Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Najvyšší súd Slovenskej republiky [zrušená]

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
273 007€ 274 718€ 236 745€ 292 767€ 334 762€ 271 835€ 689 338€ 436 052€ 459 784€
02
501
Spotreba materiálu
145 253€ 139 926€ 97 712€ 129 788€ 169 487€ 98 742€ 559 960€ 320 388€ 369 494€
03
502
Spotreba energie
127 754€ 134 792€ 139 033€ 162 979€ 165 276€ 173 093€ 129 378€ 115 665€ 90 290€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
408 294€ 317 727€ 391 017€ 306 869€ 325 231€ 406 621€ 543 471€ 504 141€ 621 852€
07
511
Opravy a udržiavanie
28 524€ 22 153€ 10 517€ 11 300€ 11 697€ 19 115€ 102 606€ 70 766€ 60 196€
08
512
Cestovné
30 120€ 29 459€ 44 127€ 31 522€ 30 691€ 39 096€ 68 359€ 47 181€ 59 302€
09
513
Náklady na reprezentáciu
19 318€ 28 440€ 5 297€ 9 286€ 13 714€ 6 027€ 4 651€ 4 556€ 7 920€
10
518
Ostatné služby
330 333€ 237 675€ 331 076€ 254 761€ 269 129€ 342 383€ 367 855€ 381 638€ 494 435€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
9 862 946€ 7 947 922€ 8 078 350€ 7 831 204€ 7 274 735€ 6 771 259€ 6 608 149€ 6 576 413€ 5 838 688€
12
521
Mzdové náklady
7 398 185€ 5 887 328€ 5 925 145€ 5 872 543€ 5 616 041€ 5 217 029€ 5 457 384€ 5 350 496€ 4 817 118€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 968 523€ 1 718 127€ 1 662 072€ 1 654 815€ 1 331 526€ 1 309 684€ 928 245€ 1 010 553€ 919 460€
15
527
Zákonné sociálne náklady
496 237€ 342 466€ 491 132€ 303 846€ 327 167€ 244 546€ 222 520€ 215 364€ 102 110€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
8 830€ 8 280€ 10 937€ 8 060€ 12 187€ 7 895€ 12 598€ 11 580€ 14 864€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
1 476€ 1 466€ 1 466€ 1 466€ 1 464€ 1 050€ 775€ 16€ 16€
20
538
Ostatné dane a poplatky
7 355€ 6 814€ 9 470€ 6 594€ 10 723€ 6 844€ 11 823€ 11 565€ 14 849€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
7 246€ 6 816€ 9 175€ 17 516€ 10 106€ 10 763€ 6 987€ 15 934€ 4 296€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
186€ 3 722€ 402€ 8 206€ 724€ 1 763€ 200€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
34€ 3 963€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
7 060€ 3 060€ 4 810€ 9 310€ 9 310€ 9 000€ 6 787€ 15 934€ 4 296€
28
549
Manká a škody
72€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
56 457€ 47 997€ 631 880€ 806 276€ 813 355€ 783 227€ 149 567€ 1 210 862€ 515 012€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
56 457€ 47 997€ 79 683€ 81 836€ 107 202€ 130 488€ 149 567€ 130 242€ 155 613€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
552 197€ 724 439€ 706 153€ 652 739€ 0€ 1 080 620€ 359 399€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
706 153€ 652 739€ 0€ 1 080 620€ 359 399€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
552 197€ 724 439€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
12 991€ 9 855€ 6 956€ 17 556€ 10 360€ 10 132€ 10 052€ 21 257€ 9 630€
43
563
Kurzové straty
0€ 7€ 23€ 286€ 10€ 280€ 481€ 140€
47
568
Ostatné finančné náklady
12 990€ 9 849€ 6 934€ 17 556€ 10 074€ 10 122€ 9 773€ 20 775€ 9 490€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 33 000€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 33 000€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
2 248€ 15 428€ 14 535€ 6 600€ 5 717€ 7 693€ 4 165€ 3 378€ 12 110€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
2 248€ 15 428€ 14 535€ 6 600€ 5 717€ 7 693€ 4 165€ 3 378€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 12 110€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
10 632 019€ 8 628 743€ 9 379 595€ 9 286 847€ 8 786 453€ 8 269 423€ 8 057 327€ 8 779 617€ 7 476 237€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
530€ 206€ 216€ 187€ 111€ 743€ 4 165€ 522€ 2 346€
67
602
Tržby z predaja služieb
530€ 206€ 216€ 187€ 111€ 743€ 4 165€ 522€ 2 346€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
11 905€ 20 476€ 30 276€ 18 481€ 13 161€ 13 766€ 42 120€ 0€ 12 875€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 465€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
11 903€ 16 011€ 30 276€ 18 481€ 13 161€ 13 766€ 42 120€ 0€ 12 875€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
724 439€ 706 153€ 652 739€ 555 836€ 650 572€ 391 332€ 344 148€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
724 439€ 706 153€ 652 739€ 555 836€ 650 572€ 391 332€ 344 148€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
724 439€ 652 739€ 555 836€ 650 572€ 391 332€ 344 148€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
706 153€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
33€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€
103
663
Kurzové zisky
33€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 8 026€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 8 026€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
10 607 624€ 8 631 776€ 8 784 220€ 8 532 113€ 8 083 513€ 7 629 410€ 8 738 617€ 7 689 152€ 7 139 450€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
10 558 049€ 8 590 912€ 8 717 760€ 8 461 898€ 7 985 279€ 7 507 941€ 8 588 035€ 7 598 142€ 6 983 836€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
49 574€ 40 864€ 66 460€ 70 215€ 98 234€ 121 469€ 146 849€ 87 436€ 155 613€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 3 734€ 3 574€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
10 620 059€ 8 652 457€ 9 539 152€ 9 256 967€ 8 749 524€ 8 207 782€ 9 435 474€ 8 081 012€ 7 498 818€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-11 960€ 23 714€ 159 557€ -29 880€ -36 929€ -61 641€ 1 378 147€ -698 605€ 22 581€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-11 960€ 23 714€ 159 557€ -29 880€ -36 929€ -61 641€ 1 378 147€ -698 605€ 22 581€