Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Národný ústav reumatických chorôb

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
7 551 188€ 8 331 116€ 8 749 971€ 8 007 814€ 4 259 095€ 2 510 518€ 1 423 002€ 1 756 544€ 2 888 592€ 3 102 672€ 2 505 997€ 808 407€ 745 039€ 804 935€
02
501
Spotreba materiálu
2 041 556€ 2 009 548€ 2 509 087€ 2 669 149€ 2 503 269€ 2 449 330€ 1 359 266€ 1 626 726€ 2 686 306€ 2 892 984€ 2 296 711€ 608 217€ 541 719€ 575 499€
03
502
Spotreba energie
57 834€ 55 159€ 66 284€ 63 076€ 57 058€ 61 188€ 63 736€ 129 818€ 202 286€ 209 688€ 209 286€ 200 191€ 203 320€ 229 436€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
5 451 798€ 6 266 409€ 6 174 600€ 5 275 588€ 1 698 768€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
390 529€ 292 135€ 299 565€ 434 677€ 331 497€ 303 711€ 312 537€ 240 524€ 186 398€ 147 967€ 154 858€ 163 997€ 248 441€ 234 391€
07
511
Opravy a udržiavanie
22 567€ 35 482€ 16 151€ 84 455€ 47 344€ 17 063€ 18 443€ 37 141€ 43 319€ 37 288€ 35 355€ 31 621€ 58 059€ 72 288€
08
512
Cestovné
2 858€ 3 467€ 6 992€ 3 989€ 5 972€ 1 911€ 4 341€ 2 934€ 3 764€ 809€ 1 646€ 2 814€ 4 417€ 11 932€
09
513
Náklady na reprezentáciu
759€ 276€ 277€ 403€ 704€ 215€ 554€ 3 593€ 10 013€ 7 773€ 7 703€ 6 963€ 6 265€ 4 970€
10
518
Ostatné služby
364 346€ 252 909€ 276 145€ 345 830€ 277 476€ 284 522€ 289 200€ 196 856€ 129 302€ 102 097€ 110 155€ 122 599€ 179 700€ 145 201€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
4 954 733€ 3 880 941€ 3 366 939€ 2 998 716€ 2 642 380€ 2 468 442€ 2 442 540€ 2 382 340€ 2 366 648€ 2 213 593€ 1 945 593€ 1 996 296€ 1 950 410€ 1 851 071€
12
521
Mzdové náklady
3 520 346€ 2 797 717€ 2 430 028€ 2 163 947€ 1 892 656€ 1 790 599€ 1 774 406€ 1 720 547€ 1 707 269€ 1 609 864€ 1 414 301€ 1 459 618€ 1 438 691€ 1 357 192€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 208 254€ 954 755€ 822 351€ 733 783€ 646 722€ 609 475€ 604 625€ 593 774€ 587 599€ 524 005€ 457 488€ 456 232€ 441 531€ 416 991€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
2 959€ 2 657€ 2 095€ 477€ 319€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
223 174€ 125 812€ 112 466€ 100 509€ 102 683€ 68 369€ 63 509€ 68 019€ 71 779€ 79 724€ 73 805€ 80 445€ 70 188€ 76 889€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
30 944€ 30 910€ 29 738€ 29 953€ 32 052€ 31 364€ 21 750€ 21 437€ 20 044€ 17 919€ 17 035€ 16 639€ 16 687€ 13 923€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
19 299€ 19 299€ 18 187€ 18 187€ 18 187€ 18 187€ 18 187€ 18 187€ 18 187€ 16 506€ 16 506€ 16 545€ 16 506€ 13 767€
20
538
Ostatné dane a poplatky
11 646€ 11 611€ 11 551€ 11 767€ 13 865€ 13 178€ 3 563€ 3 251€ 1 858€ 1 413€ 529€ 94€ 182€ 156€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
22 071€ 26 792€ 27 709€ 132 473€ 40 924€ 33 922€ 41 982€ 37 555€ 32 464€ 22 429€ 20 650€ 18 882€ 41 662€ 63 248€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 1 071€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
50€ 4 039€ 2€ 9 968€ 10 755€ 1 011€ 132€ 0€ 400€ 0€ 1 928€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
52€ 1 300€ 200€ 96€ 130€ 110€ 65€ 0€ 394€
26
546
Odpis pohľadávky
1 322€ 65€ 1 637€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 292€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
21 885€ 25 084€ 27 340€ 126 897€ 27 641€ 23 954€ 31 161€ 34 907€ 32 369€ 22 167€ 19 469€ 18 416€ 41 592€ 59 354€
28
549
Manká a škody
186€ 285€ 369€ 237€ 13 080€ 0€ 0€ 0€ 70€ 281€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
738 082€ 758 413€ 1 727 541€ 1 798 193€ 1 753 061€ 1 748 788€ 513 406€ 404 356€ 394 815€ 399 414€ 389 187€ 396 151€ 375 664€ 381 741€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
699 182€ 704 313€ 1 629 841€ 1 696 693€ 1 698 446€ 1 718 788€ 513 406€ 404 356€ 394 815€ 399 414€ 389 187€ 396 151€ 375 664€ 381 741€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
38 900€ 54 100€ 97 700€ 101 500€ 54 615€ 30 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
38 900€ 54 100€ 97 700€ 101 500€ 54 615€ 30 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 940€ 1 892€ 1 487€ 1 252€ 538€ 278€ 278€ 323€ 266€ 302€ 347€ 214€ 268€ 2 139€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
56€ 37€ 60€ 26€ 50€ 6€ 214€ 268€ 2 139€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 940€ 1 892€ 1 487€ 1 252€ 538€ 222€ 240€ 263€ 240€ 253€ 341€ 0€ 0€ 0€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
13 689 487€ 13 322 198€ 14 202 950€ 13 403 078€ 9 059 547€ 7 097 023€ 4 755 493€ 4 843 079€ 5 889 227€ 5 904 295€ 5 033 667€ 3 400 585€ 3 378 173€ 3 351 449€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
12 290 730€ 12 838 918€ 12 697 293€ 11 603 011€ 7 220 210€ 5 306 322€ 4 114 861€ 4 256 535€ 5 437 992€ 5 486 860€ 4 564 259€ 2 888 435€ 2 792 312€ 2 741 869€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
6 529 877€ 6 236 967€ 6 167 832€ 6 001 918€ 5 451 398€ 5 306 322€ 4 114 861€ 4 256 535€ 5 437 992€ 5 486 860€ 4 564 259€ 2 888 435€ 2 792 312€ 2 741 869€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
5 760 853€ 6 601 951€ 6 529 461€ 5 601 093€ 1 768 811€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
58 265€ 40 520€ 37 797€ 20 106€ 24 434€ 22 099€ 25 411€ 33 174€ 33 127€ 38 639€ 44 306€ 41 752€ 38 585€ 39 374€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
381€ 668€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
57 884€ 39 853€ 37 797€ 20 106€ 24 434€ 22 099€ 25 411€ 33 174€ 33 127€ 38 639€ 44 306€ 41 752€ 38 585€ 39 374€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
74 948€ 71 149€ 68 903€ 88 764€ 52 827€ 34 914€ 109 723€ 119 224€ 79 939€ 72 133€ 195 274€ 128 383€ 154 025€ 59 485€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 509€ 951€ 0€ 35 350€ 736€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
8 700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
66 248€ 71 149€ 68 903€ 88 764€ 51 318€ 34 914€ 108 772€ 119 224€ 79 939€ 72 133€ 159 924€ 127 647€ 154 025€ 59 485€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
85 160€ 64 040€ 101 500€ 40 000€ 39 615€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
85 160€ 64 040€ 101 500€ 40 000€ 39 615€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
85 160€ 64 040€ 101 500€ 40 000€ 39 615€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
69€ 83€ 59€ 55€ 38€ 36€ 38€ 71€ 58€ 72€ 54€ 154€ 598€ 258€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
69€ 83€ 59€ 55€ 38€ 36€ 38€ 71€ 58€ 61€ 51€ 55€ 78€ 151€
103
663
Kurzové zisky
11€ 3€ 99€ 520€ 107€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
1 556 728€ 730 781€ 1 525 039€ 1 728 826€ 1 773 219€ 1 806 040€ 613 340€ 519 594€ 445 036€ 367 656€ 393 502€ 376 483€ 354 665€ 465 777€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
877 568€ 64 326€ 990€ 0€ 250€ 1 138€ 1€ 89 848€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
580 955€ 618 952€ 1 521 428€ 1 648 716€ 1 646 902€ 1 679 711€ 461 346€ 349 087€ 349 361€ 355 188€ 369 256€ 372 599€ 349 314€ 353 545€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
77 591€ 45 370€ 18 439€ 23 659€ 25 439€ 37 898€ 41 058€ 23 471€ 2 746€ 23 996€ 2 746€ 2 264€ 18 698€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
20 112€ 500€ 56 318€ 80 498€ 84 810€ 100 284€ 114 937€ 59 258€ 0€ 0€ 0€ 3 087€ 3 686€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
501€ 2 132€ 3 110€ 5 353€ 21 169€ 16 080€ 13 811€ 14 512€ 12 946€ 9 722€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
14 065 900€ 13 745 491€ 14 430 591€ 13 480 762€ 9 110 344€ 7 169 410€ 4 863 373€ 4 928 598€ 5 996 152€ 5 965 359€ 5 197 394€ 3 435 207€ 3 340 184€ 3 306 763€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
376 413€ 423 293€ 227 641€ 77 684€ 50 798€ 72 386€ 107 880€ 85 519€ 106 925€ 61 064€ 163 727€ 34 622€ -37 988€ -44 686€
136
591
Splatná daň z príjmov
53 103€ 57 880€ 66 327€ 8 001€ 3 945€ 503€ 6 687€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
323 310€ 365 413€ 161 313€ 69 684€ 46 852€ 71 883€ 101 193€ 85 519€ 106 925€ 61 064€ 163 727€ 34 622€ -37 988€ -44 686€