 9 716€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
79€ 176€ 171€ 98€ 248€ 391€ 430€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
834€ 3 359€ 1 452€ 111€ 38€ 45€ 15€ 77€ 757€ 4€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 820€ 1 869€ 1 998€ 1 581€ 2 905€ 1 602€ 2 938€ 2 004€ 4 550€ 5 446€ 6 400€ 5 107€ 9 712€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
4 017 122€ 4 840 409€ 4 333 998€ 3 814 871€ 3 684 215€ 2 750 156€ 3 150 444€ 3 511 077€ 3 558 717€ 2 810 244€ 2 886 172€ 2 853 186€ 3 267 389€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
429 849€ 1 795 233€ 1 795 017€ 1 282 469€ 1 157 299€ 715 345€ 835 939€ 1 173 104€ 1 484 096€ 967 390€ 945 460€ 938 166€ 1 145 541€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 925 750€
67
602
Tržby z predaja služieb
426 201€ 1 779 857€ 1 779 235€ 1 271 249€ 1 147 662€ 709 568€ 827 530€ 1 159 023€ 1 475 966€ 958 652€ 930 331€ 928 994€ 209 481€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
3 648€ 15 376€ 15 782€ 11 220€ 9 638€ 5 777€ 8 408€ 14 081€ 8 131€ 8 738€ 15 129€ 9 172€ 10 310€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
380€ 3 196€ 2 984€ 250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 028€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
380€ 3 196€ 2 984€ 250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 6 028€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
10 767€ 135 152€ 79 792€ 73 666€ 43 817€ 40 744€ 45 785€ 51 193€ 131 785€ 265 173€ 121 890€ 76 222€ 154 150€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
700€ 2 650€ 1 627€ 1 850€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
142€ 5 831€ 700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
2€ 31€ 1 608€ 3 824€ 219€ 0€ 17 581€ 2 932€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
10 767€ 135 150€ 79 092€ 73 635€ 43 676€ 40 744€ 37 305€ 47 258€ 126 112€ 264 953€ 121 890€ 58 641€ 151 218€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
57 346€ 2 438€ 58 206€ 60 194€ 43 554€ 46 480€ 104 330€ 34 330€ 34 797€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
57 346€ 2 438€ 58 206€ 60 194€ 43 554€ 46 480€ 104 330€ 34 330€ 34 797€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
58 206€ 58 924€ 43 554€ 43 011€ 34 120€ 33 748€ 33 967€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
57 346€ 2 438€ 1 269€ 0€ 3 469€ 70 211€ 582€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 830€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
552€ 1 951€ 3 831€ 58€ 1 495€ 290€ 229€ 222€ 110€ 196€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
44€ 58€ 37€ 3€ 16€ 29€ 196€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
552€ 1 951€ 3 787€ 1 495€ 253€ 226€ 205€ 81€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
3 477 113€ 3 054 353€ 2 591 777€ 2 623 952€ 2 629 250€ 1 969 819€ 1 982 376€ 2 153 949€ 1 677 774€ 1 476 584€ 1 650 154€ 1 646 468€ 1 619 159€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
3 383 892€ 2 978 461€ 2 497 156€ 2 501 723€ 2 482 629€ 1 796 632€ 1 786 951€ 1 914 990€ 1 552 776€ 1 377 113€ 1 564 133€ 1 585 102€ 1 582 142€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
93 221€ 75 892€ 94 621€ 122 229€ 146 621€ 173 186€ 195 425€ 213 959€ 124 998€ 99 471€ 86 021€ 56 366€ 37 017€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
25 000€ 0€ 0€ 0€ 5 000€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
3 975 627€ 4 986 689€ 4 470 417€ 3 980 468€ 3 833 621€ 2 731 329€ 2 924 050€ 3 438 730€ 3 337 439€ 2 755 848€ 2 821 944€ 2 695 383€ 2 959 675€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-41 496€ 146 280€ 136 420€ 165 596€ 149 406€ -18 827€ -226 393€ -72 347€ -221 278€ -54 396€ -64 228€ -157 803€ -307 714€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 37€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-41 496€ 146 280€ 136 420€ 165 596€ 149 406€ -18 827€ -226 393€ -72 347€ -221 278€ -54 396€ -64 228€ -157 803€ -307 751€