Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

INŠTALA výrobné družstvo [zrušená]

2016 2015
01.01.2016
30.11.2016
01.01.2015
30.11.2015
Návratnosť aktív (ROA)
N/A -0,1 %
Celková zadlženosť
N/A 1 095,1 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
EBITDA
Účtovný cash flow
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)
Čistý cash flow
N/A
Úročený dlh
N/A
Celkový dlh
N/A
Krátkodobý dlh
N/A
Čistý dlh
N/A
Marže
Ukazovatele zadlženosti
Dlh/EBITDA
N/A
Záväzky/EBITDA
N/A
Celková zadlženosť
N/A
Podiel dlhu k celkovým aktívam
N/A
Stupeň samofinancovania
N/A
Podiel dlhu k vlastnému imaniu
N/A
Krátkodobá zadlženosť
N/A
Finančná páka
N/A
Úverová zaťaženosť
N/A
Úrokové krytie
N/A
Krytie dlhovej služby
N/A
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
N/A
Likvidita 2. stupňa
N/A
Likvidita 3. stupňa
N/A
Finančné účty/Aktíva
N/A
Ukazovatele rentability
Návratnosť aktív
N/A
Návratnosť aktív (EBIT)
N/A
Ukazovateľ aktivity
Doba splácania záväzkov
N/A
Doba splácania záväzkov z obchodného styku
N/A
Ďalšie ukazovatele
Prirážka
Úverová zadlženosť
N/A
Miera zadlženosti vlastného imania
N/A