Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Okresný súd Stará Ľubovňa

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
295 381€ 245 190€ 412 166€ 416 956€ 403 334€ 416 074€ 422 186€ 382 869€ 198 842€ 178 537€ 207 558€ 201 137€ 158 615€ 191 845€ 246 160€ 161 880€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
57 899€ 67 171€ 77 268€ 87 364€ 98 365€ 110 116€ 96 551€ 62 793€ 38 126€ 41 301€ 46 911€ 51 240€ 60 878€ 80 989€ 117 324€ 132 087€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
57 899€ 67 171€ 77 268€ 87 364€ 98 365€ 110 116€ 96 551€ 62 793€ 38 126€ 41 301€ 46 911€ 51 240€ 60 878€ 80 989€ 117 324€ 132 087€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
1 138€ 1 138€ 1 138€ 1 138€ 1 138€ 1 138€ 1 138€ 1 138€ 1 138€ 1 138€ 1 075€ 1 075€ 1 075€ 1 075€ 1 075€ 1 075€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
56 761€ 60 347€ 63 935€ 67 523€ 71 111€ 74 699€ 54 108€ 57 100€ 35 815€ 38 207€ 42 986€ 47 765€ 52 544€ 62 505€ 78 121€ 98 960€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
2 800€ 6 160€ 9 520€ 13 785€ 18 800€ 22 678€ 4 554€ 1 173€ 1 956€ 2 850€ 2 400€ 7 259€ 15 328€ 30 322€ 18 000€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
2 886€ 6 034€ 9 182€ 12 330€ 15 478€ 18 627€ 0€ 0€ 2 080€ 7 806€ 14 052€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
233 372€ 174 658€ 332 003€ 329 092€ 302 564€ 303 579€ 325 061€ 319 309€ 160 223€ 136 747€ 160 179€ 149 442€ 97 173€ 110 282€ 128 206€ 29 422€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
79€ 75€ 8 792€ 5 662€ 7 042€ 8 112€ 6 820€ 76€ 7 935€ 8 047€ 7 004€ 6 917€ 7 799€ 12 406€ 6 010€ 9 259€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
79€ 75€ 8 792€ 5 662€ 7 042€ 8 112€ 6 820€ 76€ 7 935€ 8 047€ 7 004€ 6 917€ 7 799€ 12 406€ 6 010€ 9 259€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
28 140€ 18 529€ 151 387€ 148 743€ 142 917€ 156 075€ 179 416€ 177 284€ 1 522€ 327€ 91€ 82€ 74€ 54€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
1 300€ 1 300€ 300€ 300€ 300€ 300€ 1 432€ 232€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
31€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
24 176€ 14 305€ 12 756€ 6 724€ 2 512€ 8 668€ 13 146€ 9 086€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
3 732€ 4 224€ 90€ 95€ 91€ 82€ 74€ 54€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
200€ 137 331€ 140 719€ 140 105€ 147 108€ 165 970€ 167 897€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
205 152€ 156 054€ 171 824€ 174 687€ 152 605€ 139 391€ 138 825€ 141 949€ 152 287€ 128 700€ 151 653€ 142 199€ 89 284€ 97 794€ 122 123€ 20 109€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
205 152€ 156 054€ 171 824€ 174 687€ 152 605€ 139 391€ 138 825€ 141 949€ 152 287€ 128 700€ 151 653€ 142 199€ 89 284€ 97 794€ 122 123€ 20 109€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
4 109€ 3 360€ 2 896€ 501€ 2 405€ 2 380€ 574€ 767€ 494€ 489€ 469€ 455€ 564€ 575€ 629€ 371€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
4 109€ 3 360€ 2 896€ 501€ 2 405€ 2 380€ 574€ 767€ 494€ 489€ 469€ 455€ 564€ 575€ 629€ 371€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
295 381€ 245 190€ 412 166€ 416 956€ 403 334€ 416 074€ 422 186€ 382 869€ 198 842€ 178 537€ 207 558€ 201 137€ 158 615€ 191 845€ 246 160€ 161 880€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
4 853€ -6 061€ -1 835€ -20 320€ -8 415€ 7 585€ -37 399€ 2 034€ 6 086€ -8 127€ -17 610€ -9 275€ -9 331€ 2 522€ -128 675€ -81 974€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
4 853€ -6 061€ -1 835€ -20 320€ -8 415€ 7 585€ -37 399€ 2 034€ 6 086€ -8 127€ -17 610€ -9 275€ -9 331€ 2 522€ -128 675€ -81 974€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-6 061€ -1 835€ -20 320€ -8 415€ 7 585€ 1 650€ 4 112€ 6 086€ -8 127€ -17 610€ -9 275€ -9 331€ 2 522€ -128 675€ -81 974€ 594€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
10 913€ -4 226€ 18 486€ -11 906€ -15 999€ 5 935€ -41 511€ -4 052€ 14 213€ 9 483€ -8 335€ 56€ -11 853€ 131 198€ -46 702€ -82 567€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
290 528€ 251 250€ 413 953€ 437 276€ 411 748€ 408 489€ 459 585€ 380 835€ 192 756€ 186 664€ 225 168€ 210 412€ 167 946€ 189 323€ 374 835€ 243 854€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
11 562€ 10 622€ 13 771€ 10 540€ 15 857€ 14 479€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 10 540€ 15 857€ 14 479€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
11 562€ 10 622€ 13 771€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
82 076€ 81 477€ 90 023€ 94 088€ 100 877€ 118 783€ 148 747€ 62 793€ 38 126€ 41 301€ 46 911€ 51 240€ 60 878€ 80 989€ 117 324€ 132 087€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
24 176€ 14 305€ 12 756€ 6 724€ 2 512€ 8 668€ 13 147€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
57 899€ 67 171€ 77 268€ 87 364€ 98 365€ 110 116€ 96 551€ 62 793€ 38 126€ 41 301€ 46 911€ 51 240€ 60 878€ 80 989€ 117 324€ 132 087€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
39 049€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
3 139€ 2 440€ 2 683€ 1 954€ 2 529€ 1 980€ 2 234€ 3 000€ 55 392€ 58 450€ 44 230€ 20 745€ 64 447€ 28 865€ 42 209€ 20 109€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
3 139€ 2 440€ 2 683€ 1 954€ 2 529€ 1 980€ 2 234€ 2 174€ 1 287€ 1 024€ 1 131€ 1 000€ 1 208€ 845€ 870€ 1 447€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
826€ 54 105€ 57 426€ 43 099€ 19 745€ 63 240€ 28 019€ 41 338€ 18 662€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
205 313€ 167 333€ 321 247€ 341 235€ 308 343€ 287 726€ 308 605€ 315 043€ 99 239€ 86 913€ 122 465€ 127 806€ 28 850€ 68 930€ 199 445€ 77 179€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
3 300€ 13 721€ 14 777€ 27 785€ 3 247€ 3 209€ 6 046€ 8 197€ 2 343€ 4 323€ 15 043€ 6 352€ 4 014€ 0€ 116 122€ 77 179€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
142 704€ 146 155€ 145 477€ 152 521€ 171 383€ 173 311€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
39 279€ 32 391€ 24 121€ 60 021€ 54 000€ 51 942€ 52 035€ 52 966€ 11 101€ 15 649€ 31 471€ 54 594€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
789€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
86 484€ 64 496€ 73 760€ 56 478€ 56 754€ 43 558€ 43 552€ 42 412€ 51 662€ 38 658€ 42 765€ 38 734€ 0€ 0€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
1 125€ 0€ 0€ 42 211€ 56 252€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
57 960€ 44 833€ 51 447€ 40 092€ 38 479€ 28 999€ 28 091€ 30 023€ 24 111€ 22 215€ 26 633€ 22 540€ 19 915€ 19 722€ 17 030€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
17 166€ 11 892€ 14 440€ 10 704€ 10 386€ 7 498€ 7 498€ 7 344€ 10 022€ 6 069€ 6 554€ 5 586€ 4 921€ 6 996€ 10 042€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
48€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
48€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€