Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

INŠTALA výrobné družstvo [zrušená]

2016 2015
01.01.2016
30.11.2016
01.01.2015
30.11.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
43 646 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
43 646 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
43 646 €
072
B.V.1.
Peniaze
43 646€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
43 646 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-434 332 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
201 367 € 201 367 €
082
A.I.1
Základné imanie
201 367€ 201 367€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
888 813 € 888 813 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
888 813€ 888 813€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 524 511 € -1 524 452 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 524 511€ -1 524 452€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
434 331 € -60 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
477 978 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
477 976 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
45 867 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
45 867€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
722€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 640€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
429 747€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2€