Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SVETOM, výrobné družstvo "v likvidácii" [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti SVETOM, výrobné družstvo "v likvidácii" [zrušená]

 • Názov SVETOM, výrobné družstvo "v likvidácii" [zrušená]
 • IČO 00168092
 • DIČ 2020626344
 • Sídlo , 013 82 Veľké Rovné
 • Dátum vzniku 2. marca 1941, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Dr, vložka č. 52/L
 • Historický názov SVETOM, výrobné družstvo
  (platné do 26. septembra 1997 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 23.novembra 2021
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz
Konkurzné konanie
 • Dátum ukončenia 22. decembra 2015
 • Dôvod ukončenia Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 27-24K/27/93-Db-2748 zo dňa 13. novembra 2015 súd zrušil konkurz po splnení rozvrhového uznesenia. Súd zbavil správcu JUDr. Ľudovíta Pauloviča, M. Rázusa č. 19, 984 01 Lučenec funkcie správcu konkurznej podstaty.
Predmety podnikania
Názov Vznik
stravovanie závodné a iné účelové 14.5.1993
výroba kovových konštrukcií a kovospracujúcich výrobkov 14.5.1993
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely 14.5.1993
výroba elektrických strojov a prístrojov 14.5.1993
výroba kancelárskych strojov 14.5.1993
sprostredkovanie obchodu 14.5.1993
veľkoobchod v plnom rozsahu okrem koncesovaných živností 14.5.1993
iné maloobchody so zmiešaným tovarom 14.5.1993
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu 14.5.1993
Iné právne skutočnosti
1. Družstvo bolo zriadené ustanovujúcim valným zhromaždením konaným dňa 2.3.1941-
Zhromaždenie delegátov konané dňa l.2.l99l schválilo nové stanovy v zmysle zák.č. l76/9O Zb. o bytovom, výrobnom a inom družstveníctve.
Družstvo na členskej schôdzi schválilo zmenu stanov podľa ust. zák.č. 42/92 Zb. a zák.č. 5l3/9l Zb.
Výška nedeliteľného fondu .... 1.059.000 Sk Stary spis: Dr 402
2. Uznesením výročnej členskej schôdzi konanej dňa 16.4.1993 bola schválená zmena stanov.
3. Uznesením členskej schôdze konanej dňa 17.5.1995 bola schválená zmena stanov.
4. Na členskej schôdzi konanej dňa 13.10.1996 bola schválená zmena stanov
5. Na členskej schôdzi konanej dňa 4. 9. 1997 bolo rozhodnuté o zrušení družstva a vstupe do likvidácie.
6. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 24K 27/93-Že, 27-24K 33/98, 52/98 zo dňa 25.5. 1998 bol na majetok družstva vyhlásený konkurz. Za správcu majetkovej podstaty súd ustanovil JUDr. Ľudovíta Pauloviča, komerčného právnika, M. Rázusa 19, 984 01 Lučenec.