Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Okresný súd Stará Ľubovňa

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
36 564€ 43 947€ 28 879€ 27 723€ 32 362€ 32 388€ 21 392€ 47 965€ 35 179€ 27 640€ 31 575€ 39 133€ 41 365€ 44 071€ 37 026€ 42 177€
02
501
Spotreba materiálu
17 781€ 23 547€ 13 089€ 11 972€ 16 070€ 16 833€ 5 837€ 31 397€ 18 609€ 9 704€ 16 405€ 18 396€ 25 211€ 28 766€ 20 190€ 26 209€
03
502
Spotreba energie
18 783€ 20 400€ 15 790€ 15 751€ 16 293€ 15 555€ 15 555€ 16 568€ 16 570€ 17 936€ 15 170€ 20 737€ 16 154€ 15 304€ 16 836€ 15 968€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
171 395€ 95 386€ 107 311€ 94 300€ 78 966€ 92 112€ 85 600€ 100 697€ 85 119€ 79 321€ 103 803€ 148 111€ 132 585€ 124 194€ 141 421€ 176 359€
07
511
Opravy a udržiavanie
5 851€ 3 468€ 5 550€ 4 466€ 28 998€ 42 919€ 17 450€ 16 222€ 7 044€ 6 392€ 5 234€ 7 072€ 9 420€ 6 703€ 14 890€ 11 543€
08
512
Cestovné
633€ 395€ 174€ 203€ 856€ 813€ 2 161€ 574€ 639€ 368€ 320€ 187€ 326€ 226€ 143€ 419€
09
513
Náklady na reprezentáciu
500€ 180€ 180€ 180€ 179€ 180€ 180€ 180€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 161€ 166€ 166€
10
518
Ostatné služby
164 411€ 91 343€ 101 407€ 89 451€ 48 933€ 48 200€ 65 809€ 83 722€ 77 271€ 72 396€ 98 083€ 140 687€ 122 674€ 117 104€ 126 222€ 164 232€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 531 875€ 1 324 697€ 1 241 347€ 1 290 241€ 1 175 423€ 955 394€ 1 022 345€ 903 517€ 835 008€ 778 720€ 800 189€ 786 103€ 663 754€ 643 821€ 672 700€ 557 812€
12
521
Mzdové náklady
1 053 932€ 935 644€ 883 200€ 878 200€ 832 831€ 677 791€ 703 798€ 642 488€ 589 101€ 523 767€ 562 143€ 569 628€ 480 427€ 466 746€ 479 753€ 415 189€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
358 620€ 311 411€ 295 653€ 294 826€ 274 135€ 224 189€ 231 550€ 203 721€ 190 407€ 171 980€ 180 971€ 170 867€ 145 049€ 132 763€ 134 401€ 115 730€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
16 486€ 14 830€ 14 235€ 14 510€ 14 192€ 11 652€ 12 090€ 11 477€ 8 200€ 7 720€ 7 920€ 7 170€ 5 120€ 3 825€ 3 360€ 3 173€
15
527
Zákonné sociálne náklady
89 595€ 61 090€ 48 260€ 91 458€ 51 329€ 41 763€ 74 908€ 41 081€ 45 762€ 75 252€ 49 155€ 38 439€ 33 159€ 40 487€ 55 186€ 23 699€
16
528
Ostatné sociálne náklady
13 242€ 1 722€ 11 249€ 2 936€ 4 750€ 1 538€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
831€ 1 052€ 1 022€ 1 005€ 843€ 890€ 1 012€ 906€ 855€ 852€ 852€ 664€ 635€ 573€ 669€ 596€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
620€ 620€ 620€ 620€ 546€ 546€ 546€ 546€ 546€ 544€ 544€ 350€ 0€ 350€ 349€ 350€
20
538
Ostatné dane a poplatky
211€ 432€ 402€ 384€ 297€ 344€ 466€ 361€ 309€ 308€ 308€ 314€ 635€ 223€ 320€ 247€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
46 519€ 25 110€ 44 004€ 37 309€ 39 040€ 48 014€ 10 967€ 16 858€ 12 634€ 29 072€ 6 629€ 13 443€ 8 409€ 9 117€ 11 480€ 2 768€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
7€ 66€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
905€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
42 308€ 18 327€ 35 645€ 22 834€ 28 253€ 37 516€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
4 212€ 6 782€ 8 359€ 14 476€ 10 787€ 10 498€ 10 967€ 16 858€ 12 627€ 29 006€ 6 629€ 12 538€ 8 409€ 9 117€ 11 480€ 2 768€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
15 362€ 19 243€ 12 462€ 16 236€ 16 455€ 11 485€ 5 291€ 3 421€ 3 175€ 5 673€ 19 021€ 20 260€ 33 882€ 46 875€ 38 534€ 55 367€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 272€ 10 096€ 10 096€ 11 001€ 11 751€ 11 485€ 5 291€ 3 421€ 3 175€ 5 673€ 7 459€ 9 638€ 20 111€ 36 335€ 22 677€ 40 888€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
6 090€ 9 147€ 2 366€ 5 234€ 4 704€ 11 562€ 10 622€ 13 771€ 10 540€ 15 857€ 14 479€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 10 540€ 15 857€ 14 479€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
11 562€ 10 622€ 13 771€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
6 090€ 9 147€ 2 366€ 5 234€ 4 704€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
116€ 587€ 665€ 591€ 544€ 658€ 769€ 268€ 599€ 560€ 446€ 451€ 455€ 274€ 22€ 12€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
116€ 587€ 665€ 591€ 544€ 658€ 769€ 268€ 599€ 560€ 446€ 451€ 455€ 274€ 22€ 12€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
49 094€ 29 379€ 30 291€ 33 859€ 21 229€ 13 252€ 35 629€ 28 216€ 25 101€ 26 680€ 26 512€ 28 162€ 13 363€ 7 191€ 15 760€ 13 559€
61
587
Náklady na ostatné transfery
207€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
35 218€ 24 922€ 24 018€ 28 947€ 26 712€ 17 611€ 22 483€ 28 216€ 25 101€ 26 680€ 26 512€ 28 162€ 13 363€ 7 191€ 15 760€ 13 559€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
13 877€ 4 250€ 6 273€ 4 912€ -5 483€ -4 359€ 13 147€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 851 757€ 1 539 401€ 1 465 981€ 1 501 264€ 1 364 862€ 1 154 192€ 1 183 005€ 1 101 848€ 997 670€ 948 519€ 989 028€ 1 036 328€ 894 449€ 876 116€ 917 611€ 848 652€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
72€ 498€ 628€ 649€ 182€ 327€ 308€ 237€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
72€ 498€ 628€ 649€ 182€ 327€ 308€ 237€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
103 833€ 53 945€ 68 289€ 58 669€ 54 004€ 50 523€ 25 777€ 37 266€ 25 101€ 26 680€ 26 512€ 28 162€ 13 363€ 25 067€ 15 760€ 13 559€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
50€ 100€ 100€ 70€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
103 833€ 53 895€ 68 189€ 58 669€ 53 904€ 50 453€ 25 677€ 37 266€ 25 101€ 26 680€ 26 512€ 28 162€ 13 363€ 25 067€ 15 760€ 13 559€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
8 275€ 2 366€ 5 234€ 4 704€ 11 562€ 10 622€ 13 771€ 10 540€ 15 857€ 14 479€ 16 262€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
8 275€ 2 366€ 5 234€ 4 704€ 11 562€ 10 622€ 13 771€ 10 540€ 15 857€ 14 479€ 16 262€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 10 540€ 15 857€ 14 479€ 16 262€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
11 562€ 10 622€ 13 771€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
8 275€ 2 366€ 5 234€ 4 704€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
1 750 491€ 1 478 366€ 1 410 316€ 1 425 336€ 1 294 676€ 1 109 278€ 1 115 409€ 1 060 292€ 986 782€ 919 759€ 943 558€ 994 451€ 858 692€ 966 390€ 840 671€ 736 264€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
1 741 219€ 1 468 063€ 1 400 140€ 1 414 335€ 1 282 926€ 1 097 793€ 1 110 118€ 1 056 872€ 983 607€ 914 086€ 936 099€ 984 813€ 838 581€ 930 054€ 817 994€ 695 375€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
9 272€ 10 096€ 10 096€ 11 001€ 11 751€ 11 485€ 5 291€ 3 421€ 3 175€ 5 673€ 7 459€ 9 638€ 20 111€ 36 335€ 22 677€ 40 888€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
207€ 80€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 862 671€ 1 535 175€ 1 484 467€ 1 489 359€ 1 348 863€ 1 160 127€ 1 141 494€ 1 097 795€ 1 011 883€ 958 002€ 980 693€ 1 036 384€ 882 595€ 1 007 313€ 870 910€ 766 085€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
10 913€ -4 226€ 18 486€ -11 906€ -15 999€ 5 935€ -41 511€ -4 052€ 14 213€ 9 483€ -8 335€ 56€ -11 853€ 131 198€ -46 702€ -82 567€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
10 913€ -4 226€ 18 486€ -11 906€ -15 999€ 5 935€ -41 511€ -4 052€ 14 213€ 9 483€ -8 335€ 56€ -11 853€ 131 198€ -46 702€ -82 567€