Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
83 576 289 € 77 345 817 € 72 186 606 € 66 084 324 € 60 532 207 € 56 839 878 € 0 €
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
84 365 290 € 77 585 646 € 72 804 726 € 66 711 371 € 61 033 225 € 57 386 787 € 56 561 795 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
81 551 676 € 75 421 947 € 70 175 306 € 64 199 647 € 58 701 628 € 55 102 811 € 54 912 458 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 024 613 € 1 923 870 € 2 011 300 € 1 884 677 € 1 830 579 € 1 737 067 € 1 427 610 €
07
V.
Aktivácia
1 886 € 12 287 € 2 235 €
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
520 837 € 52 112 € 447 558 € 472 629 € 332 259 € 350 421 € 40 530 €
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
268 164 € 187 717 € 168 676 € 142 131 € 168 759 € 194 253 € 181 197 €
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
83 268 879 € 76 843 026 € 72 025 096 € 65 966 016 € 60 288 646 € 56 768 089 € 56 065 426 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
63 359 327 € 58 501 086 € 54 794 676 € 50 374 511 € 46 491 948 € 43 614 081 € 43 549 443 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 030 041 € 1 845 474 € 1 855 317 € 1 870 890 € 1 757 726 € 1 782 817 € 1 815 768 €
13
C.
Opravné položky k zásobám
-23 119 € 3 680 € -2 288 € -1 070 € -21 852 € -2 697 € -8 507 €
14
D.
Služby
1 865 779 € 1 757 298 € 1 447 535 € 1 384 144 € 1 242 183 € 1 260 279 € 1 196 030 €
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
13 983 723 € 12 662 018 € 11 708 347 € 10 647 988 € 9 344 648 € 8 685 345 € 8 180 713 €
16
E.1.
Mzdové náklady
9 888 591 € 8 980 549 € 8 029 700 € 7 553 747 € 6 566 191 € 6 081 783 € 5 744 775 €
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
92 720 € 88 249 € 87 264 € 76 524 € 77 870 € 77 145 € 64 221 €
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 464 361 € 3 100 923 € 3 121 838 € 2 563 965 € 2 288 467 € 2 128 474 € 2 018 095 €
19
E.4.
Sociálne náklady
538 051 € 492 297 € 469 545 € 453 752 € 412 120 € 397 943 € 353 622 €
20
F.
Dane a poplatky
131 031 € 130 391 € 135 578 € 127 152 € 128 911 € 141 197 € 139 452 €
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 342 707 € 1 328 798 € 1 262 045 € 1 031 617 € 903 124 € 829 470 € 792 821 €
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 342 707 € 1 328 798 € 1 262 045 € 1 031 617 € 903 124 € 829 470 € 792 821 €
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
92 182 € 21 616 € 316 344 € 98 378 € 81 183 € 179 726 € 31 641 €
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-13 642 € 9 405 € 6 247 € 7 407 € -2 302 € 10 843 € 4 600 €
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
500 850 € 583 260 € 501 295 € 424 999 € 363 077 € 267 028 € 363 465 €
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 096 411 € 742 620 € 779 630 € 745 355 € 744 579 € 618 698 € 496 369 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
16 344 261 € 15 238 279 € 14 093 252 € 12 468 136 € 11 062 202 € 10 187 633 € 9 787 334 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
96 110 € 4 150 € 4 798 € 83 984 € 29 720 € 28 784 € 30 163 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0 € 25 916 €
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32+33+34]
94 347 € 0 € 32 532 € 610 € 441 €
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
94 347 € 0 € 32 532 €
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
610 € 441 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 614 € 3 418 € 3 984 € 25 378 € 28 865 € 28 280 € 30 057 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 614 € 3 418 € 3 984 € 25 378 € 28 865 € 28 280 € 30 057 €
42
XII.
Kurzové zisky
2 € 7 € 31 € 11 € 29 € 11 € 14 €
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
147 € 725 € 783 € 147 € 216 € 52 € 92 €
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
278 296 € 242 907 € 202 564 € 249 405 € 226 514 € 209 189 € 210 874 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0 € 57 424 €
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0 € -7 681 € -69 € 35 € 7 716 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
138 365 € 129 720 € 110 570 € 107 884 € 99 203 € 99 259 € 104 879 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
138 365 € 129 720 € 110 570 € 107 884 € 99 203 € 99 259 € 104 879 €
52
O.
Kurzové straty
88 € 48 € 80 € 22 € 1 € 132 € 107 €
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
139 843 € 113 139 € 91 914 € 91 756 € 127 379 € 109 763 € 98 172 €
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-182 186 € -238 757 € -197 766 € -165 421 € -196 794 € -180 405 € -180 711 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
914 225 € 503 863 € 581 864 € 579 934 € 547 785 € 438 293 € 315 658 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
279 729 € 193 354 € 131 145 € 229 886 € 231 637 € 167 073 € 180 023 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
139 988 € 66 705 € 126 192 € 98 046 € 80 317 € 48 232 € 34 575 €
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
139 741 € 126 649 € 4 953 € 131 840 € 151 320 € 118 841 € 145 448 €
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
634 496 € 310 509 € 450 719 € 350 048 € 316 148 € 271 220 € 135 635 €