Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
42 525 817 € 36 188 138 € 37 380 065 € 33 282 962 € 27 383 372 € 27 191 935 € 27 277 673 € 27 963 161 € 23 871 641 € 22 979 767 € 23 796 012 €
02
501
Spotreba materiálu
31 197 439 € 26 783 438 € 29 204 593 € 25 188 155 € 21 708 079 € 22 993 852 € 23 346 635 € 23 700 950 € 19 137 691 € 17 513 438 € 17 636 737 €
03
502
Spotreba energie
2 430 224 € 2 314 623 € 2 300 745 € 2 785 380 € 2 858 990 € 3 266 828 € 3 844 217 € 3 930 070 € 3 624 415 € 3 701 495 € 3 890 266 €
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
8 898 154 € 7 090 077 € 5 874 726 € 5 309 426 € 2 816 303 € 931 256 € 86 821 € 332 141 € 1 109 536 € 1 764 834 € 2 269 009 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
5 343 805 € 5 099 611 € 5 208 400 € 5 239 223 € 4 860 611 € 2 831 489 € 2 280 215 € 3 332 870 € 3 865 778 € 3 706 839 € 3 438 609 €
07
511
Opravy a udržiavanie
1 540 710 € 1 343 264 € 1 272 648 € 1 214 010 € 1 087 059 € 1 126 951 € 1 069 759 € 1 351 334 € 1 151 939 € 1 156 917 € 1 168 777 €
08
512
Cestovné
8 241 € 6 193 € 5 047 € 5 054 € 3 252 € 5 274 € 5 479 € 1 351 € 3 309 € 3 817 € 5 590 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 969 € 2 054 € 2 026 € 1 629 € 1 891 € 1 652 € 1 393 € 978 € 1 482 € 1 524 € 1 453 €
10
518
Ostatné služby
3 791 886 € 3 748 100 € 3 928 679 € 4 018 530 € 3 768 410 € 1 697 612 € 1 203 585 € 1 979 206 € 2 709 047 € 2 544 581 € 2 262 788 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
47 910 967 € 44 385 607 € 40 881 455 € 36 518 641 € 33 800 331 € 33 052 210 € 33 231 070 € 31 793 443 € 30 674 918 € 29 037 723 € 27 376 201 €
12
521
Mzdové náklady
34 586 525 € 32 057 546 € 29 630 406 € 26 556 796 € 24 737 374 € 24 050 789 € 24 237 401 € 23 166 479 € 22 497 760 € 21 312 027 € 20 104 754 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
12 059 621 € 11 191 938 € 10 262 694 € 9 203 046 € 8 613 727 € 8 333 857 € 8 289 425 € 7 913 053 € 7 476 040 € 7 084 284 € 6 690 057 €
14
525
Ostatné sociálne poistenie
129 917 € 117 485 € 88 265 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 134 903 € 1 018 638 € 900 089 € 676 864 € 374 652 € 595 996 € 637 601 € 641 072 € 613 513 € 559 965 € 504 335 €
16
528
Ostatné sociálne náklady
81 934 € 74 578 € 71 568 € 66 643 € 72 839 € 87 605 € 81 446 € 77 054 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
117 695 € 112 625 € 106 915 € 105 998 € 118 112 € 118 661 € 154 973 € 386 738 € 1 733 503 € 1 208 576 € 964 214 €
18
531
Daň z motorových vozidiel
376 € 478 € 806 € 398 € 383 € 383 € 174 € 166 € 114 € 0 €
19
532
Daň z nehnuteľnosti
106 623 € 105 319 € 105 319 € 104 578 € 112 359 € 114 948 € 131 824 € 70 088 € 70 147 € 75 230 € 86 086 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
11 072 € 6 930 € 1 118 € 614 € 5 355 € 3 330 € 22 765 € 316 476 € 1 663 191 € 1 133 231 € 878 127 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
9 935 090 € 297 205 € 929 752 € 1 001 182 € 619 464 € 506 116 € 2 894 237 € 2 658 397 € 2 066 288 € 5 033 306 € 5 362 849 €
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 550 € 5 975 € 514 553 € 38 903 € 104 092 € 916 547 € 17 580 € 59 404 € 1 332 482 € 1 172 632 €
23
542
Predaný materiál
0 € 0 € 0 € 10 274 € 0 €
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 303 € 61 297 € 219 500 € 29 317 € 160 812 € 75 553 € 479 645 € 781 432 € 1 615 334 € 954 883 € 461 130 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
9 604 565 € 317 € 965 € 627 € 550 € 0 € 18 189 € 0 € 93 € 5 628 €
26
546
Odpis pohľadávky
138 € 2 040 € 325 813 € 119 384 € 4 € 219 761 € 36 108 € 3 975 € 107 088 € 1 234 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
319 148 € 216 704 € 357 401 € 313 810 € 305 797 € 273 432 € 1 258 156 € 1 774 424 € 334 952 € 2 600 644 € 3 711 443 €
28
549
Manká a škody
3 385 € 10 873 € 26 073 € 24 119 € 113 325 € 52 485 € 20 128 € 30 664 € 52 623 € 27 842 € 10 782 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
5 447 609 € 4 541 739 € 5 775 825 € 6 615 371 € 7 996 094 € 9 162 994 € 7 637 981 € 6 736 674 € 6 679 313 € 8 240 505 € 11 637 704 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 964 970 € 4 441 872 € 5 517 097 € 5 457 925 € 7 322 509 € 6 656 699 € 5 346 798 € 4 565 758 € 4 720 046 € 5 297 968 € 5 126 295 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
482 638 € 99 867 € 258 728 € 1 157 446 € 673 585 € 2 506 294 € 2 291 182 € 2 170 916 € 1 959 266 € 2 942 537 € 6 511 409 €
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 302 € 0 € 0 € 4 557 € 9 251 € 8 831 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
447 277 € 56 967 € 219 930 € 830 824 € 2 022 971 € 1 986 879 € 1 554 142 € 1 564 342 € 2 732 376 € 5 517 827 €
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
35 362 € 42 884 € 38 538 € 315 131 € 570 321 € 374 778 € 269 987 € 436 418 € 294 695 € 139 678 € 38 471 €
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
17 € 260 € 11 491 € 103 264 € 103 244 € 34 316 € 180 356 € 95 672 € 61 232 € 946 281 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
54 980 € 53 755 € 3 677 € 2 866 € 2 818 € 2 979 € 3 569 € 737 911 € 1 021 636 € 636 € 1 309 €
42
562
Úroky
50 € 159 € 927 € 1 € 6 € 22 € 47 € 734 777 € 1 016 913 € 0 € 20 €
43
563
Kurzové straty
169 € 114 € 91 € 202 € 116 € 119 € 378 € 386 € 961 € 636 € 1 289 €
47
568
Ostatné finančné náklady
54 760 € 53 433 € 2 659 € 2 663 € 2 696 € 2 837 € 3 145 € 2 749 € 3 762 € 0 € 0 €
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
50 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
111 335 962 € 90 678 680 € 90 286 089 € 82 766 243 € 74 780 802 € 72 866 383 € 73 479 717 € 73 609 195 € 69 913 078 € 70 207 351 € 72 576 897 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
86 290 468 € 82 299 985 € 80 489 739 € 71 870 709 € 63 287 924 € 59 669 739 € 52 802 454 € 48 058 924 € 50 721 079 € 50 452 946 € 47 600 295 €
67
602
Tržby z predaja služieb
76 605 752 € 74 538 919 € 74 051 166 € 66 045 191 € 60 150 715 € 58 643 124 € 52 716 038 € 47 709 945 € 49 519 332 € 48 545 096 € 45 155 644 €
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
9 684 716 € 7 761 066 € 6 438 573 € 5 825 518 € 3 137 209 € 1 026 615 € 86 416 € 348 979 € 1 201 748 € 1 907 850 € 2 444 650 €
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
1 562 € 47 545 € 16 726 € 1 050 € 1 296 € 254 512 € 301 444 € 320 463 € 308 813 € 296 440 € 257 751 €
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
1 562 € 1 460 € 1 440 € 1 050 € 1 296 € 1 451 € 1 552 € 2 386 € 1 794 € 1 532 € 1 142 €
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
253 061 € 299 892 € 318 077 € 307 018 € 294 908 € 256 609 €
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
46 085 € 15 286 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
23 424 078 € 494 011 € 353 363 € 1 989 640 € 465 709 € 703 728 € 1 542 888 € 27 010 591 € 418 795 € 2 474 494 € 4 988 730 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
64 964 € 2 116 € 16 675 € 1 335 406 € 48 667 € 588 € 1 030 907 € 84 388 € 69 922 € 2 154 917 € 3 722 376 €
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
288 € 4 184 € 421 € 865 € 299 € 827 € 25 578 € 121 158 € 6 252 € 61 € 51 086 €
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 € 4 € 1 € 55 € 320 € 86 € 98 € 144 € 890 € 383 € 296 €
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
72 € 6 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 709 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
23 358 824 € 487 634 € 336 262 € 653 314 € 416 423 € 702 228 € 486 304 € 26 804 902 € 341 730 € 319 133 € 1 213 262 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
276 957 € 1 157 446 € 673 585 € 478 022 € 2 291 182 € 2 180 667 € 1 951 463 € 2 946 462 € 6 533 457 € 8 451 579 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
276 957 € 1 157 446 € 673 585 € 478 022 € 2 291 182 € 2 180 667 € 1 951 463 € 2 946 462 € 6 533 457 € 8 451 579 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
276 957 € 830 824 € 1 986 879 € 1 554 142 € 1 568 899 € 2 741 628 € 5 526 658 € 3 520 020 €
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
315 131 € 570 321 € 374 778 € 269 987 € 446 169 € 297 510 € 143 602 € 60 518 € 77 594 €
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
11 491 € 103 264 € 103 244 € 34 316 € 180 356 € 85 054 € 61 232 € 946 281 € 4 853 965 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
3 261 € 357 € 580 € 399 € 604 € 786 € 524 € 1 308 € 1 805 € 3 805 € 6 625 €
102
662
Úroky
361 € 347 € 450 € 375 € 537 € 600 € 448 € 688 € 1 229 € 3 378 € 5 208 €
103
663
Kurzové zisky
10 € 0 € 23 € 67 € 186 € 76 € 620 € 576 € 427 € 1 418 €
108
668
Ostatné finančné výnosy
2 900 € 130 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
3 457 468 € 3 240 995 € 3 604 146 € 4 299 713 € 5 890 665 € 5 107 199 € 3 953 471 € 40 770 838 € 3 961 252 € 4 487 299 € 4 091 524 €
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
51 815 € 13 068 € 1 800 € 1 020 € 0 € 0 € 0 € 0 €
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
3 279 850 € 3 123 531 € 3 483 628 € 3 865 555 € 5 811 365 € 5 059 104 € 3 809 401 € 3 855 133 € 3 912 621 € 4 415 463 € 4 046 589 €
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
106 086 € 55 875 € 0 € 36 681 801 € 0 € 0 € 0 €
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
820 € 633 € 902 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
64 016 € 54 261 € 58 237 € 421 089 € 77 500 € 48 095 € 143 050 € 233 905 € 48 632 € 71 836 € 44 935 €
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
6 695 € 6 695 € 9 564 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
113 453 794 € 86 082 893 € 85 622 000 € 78 835 095 € 70 124 220 € 68 027 147 € 60 781 447 € 118 113 587 € 58 358 206 € 64 248 441 € 65 396 504 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
2 117 832 € -4 595 787 € -4 664 088 € -3 931 148 € -4 656 582 € -4 839 236 € -12 698 270 € 44 504 392 € -11 554 872 € -5 958 910 € -7 180 393 €
136
591
Splatná daň z príjmov
118 523 € 100 341 € 185 775 € 29 879 € 16 083 € 37 738 € 20 066 € 4 167 € 144 108 € 382 280 € 56 460 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
1 999 309 € -4 696 127 € -4 849 863 € -3 961 027 € -4 672 665 € -4 876 974 € -12 718 337 € 44 500 225 € -11 698 980 € -6 341 190 € -7 236 853 €