Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
81 551 676 € 75 421 947 € 70 175 306 € 64 199 647 € 58 701 628 € 55 102 811 € 54 912 458 € 56 621 565 € 52 396 606 € 49 263 901 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
63 359 327 € 58 501 086 € 54 794 676 € 50 374 511 € 46 491 948 € 43 614 081 € 43 540 936 € 45 359 670 € 42 025 064 € 39 789 456 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
18 192 349 € 16 920 861 € 15 380 630 € 13 825 136 € 12 209 680 € 11 488 730 € 11 371 522 € 11 261 895 € 10 371 542 € 9 474 445 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 024 613 € 1 923 870 € 2 013 186 € 1 896 964 € 1 830 579 € 1 739 302 € 1 427 610 € 1 192 843 € 1 143 114 € 1 172 854 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 024 613 € 1 923 870 € 2 011 300 € 1 884 677 € 1 830 579 € 1 737 067 € 1 427 610 € 1 192 843 € 1 143 114 € 1 172 854 €
07
II.3
Aktivácia
1 886 € 12 287 € 2 235 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 872 701 € 3 606 452 € 3 300 564 € 3 253 964 € 2 978 057 € 3 040 399 € 3 036 623 € 3 003 119 € 3 076 643 € 2 614 317 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 030 041 € 1 845 474 € 1 855 317 € 1 870 890 € 1 757 726 € 1 782 817 € 1 840 593 € 1 847 963 € 1 837 693 € 1 559 918 €
10
B.2
Služby
1 865 779 € 1 757 298 € 1 447 535 € 1 384 144 € 1 242 183 € 1 260 279 € 1 196 030 € 1 155 156 € 1 238 950 € 1 054 399 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
16 344 261 € 15 238 279 € 14 093 252 € 12 468 136 € 11 062 202 € 10 187 633 € 9 762 509 € 9 451 619 € 8 438 013 € 8 032 982 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
13 983 723 € 12 662 018 € 11 708 347 € 10 647 988 € 9 344 648 € 8 685 345 € 8 155 888 € 7 754 273 € 7 354 412 € 6 774 585 €
13
C.1
Mzdové náklady
9 888 591 € 8 980 549 € 8 029 700 € 7 553 747 € 6 566 191 € 6 081 783 € 5 744 775 € 5 464 909 € 5 205 043 € 4 817 727 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
92 720 € 88 249 € 87 264 € 76 524 € 77 870 € 77 145 € 64 221 € 63 014 € 61 330 € 58 750 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 464 361 € 3 100 923 € 3 121 838 € 2 563 965 € 2 288 467 € 2 128 474 € 2 018 095 € 1 914 361 € 1 790 738 € 1 636 418 €
16
C.4
Sociálne náklady
538 051 € 492 297 € 469 545 € 453 752 € 412 120 € 397 943 € 328 797 € 311 989 € 297 301 € 261 690 €
17
D
Dane a poplatky
131 031 € 130 391 € 135 578 € 127 152 € 128 911 € 141 197 € 139 452 € 131 158 € 128 757 € 130 711 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 342 707 € 1 328 798 € 1 262 045 € 1 031 617 € 903 124 € 829 470 € 792 821 € 770 871 € 829 859 € 821 457 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
520 837 € 52 112 € 447 558 € 472 629 € 332 259 € 350 421 € 40 530 € 135 536 € 791 469 € 622 576 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
92 182 € 21 616 € 316 344 € 98 378 € 81 183 € 179 726 € 31 641 € 39 133 € 395 485 € 209 699 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-13 642 € 9 405 € 6 247 € 7 407 € -2 302 € 10 843 € 4 600 € 27 163 € 17 363 € 11 537 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
268 164 € 187 717 € 168 676 € 142 131 € 168 759 € 194 253 € 181 197 € 166 202 € 524 312 € 253 945 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
500 850 € 583 260 € 501 295 € 424 999 € 363 077 € 267 028 € 363 465 € 308 846 € 242 965 € 330 370 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 096 411 € 742 620 € 779 630 € 745 355 € 744 579 € 618 698 € 496 369 € 721 913 € 784 953 € 631 144 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0 € 25 916 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0 € 57 424 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
94 347 € 0 € 32 532 € 610 € 441 € 68 462 € 882 € 31 627 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
94 347 € 0 € 32 532 € 67 770 € 882 € 31 627 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
610 € 441 € 692 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0 € -7 681 € -69 € 35 € 7 716 €
38
X.
Výnosové úroky
1 614 € 3 418 € 3 984 € 25 378 € 28 865 € 28 280 € 30 057 € 31 067 € 42 126 € 41 914 €
39
N
Nákladové úroky
138 365 € 129 720 € 110 570 € 107 884 € 99 203 € 99 259 € 104 879 € 113 394 € 120 743 € 122 229 €
40
XI.
Kurzové zisky
2 € 7 € 31 € 11 € 29 € 11 € 14 € 185 € 86 € 50 €
41
O
Kurzové straty
88 € 48 € 80 € 22 € 1 € 132 € 107 € 35 € 708 € 112 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
147 € 725 € 783 € 147 € 216 € 52 € 92 € 95 € 114 € 354 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
139 843 € 113 139 € 91 914 € 91 756 € 127 379 € 109 763 € 98 172 € 170 871 € 178 936 € 167 921 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-182 186 € -238 757 € -197 766 € -165 421 € -196 794 € -180 405 € -180 711 € -184 491 € -257 179 € -216 317 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
914 225 € 503 863 € 581 864 € 579 934 € 547 785 € 438 293 € 315 658 € 537 422 € 527 774 € 414 827 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
279 729 € 193 354 € 131 145 € 229 886 € 231 637 € 167 073 € 180 023 € 196 732 € 224 714 € 112 942 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
139 988 € 66 705 € 126 192 € 98 046 € 80 317 € 48 232 € 34 575 € 41 758 € 98 178 € 19 949 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
139 741 € 126 649 € 4 953 € 131 840 € 151 320 € 118 841 € 145 448 € 154 974 € 126 536 € 92 993 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
634 496 € 310 509 € 450 719 € 350 048 € 316 148 € 271 220 € 135 635 € 340 690 € 303 060 € 301 885 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
914 225 € 503 863 € 581 864 € 579 934 € 547 785 € 438 293 € 315 658 € 537 422 € 527 774 € 414 827 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
634 496 € 310 509 € 450 719 € 350 048 € 316 148 € 271 220 € 135 635 € 340 690 € 303 060 € 301 885 €