Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
55 211 569 € 55 267 873 € 53 864 159 € 55 221 407 € 55 677 778 € 60 538 227 € 51 656 402 € 40 487 523 € 39 668 889 € 45 030 146 € 47 692 113 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
35 564 735 € 36 175 048 € 35 639 291 € 37 086 545 € 41 401 163 € 47 245 112 € 39 125 301 € 30 421 597 € 27 203 597 € 31 098 303 € 33 709 197 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
107 169 € 111 937 € 32 527 € 31 372 € 35 768 € 55 532 € 70 434 € 1 068 € 351 090 € 760 080 € 1 171 179 €
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
107 169 € 39 763 € 23 830 € 23 714 € 35 768 € 55 532 € 70 434 € 1 068 € 351 090 € 760 080 € 1 171 179 €
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
72 174 € 8 697 € 7 658 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
35 457 566 € 36 063 111 € 35 606 764 € 37 055 173 € 41 365 395 € 47 189 580 € 39 054 867 € 30 420 529 € 26 852 507 € 30 338 222 € 32 538 018 €
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
4 171 756 € 4 170 351 € 4 176 326 € 4 176 326 € 4 301 640 € 4 340 543 € 4 429 715 € 5 253 084 € 5 288 269 € 5 347 673 € 5 834 055 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
18 852 479 € 19 195 559 € 18 589 048 € 19 255 427 € 20 452 035 € 22 692 148 € 16 278 986 € 10 914 229 € 12 199 399 € 13 473 233 € 15 346 687 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
11 322 207 € 12 570 643 € 11 698 958 € 13 461 233 € 16 605 740 € 20 144 970 € 15 257 708 € 9 593 431 € 8 415 655 € 10 619 541 € 11 286 431 €
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
38 973 € 22 814 € 1 797 € 2 628 € 886 € 11 825 € 23 043 € 38 902 € 34 109 € 18 397 € 25 275 €
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
160 168 € 94 € 94 € 95 € 94 € 94 € 94 € 94 € 94 € 94 € 94 €
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
911 982 € 103 649 € 1 140 542 € 159 464 € 5 000 € 3 065 320 € 4 620 789 € 914 981 € 879 284 € 45 476 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
19 561 110 € 16 839 256 € 17 487 797 € 17 954 464 € 14 096 125 € 13 283 087 € 12 507 656 € 10 042 564 € 12 463 965 € 13 930 963 € 13 979 941 €
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
2 083 760 € 1 658 804 € 1 669 485 € 1 599 703 € 1 163 702 € 1 161 236 € 931 677 € 935 673 € 1 320 047 € 1 169 716 € 1 203 578 €
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
181 438 € 166 505 € 151 308 € 130 824 € 90 010 € 130 456 € 131 465 € 205 442 € 456 457 € 490 111 € 438 746 €
039
5.
Tovar
(132 + 133 + 139) -
(196))
1 902 322 € 1 492 298 € 1 518 177 € 1 468 879 € 1 073 692 € 1 030 780 € 800 212 € 730 231 € 863 590 € 679 605 € 764 832 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
15 194 850 € 12 723 651 € 13 678 716 € 11 853 829 € 10 107 302 € 10 782 237 € 10 136 348 € 8 301 673 € 10 103 321 € 8 900 750 € 10 323 801 €
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
14 308 220 € 12 526 518 € 13 410 732 € 579 917 € 861 102 € 939 683 € 850 046 € 636 844 € 848 428 € 794 734 € 744 475 €
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0 € 32 € 190 € 292 € 1 001 €
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
689 781 € 217 € 4 542 € 11 167 944 € 9 187 769 € 9 769 709 € 8 903 679 € 7 459 400 € 9 156 715 € 8 064 220 € 9 489 100 €
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
3 805 € 5 376 € 7 236 € 2 429 € 594 € 2 398 € 0 € 443 € 3 924 € 0 €
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
136 193 € 119 893 € 195 280 € 27 587 € 19 771 € 40 274 € 18 375 € 38 441 € 48 036 € 9 410 € 56 460 €
074
14.
Daň z pridanej hodnoty
(343) -
(391AÚ))
41 298 € 4 894 € 2 006 € 8 515 € 0 € 28 830 € 0 € 0 €
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
56 851 € 71 646 € 60 926 € 34 655 € 33 172 € 30 566 € 353 334 € 166 957 € 20 677 € 28 169 € 32 765 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
2 282 500 € 2 456 802 € 2 139 596 € 4 500 932 € 2 825 121 € 1 339 614 € 1 439 632 € 805 219 € 1 040 598 € 3 860 497 € 2 452 562 €
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
743 € 366 € 449 € 490 € 495 € 299 € 1 609 € 488 € 447 € 316 € 2 782 €
087
2.
Ceniny
(213))
122 € 711 € 4 866 € 3 439 € 3 784 € 6 295 € 1 639 € 1 108 € 7 076 € 9 337 € 6 296 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
2 281 636 € 2 455 724 € 2 134 281 € 4 497 003 € 2 820 841 € 1 333 019 € 1 436 384 € 803 623 € 1 033 075 € 3 850 845 € 2 443 484 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
85 724 € 2 253 569 € 737 071 € 180 397 € 180 490 € 10 029 € 23 445 € 23 362 € 1 327 € 880 € 2 975 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
85 724 € 35 821 € 166 042 € 180 397 € 175 539 € 8 674 € 22 595 € 20 992 € 1 327 € 880 € 2 975 €
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
2 217 748 € 571 029 € 4 951 € 1 355 € 850 € 2 370 € 0 € 0 € 0 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
55 211 569 € 55 267 873 € 53 864 159 € 55 221 407 € 55 677 778 € 60 538 227 € 51 656 402 € 40 487 523 € 39 668 889 € 45 030 146 € 47 692 113 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-32 348 582 € -34 167 232 € -30 613 320 € -25 763 457 € -22 205 759 € -19 561 367 € -14 684 393 € -1 966 057 € -46 466 281 € -34 767 301 € -28 426 111 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-32 348 582 € -34 167 232 € -30 613 320 € -25 763 457 € -22 205 759 € -19 561 367 € -14 684 393 € -1 966 057 € -46 466 281 € -34 767 301 € -28 426 111 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-34 347 892 € -29 471 105 € -25 763 457 € -21 802 430 € -17 533 094 € -14 684 393 € -1 966 057 € -46 466 281 € -34 767 301 € -28 426 111 € -21 189 258 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
1 999 309 € -4 696 127 € -4 849 863 € -3 961 027 € -4 672 665 € -4 876 974 € -12 718 337 € 44 500 225 € -11 698 980 € -6 341 190 € -7 236 853 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
87 336 470 € 89 222 988 € 84 276 357 € 80 771 669 € 76 841 863 € 79 078 202 € 65 338 727 € 41 450 583 € 84 985 737 € 78 712 142 € 75 086 430 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
447 277 € 276 957 € 311 607 € 1 109 038 € 2 028 273 € 1 986 879 € 1 554 142 € 1 568 899 € 2 741 628 € 5 526 658 €
129
2.
Ostatné rezervy
(459AÚ))
447 277 € 276 957 € 219 990 € 704 089 € 934 203 € 933 061 € 700 233 € 747 216 € 2 001 461 € 4 764 244 €
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
91 617 € 404 949 € 1 094 070 € 1 053 818 € 853 908 € 821 683 € 740 167 € 762 413 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
22 227 006 € 22 918 914 € 24 562 403 € 28 048 868 € 28 971 968 € 33 390 230 € 23 643 134 € 14 706 087 € 17 899 826 € 21 198 246 € 24 011 177 €
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
(353))
22 227 006 € 22 912 984 € 24 562 240 € 28 045 868 € 28 971 968 € 33 390 230 € 23 643 134 € 14 706 087 € 17 899 826 € 21 198 246 € 24 011 177 €
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
5 930 € 163 € 3 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
330 863 € 351 517 € 421 890 € 431 804 € 515 623 € 600 322 € 557 556 € 533 562 € 537 700 € 528 002 € 506 279 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
330 863 € 351 517 € 421 890 € 431 804 € 515 623 € 600 322 € 557 556 € 533 562 € 537 700 € 528 002 € 506 279 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
64 331 323 € 65 675 600 € 58 980 456 € 51 181 959 € 45 749 018 € 41 454 122 € 37 545 903 € 23 051 538 € 38 328 294 € 27 226 088 € 45 042 316 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
39 333 565 € 48 735 892 € 46 744 168 € 38 409 785 € 32 544 799 € 30 915 768 € 28 037 149 € 18 974 047 € 34 004 242 € 24 660 945 € 42 272 749 €
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
502 167 € 2 800 000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
2 259 498 € 2 099 971 € 1 917 592 € 1 765 709 € 1 595 778 € 1 548 003 € 1 577 942 € 1 442 902 € 1 500 777 € 1 433 681 € 1 343 067 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
8 907 814 € 89 655 € 137 069 € 143 333 € 22 209 € 80 672 € 59 604 € 73 689 € 131 135 € 122 028 € 223 738 €
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
6 343 € 3 324 € 4 256 € 3 302 € 3 214 € 3 214 € 3 214 € 3 214 € 4 151 € 4 151 € 5 590 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
13 417 578 € 14 384 264 € 9 875 004 € 10 595 975 € 10 859 986 € 8 695 000 € 4 848 487 € 1 943 757 € 2 502 625 € 834 574 € 948 951 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
370 717 € 333 687 € 292 034 € 263 377 € 220 866 € 211 465 € 219 507 € 187 324 € 185 363 € 169 883 € 179 401 €
168
17.
Daň z pridanej hodnoty
(343))
35 599 € 28 355 € 9 729 € 0 € 426 605 € 0 € 825 € 68 819 €
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
211 € 452 € 605 € 478 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
1 605 254 € 1 605 254 € 1 605 254 € 1 605 254 € 26 651 018 € 27 018 178 € 0 €
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé
(273AÚ))
1 605 254 € 1 605 254 € 1 605 254 € 1 605 254 € 26 651 018 € 27 018 178 € 0 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
223 682 € 212 117 € 201 122 € 213 195 € 1 041 673 € 1 021 391 € 1 002 068 € 1 002 996 € 1 149 434 € 1 085 306 € 1 031 794 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
223 682 € 212 117 € 201 122 € 213 195 € 1 041 673 € 1 021 391 € 1 002 068 € 1 002 996 € 1 149 434 € 1 085 306 € 1 031 794 €