Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
54 798€ 52 167€ 63 987€ 94 719€ 108 452€ 73 896€ 79 757€ 66 024€ 77 003€ 92 791€ 88 810€ 77 759€ 74 301€ 73 197€
02
501
Spotreba materiálu
27 569€ 28 075€ 37 489€ 72 808€ 56 502€ 33 591€ 38 360€ 28 439€ 35 814€ 49 886€ 47 046€ 33 522€ 28 417€ 30 745€
03
502
Spotreba energie
27 229€ 24 092€ 26 498€ 21 911€ 51 950€ 40 306€ 41 398€ 37 585€ 41 189€ 42 905€ 41 764€ 44 238€ 45 884€ 42 452€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
260 599€ 239 170€ 224 305€ 254 961€ 358 290€ 250 458€ 272 350€ 291 498€ 355 060€ 342 861€ 348 256€ 363 838€ 358 943€ 467 959€
07
511
Opravy a udržiavanie
6 500€ 7 158€ 3 834€ 8 206€ 7 960€ 11 970€ 10 809€ 35 781€ 13 977€ 11 552€ 10 687€ 51 562€ 15 173€ 14 206€
08
512
Cestovné
313€ 662€ 2 284€ 1 464€ 2 146€ 1 084€ 920€ 851€ 722€ 886€ 809€ 1 504€ 194€ 2 903€
09
513
Náklady na reprezentáciu
179€ 180€ 179€ 180€ 500€ 180€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€
10
518
Ostatné služby
253 607€ 231 171€ 218 008€ 245 111€ 347 684€ 237 223€ 260 456€ 254 701€ 340 195€ 330 257€ 336 594€ 310 606€ 343 410€ 450 684€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 501 862€ 2 473 483€ 2 250 919€ 1 884 490€ 1 912 466€ 1 779 763€ 1 724 457€ 1 686 457€ 1 618 584€ 1 612 859€ 1 489 155€ 1 478 789€ 1 506 645€ 1 471 897€
12
521
Mzdové náklady
1 770 235€ 1 751 040€ 1 596 019€ 1 324 002€ 1 352 457€ 1 280 592€ 1 228 400€ 1 167 132€ 1 161 943€ 1 181 597€ 1 085 333€ 1 091 012€ 1 115 764€ 1 099 145€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
591 167€ 581 994€ 529 278€ 437 376€ 450 760€ 410 958€ 397 653€ 384 707€ 371 441€ 350 386€ 325 754€ 316 370€ 322 091€ 317 740€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
32 766€ 30 004€ 27 350€ 29 938€ 22 575€ 16 243€ 13 020€ 7 733€ 7 228€ 6 630€ 6 582€ 6 868€ 6 693€ 6 566€
15
527
Zákonné sociálne náklady
103 350€ 110 445€ 95 959€ 93 174€ 85 278€ 71 969€ 83 844€ 125 268€ 77 109€ 73 111€ 68 250€ 63 131€ 60 863€ 47 604€
16
528
Ostatné sociálne náklady
4 344€ 2 313€ 1 397€ 1 541€ 1 617€ 863€ 1 135€ 3 237€ 1 408€ 1 234€ 843€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
5 494€ 5 056€ 4 671€ 4 733€ 4 991€ 4 680€ 4 656€ 5 291€ 4 987€ 3 994€ 3 924€ 3 494€ 3 089€ 4 701€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
2 270€ 2 270€ 1 946€ 1 946€ 1 946€ 1 884€ 1 884€ 1 884€ 1 884€ 1 051€ 788€ 591€ 591€ 591€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 224€ 2 786€ 2 725€ 2 787€ 3 045€ 2 796€ 2 772€ 3 407€ 3 103€ 2 942€ 3 136€ 2 902€ 2 498€ 4 110€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
166 080€ 157 925€ 214 792€ 224 064€ 171 925€ 40 784€ 22 265€ 66 851€ 36 334€ 21 263€ 18 504€ 28 202€ 14 571€ 17 129€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
3€ 0€ 0€ 55€ 99€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
977€ 1 902€ 905€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
138 384€ 138 550€ 181 503€ 183 157€ 133 071€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
27 697€ 19 375€ 33 290€ 40 907€ 38 853€ 40 784€ 21 288€ 64 945€ 36 334€ 20 358€ 18 504€ 28 148€ 14 472€ 17 129€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
80 115€ 61 646€ 106 669€ 66 640€ 37 909€ 31 754€ 31 773€ 62 822€ 164 824€ 185 209€ 182 855€ 142 564€ 141 428€ 147 952€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
51 291€ 46 336€ 71 616€ 66 640€ 37 909€ 31 754€ 31 773€ 57 163€ 55 188€ 55 354€ 63 215€ 70 672€ 76 327€ 87 143€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
28 825€ 15 310€ 35 052€ 5 659€ 109 636€ 129 855€ 119 640€ 71 892€ 65 101€ 60 809€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 71 814€ 63 151€ 60 809€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 659€ 109 636€ 129 855€ 119 640€ 78€ 1 950€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
28 825€ 15 310€ 35 052€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
673€ 634€ 659€ 673€ 708€ 622€ 636€ 635€ 323€ 651€ 1 073€ 1 079€ 71€ 88€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
673€ 634€ 659€ 673€ 708€ 622€ 636€ 635€ 323€ 651€ 1 073€ 1 079€ 66€ 88€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
63 032€ 62 817€ 31 047€ 125 771€ 83 233€ 211 999€ 63 408€ 66 260€ 87 745€ 78 942€ 45 710€ 65 613€ 90 725€ 53 843€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
63 347€ 51 214€ 70 131€ 34 115€ 47 698€ 83 519€ 63 408€ 66 260€ 87 745€ 78 942€ 45 710€ 65 613€ 90 725€ 53 843€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
-316€ 11 603€ -39 084€ 91 657€ 35 535€ 128 480€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
3 132 653€ 3 052 898€ 2 897 049€ 2 656 051€ 2 677 973€ 2 393 955€ 2 199 303€ 2 245 838€ 2 344 858€ 2 338 570€ 2 178 288€ 2 161 339€ 2 189 773€ 2 236 767€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
765€ 792€ 1 207€ 1 255€ 1 098€ 1 387€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
765€ 792€ 1 207€ 1 255€ 1 098€ 1 387€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
197 960€ 196 434€ 216 312€ 306 827€ 213 560€ 210 282€ 62 714€ 65 761€ 87 312€ 78 942€ 47 841€ 70 679€ 90 725€ 53 843€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
197 960€ 196 434€ 216 312€ 306 827€ 213 560€ 210 282€ 62 714€ 65 761€ 87 312€ 78 942€ 47 841€ 70 679€ 90 725€ 53 843€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
15 310€ 35 052€ 5 659€ 102 570€ 129 855€ 119 640€ 71 892€ 65 101€ 60 809€ 51 960€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
15 310€ 35 052€ 5 659€ 102 570€ 129 855€ 119 640€ 71 892€ 65 101€ 60 809€ 51 960€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 71 814€ 63 151€ 60 809€ 51 960€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 659€ 102 570€ 129 855€ 119 640€ 78€ 1 950€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
15 310€ 35 052€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
2 892 140€ 2 880 163€ 2 601 788€ 2 353 257€ 2 464 273€ 2 163 237€ 2 211 279€ 2 113 521€ 2 170 986€ 2 146 523€ 1 998 281€ 2 223 810€ 1 993 783€ 1 935 346€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
2 840 849€ 2 832 439€ 2 530 172€ 2 286 616€ 2 426 364€ 2 131 483€ 2 179 506€ 2 056 358€ 2 115 798€ 2 091 170€ 1 935 066€ 2 153 138€ 1 917 456€ 1 848 203€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
51 291€ 47 724€ 71 616€ 66 640€ 37 909€ 31 754€ 31 286€ 56 189€ 54 214€ 54 380€ 62 241€ 69 698€ 75 353€ 86 170€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
487€ 974€ 974€ 974€ 974€ 974€ 974€ 972€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
3 106 175€ 3 112 442€ 2 819 307€ 2 661 339€ 2 678 931€ 2 374 905€ 2 279 652€ 2 281 852€ 2 388 154€ 2 345 105€ 2 118 014€ 2 359 590€ 2 145 319€ 2 041 150€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-26 478€ 59 543€ -77 742€ 5 288€ 958€ -19 050€ 80 349€ 36 013€ 43 295€ 6 535€ -60 274€ 198 251€ -44 454€ -195 617€
136
591
Splatná daň z príjmov
5€ 26€ 11€ 11€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-26 478€ 59 543€ -77 742€ 5 288€ 958€ -19 050€ 80 344€ 35 987€ 43 284€ 6 524€ -60 274€ 198 251€ -44 454€ -195 617€