Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
15 200€ 15 200€ 19 550€ 15 200€ 11 400€ 12 063€ 8 426€ 18 398€ 89 516€ 136 646€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
14 378€ 14 240€ 16 910€ 14 240€ 10 682€ 11 315€ 7 961€ 15 711€ 79 719€ 130 685€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
822 € 960 € 2 640 € 960 € 718 € 748 € 465 € 2 687 € 9 797 € 5 961 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
25 712 435 € 24 052 226 € 20 517 063 € 17 910 234 € 17 171 255 € 17 421 358 € 17 262 099 € 15 468 991 € 16 792 214 € 17 492 357 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
25 329 028€ 23 997 582€ 20 296 188€ 17 771 543€ 17 067 925€ 17 097 562€ 17 344 113€ 15 229 324€ 16 756 493€ 17 430 359€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
350 728€ 10 726€ 162 540€ 67 061€ 34 538€ 231 452€ -183 126€ 164 956€ -22 194€ 12 497€
07
II.3
Aktivácia
32 679€ 43 918€ 58 335€ 71 630€ 68 792€ 92 344€ 101 112€ 74 711€ 57 915€ 49 501€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
19 358 515 € 18 275 243 € 15 189 596 € 13 830 847 € 13 506 063 € 13 889 512 € 13 816 688 € 12 233 205 € 13 541 209 € 13 813 130 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
16 426 633€ 15 872 999€ 13 484 043€ 12 505 648€ 12 360 087€ 12 852 666€ 12 947 176€ 11 571 925€ 12 656 380€ 13 046 285€
10
B.2
Služby
2 908 213€ 2 379 001€ 1 688 208€ 1 305 981€ 1 143 632€ 1 036 846€ 869 512€ 661 280€ 884 829€ 766 845€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
6 354 742 € 5 777 943 € 5 330 107 € 4 080 347 € 3 665 910 € 3 532 594 € 3 445 876 € 3 238 473 € 3 260 802 € 3 685 188 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
4 714 062 € 4 297 973 € 3 811 272 € 3 196 796 € 2 985 869 € 2 807 209 € 2 633 851 € 2 848 082 € 2 764 544 € 2 766 906 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 335 305€ 3 048 841€ 2 692 649€ 2 273 406€ 2 118 686€ 1 997 444€ 1 869 835€ 1 991 772€ 1 942 999€ 1 975 744€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 165 778€ 1 068 277€ 945 779€ 789 017€ 747 212€ 697 324€ 665 541€ 705 112€ 679 255€ 680 776€
16
C.4
Sociálne náklady
212 979€ 180 855€ 172 844€ 134 373€ 119 971€ 112 441€ 98 475€ 151 198€ 142 290€ 110 386€
17
D
Dane a poplatky
40 644€ 39 849€ 40 280€ 39 433€ 39 753€ 39 437€ 39 035€ 38 610€ 36 757€ 36 448€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 449 698€ 1 409 506€ 1 237 591€ 1 067 375€ 904 200€ 982 025€ 661 564€ 524 875€ 483 728€ 493 600€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
640 252€ 723 442€ 656 945€ 466 451€ 564 273€ 625 231€ 54 611€ 29 438€ 51 429€ 116 968€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
142 762€ 159 930€ 146 795€ 72 866€ 51 021€ 54 223€ 62 375€ 30 891€ 48 246€ 106 933€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-557€ 557€ -14 138€ -248€ 17 673€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
485 281€ 603 539€ 334 311€ 344 379€ 188 113€ 307 263€ 252 711€ 201 786€ 156 079€ 60 411€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
190 131€ 182 487€ 200 313€ 131 793€ 101 096€ 121 006€ 153 737€ 135 843€ 106 786€ 115 620€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
943 535 € 1 014 622 € 885 112 € 382 914 € 336 357 € 461 187 € 216 774 € -108 604 € 28 497 € 325 387 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 3 319€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
7 040 € 8 200 € 5 346 € 228 983 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
7 040€ 0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
8 200€ 5 346€ 228 983€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 16 907€ 11 210€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 1 328€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
5€ 21€ 8€ 5€ 1 179€ 385€ 167€
39
N
Nákladové úroky
21 241€ 19 328€ 11 909€ 13 024€ 12 917€ 6 711€ 8 227€ 2 674€ 3 875€ 3 690€
40
XI.
Kurzové zisky
921€ 4 203€ 880€ 995€ 916€ 287€ 3 990€ 14 401€ 4 930€ 5 855€
41
O
Kurzové straty
1 328€ 3 431€ 9 744€ 939€ 2 338€ 1 364€ 2 535€ 11 062€ 10 682€ 4 380€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
11 713€ 12 267€ 13 392€ 14 613€ 18 123€ 10 608€ 14 476€ 10 096€ 9 071€ 76 205€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-33 361 € -30 823 € -34 165 € -27 576 € -25 401 € -18 388 € -13 043 € -6 225 € 226 249 € -67 043 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
910 174 € 983 799 € 850 947 € 355 338 € 310 956 € 442 799 € 203 731 € -114 829 € 254 746 € 258 344 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
224 812 € 239 909 € 204 113 € 103 158 € 88 712 € 112 514 € 83 531 € 3 786 € 19 675 € 75 081 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
188 587€ 285 941€ 242 159€ 112 018€ 65 250€ 159 770€ 85 565€ 531€ 16 249€ 76 651€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
36 225€ -46 032€ -38 046€ -8 860€ 23 462€ -47 256€ -2 034€ 3 255€ 3 426€ -1 570€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
685 362 € 743 890 € 646 834 € 252 180 € 222 244 € 330 285 € 120 200 € -118 615 € 235 071 € 183 263 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€ 350€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € -350 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € -350 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
910 174 € 983 799 € 850 947 € 355 338 € 310 956 € 442 799 € 203 731 € -114 829 € 254 396 € 258 344 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
685 362 € 743 890 € 646 834 € 252 180 € 222 244 € 330 285 € 120 200 € -118 615 € 234 721 € 183 263 €