Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Okresný súd Vranov nad Topľou

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
77 745€ 43 622€ 47 528€ 51 460€ 49 792€ 32 716€ 71 415€ 53 205€ 48 287€ 62 667€ 55 618€ 66 075€ 59 969€ 71 851€ 55 709€
02
501
Spotreba materiálu
34 563€ 23 324€ 26 589€ 31 334€ 30 332€ 11 895€ 48 824€ 28 339€ 19 424€ 31 129€ 28 476€ 32 092€ 34 585€ 48 875€ 33 632€
03
502
Spotreba energie
43 182€ 20 297€ 20 940€ 20 126€ 19 460€ 20 821€ 22 591€ 24 866€ 28 862€ 31 537€ 27 143€ 33 983€ 25 384€ 22 976€ 22 077€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
201 620€ 240 803€ 266 099€ 241 921€ 187 032€ 186 879€ 143 665€ 196 071€ 154 129€ 259 132€ 303 881€ 245 832€ 218 077€ 208 326€ 269 209€
07
511
Opravy a udržiavanie
10 009€ 6 435€ 3 153€ 52 913€ 8 473€ 32 032€ 7 937€ 14 535€ 13 291€ 15 869€ 18 528€ 17 246€ 18 240€ 15 157€ 17 003€
08
512
Cestovné
506€ 137€ 202€ 1 309€ 735€ 1 194€ 1 479€ 490€ 313€ 413€ 485€ 812€ 1 753€ 640€ 697€
09
513
Náklady na reprezentáciu
180€ 178€ 178€ 177€ 180€ 180€ 180€ 166€ 164€ 166€ 166€ 166€ 165€ 163€ 166€
10
518
Ostatné služby
190 925€ 234 054€ 262 566€ 187 523€ 177 644€ 153 474€ 134 068€ 180 879€ 140 361€ 242 683€ 284 702€ 227 609€ 197 919€ 192 365€ 251 343€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 006 677€ 1 914 882€ 1 813 438€ 1 612 651€ 1 418 019€ 1 304 104€ 1 258 281€ 1 291 028€ 1 136 494€ 1 040 673€ 994 384€ 933 072€ 1 020 827€ 967 597€ 933 681€
12
521
Mzdové náklady
1 410 333€ 1 354 349€ 1 292 919€ 1 119 035€ 1 006 921€ 928 736€ 902 915€ 898 708€ 800 178€ 722 738€ 718 163€ 666 130€ 733 776€ 705 718€ 689 227€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
469 035€ 451 629€ 430 046€ 369 386€ 335 023€ 311 754€ 292 282€ 284 006€ 264 781€ 230 957€ 212 782€ 199 986€ 209 646€ 197 078€ 193 022€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
25 310€ 23 833€ 24 990€ 18 969€ 18 088€ 12 550€ 13 725€ 14 550€ 13 706€ 10 868€ 11 022€ 8 370€ 7 507€ 5 432€ 5 484€
15
527
Zákonné sociálne náklady
101 999€ 73 421€ 65 483€ 101 350€ 55 009€ 48 397€ 46 815€ 93 764€ 57 828€ 76 110€ 52 418€ 58 585€ 69 898€ 59 370€ 45 948€
16
528
Ostatné sociálne náklady
11 652€ 3 911€ 2 978€ 2 667€ 2 544€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
6 242€ 6 817€ 6 451€ 5 793€ 5 914€ 5 797€ 5 826€ 5 516€ 5 516€ 5 481€ 4 013€ 3 310€ 3 313€ 3 788€ 5 247€
18
531
Daň z motorových vozidiel
1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
3 076€ 3 706€ 3 706€ 3 277€ 3 277€ 3 277€ 3 263€ 3 277€ 3 277€ 3 277€ 2 865€ 2 171€ 2 171€ 2 148€ 3 497€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 165€ 3 111€ 2 745€ 2 516€ 2 637€ 2 520€ 2 562€ 2 239€ 2 239€ 2 204€ 1 149€ 1 138€ 1 141€ 1 641€ 1 750€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
100 463€ 163 493€ 161 985€ 161 721€ 97 510€ 13 080€ 19 361€ 36 805€ 44 620€ 21 492€ 28 237€ 18 041€ 13 656€ 13 545€ 9 908€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
33€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
80 804€ 134 425€ 137 147€ 102 899€ 75 904€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
19 658€ 29 068€ 24 805€ 58 816€ 21 606€ 13 080€ 19 361€ 36 805€ 44 620€ 21 492€ 28 237€ 18 041€ 13 656€ 13 545€ 9 908€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
117 833€ 116 951€ 94 350€ 102 490€ 47 402€ 46 084€ 45 376€ 42 364€ 70 244€ 146 162€ 123 604€ 127 420€ 126 511€ 122 440€ 143 290€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
45 834€ 49 543€ 51 469€ 53 037€ 47 402€ 46 084€ 45 376€ 42 364€ 70 244€ 71 026€ 70 880€ 78 189€ 81 182€ 65 775€ 100 711€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
71 998€ 67 408€ 42 881€ 49 452€ 75 136€ 52 724€ 49 231€ 45 329€ 56 664€ 42 579€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 45 329€ 56 664€ 42 579€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
75 136€ 52 724€ 49 231€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
71 998€ 67 408€ 42 881€ 49 452€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
658€ 633€ 624€ 664€ 612€ 660€ 733€ 439€ 438€ 421€ 420€ 422€ 441€ 8€ 32€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 3€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
658€ 633€ 624€ 664€ 612€ 660€ 733€ 439€ 438€ 421€ 420€ 422€ 441€ 8€ 29€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
44 352€ 34 112€ 39 748€ -5 265€ 34 515€ 129 170€ 23 101€ 40 366€ 37 296€ 36 064€ 27 527€ 19 140€ 20 846€ 20 683€ 17 532€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
239€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
30 664€ 38 859€ 37 521€ 31 329€ 24 832€ 34 240€ 23 101€ 40 366€ 37 296€ 36 064€ 27 527€ 19 140€ 20 846€ 20 683€ 17 532€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
13 449€ -4 747€ 2 226€ -36 594€ 9 683€ 94 929€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 555 589€ 2 521 313€ 2 430 223€ 2 171 435€ 1 840 796€ 1 718 490€ 1 567 758€ 1 665 794€ 1 497 024€ 1 572 092€ 1 537 684€ 1 413 311€ 1 463 640€ 1 408 238€ 1 434 608€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
982€ 381€ 2 283€ 656€ 578€ 795€ 986€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
982€ 381€ 2 283€ 656€ 578€ 795€ 986€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
128 110€ 192 190€ 168 552€ 146 430€ 109 835€ 34 408€ 116 068€ 40 366€ 37 296€ 37 547€ 27 527€ 19 140€ 20 846€ 20 683€ 17 532€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
50€ 650€ 430€ 250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
128 060€ 192 190€ 167 902€ 146 000€ 109 585€ 34 408€ 116 068€ 40 366€ 37 296€ 37 547€ 27 527€ 19 140€ 20 846€ 20 683€ 17 532€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
67 408€ 42 881€ 49 452€ 64 287€ 52 724€ 49 231€ 45 329€ 56 664€ 42 579€ 40 292€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
67 408€ 42 881€ 49 452€ 64 287€ 52 724€ 49 231€ 45 329€ 56 664€ 42 579€ 40 292€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 45 329€ 56 664€ 42 579€ 40 292€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
64 287€ 52 724€ 49 231€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
67 408€ 42 881€ 49 452€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
2 378 214€ 2 307 241€ 2 218 562€ 1 972 570€ 1 725 449€ 1 603 337€ 1 524 005€ 1 649 133€ 1 436 891€ 1 492 552€ 1 449 061€ 1 320 095€ 1 587 613€ 1 235 794€ 1 264 023€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
2 332 141€ 2 257 506€ 2 167 093€ 1 919 532€ 1 678 047€ 1 557 253€ 1 478 629€ 1 606 769€ 1 366 647€ 1 421 526€ 1 378 181€ 1 241 906€ 1 506 431€ 1 170 019€ 1 163 312€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
45 834€ 49 543€ 51 469€ 53 037€ 47 402€ 46 084€ 45 376€ 42 364€ 70 244€ 71 026€ 70 880€ 78 189€ 81 182€ 65 775€ 100 711€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
239€ 191€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 574 715€ 2 542 693€ 2 438 850€ 2 119 656€ 1 835 862€ 1 638 540€ 1 641 058€ 1 689 499€ 1 538 474€ 1 582 826€ 1 525 819€ 1 384 564€ 1 665 123€ 1 299 056€ 1 321 850€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
19 126€ 21 380€ 8 626€ -51 779€ -4 933€ -79 950€ 73 300€ 23 705€ 41 451€ 10 734€ -11 865€ -28 747€ 201 483€ -109 182€ -112 758€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
19 126€ 21 380€ 8 626€ -51 779€ -4 933€ -79 950€ 73 300€ 23 705€ 41 451€ 10 734€ -11 865€ -28 747€ 201 483€ -109 182€ -112 758€