Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
32 521 851 € 32 600 083 € 31 484 792 € 30 822 598 € 27 265 625 € 26 061 888 € 25 532 916 € 24 808 325 € 24 767 734 € 23 123 681 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
26 197 871 € 25 842 198 € 24 277 711 € 23 729 623 € 20 137 827 € 19 021 320 € 18 142 068 € 18 030 059 € 17 164 529 € 16 275 286 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
102 951 € 60 878 € 88 042 € 118 617 € 158 666 € 148 874 € 4 503 € 10 163 € 11 263 € 12 527 €
005
A.I.2
Software
43 081 € 40 878 € 78 042 € 118 617 € 158 666 € 34 044 € 4 503 € 10 163 € 11 263 € 12 527 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
59 870 € 20 000 € 10 000 € 114 830 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
24 729 891 € 24 500 403 € 22 943 110 € 22 396 223 € 18 903 247 € 17 796 601 € 17 061 686 € 16 936 301 € 16 069 671 € 15 179 164 €
012
A.II.1
Pozemky
2 023 211 € 1 937 839 € 1 759 227 € 1 763 163 € 1 730 435 € 1 654 081 € 1 731 762 € 1 682 846 € 1 080 328 € 906 893 €
013
A.II.2
Stavby
19 461 709 € 18 708 064 € 17 951 852 € 17 669 885 € 14 843 470 € 14 366 219 € 13 469 212 € 13 439 782 € 13 295 406 € 12 881 480 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 687 075 € 2 786 645 € 2 690 009 € 2 834 504 € 1 958 942 € 1 594 058 € 1 421 661 € 1 468 285 € 1 232 755 € 1 110 435 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
6 094 € 6 094 € 6 094 € 5 974 € 5 737 € 5 737 € 5 737 € 5 737 € 5 737 € 5 737 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
515 319 € 648 528 € 290 831 € 122 697 € 344 206 € 158 006 € 372 314 € 322 451 € 371 278 € 273 819 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
36 483 € 413 233 € 245 097 € 20 457 € 18 500 € 61 000 € 17 200 € 84 167 € 800 €
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
1 365 029 € 1 280 917 € 1 246 559 € 1 214 783 € 1 075 914 € 1 075 845 € 1 075 879 € 1 083 595 € 1 083 595 € 1 083 595 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
905 978 € 821 866 € 787 508 € 755 732 € 613 922 € 613 922 € 613 922 € 613 922 € 613 922 € 613 922 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
459 051 € 459 051 € 459 051 € 459 051 € 461 992 € 461 923 € 461 957 € 469 673 € 469 673 € 469 673 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
6 258 833 € 6 695 409 € 7 143 022 € 7 022 967 € 7 072 838 € 6 971 718 € 7 330 966 € 6 524 195 € 7 203 254 € 6 539 868 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
4 108 729 € 4 129 847 € 4 148 411 € 3 977 014 € 3 738 119 € 3 776 003 € 3 467 785 € 3 325 356 € 3 425 437 € 3 238 698 €
032
B.I.1
Materiál
99 023 € 58 228 € 52 238 € 43 666 € 37 900 € 41 443 € 32 570 € 50 529 € 36 444 € 37 417 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
4 009 706 € 4 071 619 € 4 096 173 € 3 933 348 € 3 700 219 € 3 734 560 € 3 435 215 € 3 274 827 € 3 388 993 € 3 201 281 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
165 032 € 152 569 € 157 693 € 426 436 € 147 991 € 741 527 € 763 904 € 537 835 € 902 201 € 951 870 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
48 005 € 31 181 € 31 181 € 310 779 € 38 779 € 601 213 € 616 705 € 393 617 € 790 899 € 828 188 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
117 027 € 121 388 € 126 512 € 115 657 € 109 212 € 140 314 € 147 199 € 144 218 € 111 302 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
853 743 € 832 525 € 1 235 459 € 1 143 822 € 1 486 933 € 1 156 297 € 1 078 880 € 1 377 451 € 1 643 404 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
779 706 € 650 035 € 1 104 633 € 1 064 441 € 1 366 918 € 1 035 359 € 877 333 € 1 160 171 € 1 478 542 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
59 552 € 16 050 € 56 478 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
74 037 € 122 938 € 130 826 € 79 381 € 120 015 € 120 938 € 185 497 € 160 802 € 164 862 € 188 414 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 131 329 € 1 580 468 € 1 601 459 € 1 475 695 € 1 699 795 € 1 297 891 € 2 020 397 € 1 283 553 € 1 232 212 € 892 670 €
056
B.IV.1
Peniaze
367 413 € 302 192 € 390 376 € 386 765 € 232 662 € 209 745 € 199 970 € 255 024 € 342 290 € 192 451 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
763 916 € 1 278 276 € 1 211 083 € 1 088 930 € 1 467 133 € 1 088 146 € 1 820 427 € 1 028 529 € 889 922 € 700 219 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
65 147 € 62 476 € 64 059 € 70 008 € 54 960 € 68 850 € 59 882 € 254 071 € 399 951 € 308 527 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 888 € 785 € 95 € 164 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
37 463 € 34 695 € 46 647 € 32 134 € 30 608 € 25 748 € 27 655 € 29 319 € 30 565 € 32 379 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
22 796 € 26 996 € 17 317 € 37 710 € 24 352 € 43 102 € 32 227 € 224 752 € 369 386 € 276 148 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
32 521 851 € 32 600 083 € 31 484 792 € 30 822 598 € 27 265 625 € 26 061 888 € 25 532 916 € 24 808 325 € 24 767 734 € 23 123 681 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
14 755 393 € 14 141 252 € 13 910 739 € 13 499 256 € 12 936 343 € 12 690 210 € 12 484 464 € 12 351 792 € 12 288 637 € 12 050 277 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
675 628 € 687 660 € 753 164 € 757 062 € 892 801 € 898 450 € 905 157 € 912 849 € 918 701 € 925 163 €
069
A.I.1
Základné imanie
675 628 € 687 660 € 753 164 € 757 062 € 892 801 € 898 450 € 905 157 € 912 849 € 918 701 € 925 163 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
676 503 € 592 390 € 558 033 € 526 257 € 337 644 € 337 644 € 337 644 € 337 644 € 2 033 494 € 1 744 270 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
355 003 € 355 003 € 355 003 € 355 003 € 355 003 € 355 003 € 355 003 € 355 003 € 2 050 853 € 1 761 629 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
292 057 € 207 944 € 173 587 € 141 811 €
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
29 443 € 29 443 € 29 443 € 29 443 € -17 359 € -17 359 € -17 359 € -17 359 € -17 359 € -17 359 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
9 144 998 € 9 044 525 € 9 017 999 € 9 034 791 € 8 837 591 € 8 864 694 € 8 886 116 € 8 903 261 € 7 231 420 € 7 541 306 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 442 077 € 6 442 077 € 6 442 077 € 6 442 077 € 6 442 077 € 6 442 077 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
6 442 077 € 6 442 077 € 6 442 077 € 6 442 077 €
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
2 702 921 € 2 602 448 € 2 575 922 € 2 592 714 € 2 395 514 € 2 422 617 € 2 444 039 € 2 461 184 € 789 343 € 1 099 229 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
3 623 768 € 3 506 168 € 3 130 824 € 2 831 098 € 2 552 159 € 2 318 202 € 2 219 912 € 1 857 348 € 1 801 962 € 1 537 653 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 623 768 € 3 506 168 € 3 130 824 € 2 831 098 € 2 552 159 € 2 318 202 € 2 219 912 € 1 857 348 € 1 801 962 € 1 537 653 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
634 496 € 310 509 € 450 719 € 350 048 € 316 148 € 271 220 € 135 635 € 340 690 € 303 060 € 301 885 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
17 566 116 € 18 307 695 € 17 389 714 € 17 218 806 € 14 159 204 € 13 204 100 € 12 957 820 € 12 368 297 € 12 432 878 € 10 937 293 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 096 818 € 1 042 302 € 1 039 083 € 877 542 € 777 734 € 871 198 € 805 051 € 708 882 € 702 995 € 666 643 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
762 625 € 719 855 € 697 611 € 591 383 € 496 462 € 486 751 € 434 361 € 359 896 € 370 809 € 325 403 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
2 800 € 2 300 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
331 393 € 320 147 € 341 472 € 286 159 € 281 272 € 384 447 € 370 690 € 348 986 € 332 186 € 341 240 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 976 278 € 2 941 147 € 3 035 359 € 3 317 351 € 2 329 589 € 2 346 433 € 2 100 216 € 2 145 282 € 1 735 884 € 1 735 620 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
24 610 € 28 153 € 31 006 € 128 201 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
56 860 € 39 280 € 32 962 € 24 256 € 9 639 € 5 232 € 1 404 € 13 730 € 23 182 € 26 440 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
654 838 € 769 125 € 988 325 € 1 197 637 € 490 978 € 632 448 € 502 013 € 623 904 € 603 111 € 713 745 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
2 239 970 € 2 104 589 € 1 983 066 € 1 967 257 € 1 828 972 € 1 708 753 € 1 596 799 € 1 507 648 € 1 109 591 € 995 435 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
6 828 381 € 8 994 133 € 8 967 320 € 9 311 672 € 7 863 247 € 7 861 132 € 7 607 843 € 7 084 982 € 7 111 867 € 6 380 595 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 759 859 € 6 949 834 € 7 079 819 € 7 546 713 € 6 544 665 € 6 584 590 € 5 900 215 € 5 668 916 € 5 704 505 € 5 132 936 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
410 781 € 327 154 € 207 548 € 235 017 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
144 466 € 138 762 € 135 154 € 142 315 € 142 322 € 137 892 € 140 172 € 135 700 € 137 823 € 132 626 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
601 855 € 572 865 € 516 841 € 544 401 € 401 064 € 376 491 € 415 222 € 367 595 € 360 319 € 304 550 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
414 368 € 390 809 € 368 702 € 332 470 € 281 543 € 265 560 € 257 343 € 237 121 € 224 311 € 195 390 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
552 761 € 519 713 € 488 363 € 360 802 € 277 957 € 264 464 € 305 428 € 171 414 € 304 683 € 192 940 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
355 072 € 422 150 € 378 441 € 384 971 € 215 696 € 232 135 € 178 682 € 177 082 € 172 678 € 187 136 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
2 320 764 € 2 202 864 € 1 719 969 € 1 786 852 € 1 693 686 € 1 448 366 € 1 467 050 € 1 419 019 € 1 384 111 € 1 156 016 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
4 343 875 € 3 127 249 € 2 627 983 € 1 925 389 € 1 494 948 € 676 971 € 977 660 € 1 010 132 € 1 498 021 € 998 419 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
2 532 160 € 1 727 205 € 1 762 126 € 1 398 841 € 1 104 870 € 355 220 € 662 590 € 598 051 € 780 385 € 368 070 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 811 715 € 1 400 044 € 865 857 € 526 548 € 390 078 € 321 751 € 315 070 € 412 081 € 717 636 € 630 349 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
200 342 € 151 136 € 184 339 € 104 536 € 170 078 € 167 578 € 90 632 € 88 236 € 46 219 € 136 111 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
198 239 € 149 271 € 177 878 € 95 455 € 165 368 € 157 932 € 77 553 € 87 369 € 45 519 € 135 088 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
568 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 103 € 1 865 € 6 461 € 9 081 € 4 142 € 9 646 € 13 079 € 867 € 700 € 1 023 €