Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Okresný súd Dolný Kubín [zrušená]

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.05.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
37 226€ 73 532€ 26 314€ 32 540€ 39 587€ 28 193€ 36 772€ 43 392€ 36 808€ 30 784€ 35 819€ 38 805€ 47 050€ 46 312€ 43 062€ 50 042€
02
501
Spotreba materiálu
2 415€ 25 679€ 14 444€ 14 601€ 19 692€ 14 294€ 18 011€ 20 211€ 13 143€ 11 117€ 12 672€ 14 220€ 20 459€ 23 974€ 16 717€ 27 038€
03
502
Spotreba energie
34 811€ 47 852€ 11 870€ 17 939€ 19 895€ 13 899€ 18 761€ 23 181€ 23 665€ 19 667€ 23 147€ 24 586€ 26 591€ 22 339€ 26 345€ 23 004€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
30 139€ 88 528€ 75 169€ 84 673€ 160 412€ 88 303€ 95 649€ 106 506€ 101 344€ 79 104€ 118 192€ 136 681€ 125 585€ 180 427€ 200 915€ 278 841€
07
511
Opravy a udržiavanie
470€ 8 027€ 7 130€ 4 929€ 71 508€ 26 923€ 23 063€ 14 211€ 16 118€ 9 415€ 14 925€ 12 655€ 7 330€ 27 357€ 6 616€ 8 538€
08
512
Cestovné
524€ 589€ 133€ 275€ 294€ 141€ 197€ 50€ 893€ 293€ 64€ 277€ 157€ 137€ 782€
09
513
Náklady na reprezentáciu
438€ 180€ 180€ 180€ 180€ 480€ 180€ 180€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€
10
518
Ostatné služby
28 708€ 79 732€ 67 726€ 79 288€ 88 431€ 60 899€ 72 265€ 91 919€ 85 011€ 68 630€ 102 808€ 123 796€ 117 812€ 152 746€ 193 996€ 269 355€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
615 404€ 1 241 383€ 1 187 232€ 1 132 834€ 1 037 187€ 937 139€ 925 326€ 891 851€ 888 057€ 813 388€ 787 069€ 755 308€ 745 276€ 752 685€ 689 597€ 647 288€
12
521
Mzdové náklady
405 667€ 870 880€ 839 518€ 805 412€ 730 676€ 660 116€ 653 894€ 630 649€ 629 735€ 570 924€ 560 488€ 548 262€ 534 666€ 557 550€ 510 554€ 482 371€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
138 768€ 289 032€ 280 858€ 267 153€ 244 207€ 220 601€ 220 161€ 206 923€ 201 396€ 189 160€ 181 087€ 164 196€ 162 910€ 159 827€ 146 811€ 135 826€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
8 450€ 22 000€ 17 280€ 12 930€ 10 385€ 20 295€ 14 395€ 17 595€ 16 790€ 8 760€ 9 080€ 5 598€ 5 317€ 5 324€ 5 051€ 4 713€
15
527
Zákonné sociálne náklady
43 974€ 56 715€ 48 037€ 44 651€ 44 195€ 36 127€ 36 876€ 36 683€ 40 137€ 44 279€ 36 119€ 37 007€ 41 971€ 29 429€ 26 811€ 24 170€
16
528
Ostatné sociálne náklady
18 545€ 2 756€ 1 538€ 2 688€ 7 723€ 265€ 295€ 245€ 413€ 555€ 370€ 209€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
2 813€ 2 415€ 2 441€ 2 488€ 2 403€ 2 248€ 2 358€ 2 301€ 2 161€ 2 170€ 1 900€ 1 926€ 1 510€ 1 393€ 1 511€ 1 324€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
1 780€ 1 046€ 1 046€ 1 046€ 1 046€ 1 046€ 1 155€ 1 153€ 1 046€ 1 046€ 1 046€ 1 046€ 0€ 515€ 515€ 516€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 033€ 1 370€ 1 395€ 1 442€ 1 357€ 1 202€ 1 203€ 1 148€ 1 115€ 1 124€ 854€ 880€ 1 510€ 878€ 996€ 808€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
17 220€ 38 049€ 53 860€ 44 007€ 48 810€ 66 503€ 54 689€ 8 797€ 7 837€ 23 089€ 7 277€ 7 079€ 59 665€ 37 517€ 50 295€ 13 160€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 977€ 951€ 930€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 30€ 476€ 1 019€ 0€ 0€ 849€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
14 404€ 29 751€ 46 934€ 37 721€ 36 086€ 55 816€ 49 787€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 816€ 8 298€ 6 925€ 6 256€ 12 248€ 10 687€ 4 902€ 7 778€ 6 860€ 22 138€ 6 347€ 7 079€ 59 665€ 36 668€ 50 295€ 13 160€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
13 297€ 78 660€ 115 160€ 154 953€ 157 629€ 25 646€ 25 949€ 26 170€ 26 202€ 49 509€ 82 394€ 84 766€ 143 592€ 83 119€ 69 300€ 122 161€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
13 297€ 30 835€ 30 744€ 30 744€ 30 831€ 25 646€ 25 949€ 26 170€ 26 202€ 49 509€ 47 333€ 47 139€ 109 362€ 62 192€ 69 300€ 95 496€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 47 825€ 84 416€ 124 209€ 126 798€ 35 061€ 37 627€ 34 230€ 20 927€ 0€ 26 666€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 20 927€ 0€ 26 666€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 35 061€ 37 627€ 34 230€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 47 825€ 84 416€ 124 209€ 126 798€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
11€ 590€ 554€ 541€ 563€ 413€ 209€ 212€ 221€ 437€ 302€ 104€ 1 316€ 142€ 1 081€ 3€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
11€ 590€ 554€ 541€ 563€ 413€ 208€ 212€ 221€ 437€ 302€ 104€ 1 316€ 142€ 1 081€ 3€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
13 267€ 29 000€ 44 534€ 34 278€ -44 357€ 116 484€ 51 096€ 109 127€ 36 457€ 29 236€ 29 509€ 28 881€ 28 073€ 36 950€ 49 634€ 50 633€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
13 267€ 35 426€ 35 853€ 29 160€ 30 553€ 31 214€ 34 140€ 20 679€ 36 457€ 29 236€ 29 509€ 28 881€ 28 073€ 36 950€ 49 634€ 50 633€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ -6 426€ 8 681€ 5 119€ -74 910€ 85 269€ 16 957€ 88 448€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
729 377€ 1 552 156€ 1 505 264€ 1 486 313€ 1 402 233€ 1 264 928€ 1 192 048€ 1 188 356€ 1 099 087€ 1 027 716€ 1 062 462€ 1 053 551€ 1 152 068€ 1 138 546€ 1 105 395€ 1 163 452€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
385€ 1 024€ 750€ 749€ 755€ 769€ 440€ 1 738€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
385€ 1 024€ 750€ 749€ 755€ 769€ 440€ 1 738€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
29 384€ 65 143€ 62 164€ 70 322€ 61 563€ 171 722€ 102 121€ 104 774€ 33 025€ 29 236€ 29 509€ 28 881€ 28 073€ 59 752€ 49 634€ 50 633€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
29 384€ 65 143€ 62 164€ 70 322€ 61 563€ 171 722€ 102 121€ 104 774€ 33 025€ 29 236€ 29 509€ 28 881€ 28 073€ 59 752€ 49 634€ 50 633€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 84 416€ 124 209€ 126 798€ 28 177€ 37 627€ 34 230€ 20 927€ 22 541€ 26 225€ 31 444€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 84 416€ 124 209€ 126 798€ 28 177€ 37 627€ 34 230€ 20 927€ 22 541€ 26 225€ 31 444€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 20 927€ 22 541€ 26 225€ 31 444€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 28 177€ 37 627€ 34 230€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 84 416€ 124 209€ 126 798€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
703 332€ 1 429 981€ 1 332 980€ 1 300 925€ 1 266 559€ 1 101 764€ 1 094 486€ 1 079 649€ 1 076 495€ 986 910€ 1 001 160€ 997 095€ 1 081 716€ 1 210 547€ 999 032€ 976 551€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
690 035€ 1 398 970€ 1 302 124€ 1 270 181€ 1 235 728€ 1 076 118€ 1 068 537€ 1 053 479€ 1 050 293€ 937 401€ 953 827€ 949 956€ 972 354€ 1 148 355€ 929 733€ 881 055€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
13 297€ 30 835€ 30 744€ 30 744€ 30 831€ 25 646€ 25 949€ 26 170€ 26 202€ 49 509€ 47 333€ 20 846€ 109 362€ 62 192€ 69 300€ 95 496€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 175€ 112€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 26 293€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
733 100€ 1 580 563€ 1 520 103€ 1 498 794€ 1 328 877€ 1 274 255€ 1 197 048€ 1 186 161€ 1 109 520€ 1 044 323€ 1 068 296€ 1 060 206€ 1 130 716€ 1 292 840€ 1 074 892€ 1 058 628€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
3 723€ 28 407€ 14 838€ 12 481€ -73 357€ 9 327€ 4 999€ -2 194€ 10 433€ 16 606€ 5 833€ 6 656€ -21 352€ 154 294€ -30 503€ -104 825€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
3 723€ 28 407€ 14 838€ 12 481€ -73 357€ 9 327€ 4 999€ -2 194€ 10 433€ 16 606€ 5 833€ 6 656€ -21 352€ 154 294€ -30 503€ -104 825€