Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Jednota, spotrebné družstvo Komárno v likvidácii

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Jednota, spotrebné družstvo Komárno v likvidácii

 • Názov Jednota, spotrebné družstvo Komárno v likvidácii
 • IČO 00168858
 • DIČ 2021013093
 • Sídlo Petöfiho 7, 945 01 Komárno
 • Dátum vzniku 23. septembra 1956, Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Dr, vložka č. 145/N
 • Základné imanie Podľa ORSR: 3 319 €
  Podľa účtovnej závierky: 62 916 €
 • Historický názov Jednota, spotrebné družstvo, Komárno
  (platné do 30. júna 1999 )
 • Historické sídlo Duklianska 7/781, 962 05 Komárno
  (platné do 23. augusta 1993)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť 23.8.1993
verejné stravovanie a ubytovacie služby v rámci cestovného ruchu 23.8.1993
potravinárska výroba, spracovanie nakúpených surovín a iná výrobná činnosť 23.8.1993
nákup, predaj a spracovávanie poľnohospodárskych produktov, suroviny, zveriny, domácich výrobkov, lesných a volne rastúcich plodov, resp. iných výrobkov na obohatenie a skvalitnenie trhu 23.8.1993
investičná výstavba, rekonštrukcia, modernizácia a údržba pre vlastnú potrebu 23.8.1993
služby výpočtovej techniky pre vlastnú potrebu 23.8.1993
projektová činnosť pre vlastnú potrebu 23.8.1993
dopravná činnosť 23.8.1993
aranžérska a písmomaliarska činnosť 23.8.1993
zahranično-obchodná činnosť 23.8.1993
teoretická a praktická výchova a výučba v súlade s potrebami družstva 23.8.1993
sprostredkovateľské služby 23.8.1993
prenájom nehnuteľností, nebytových priestorov, skladovacích a iných priestorov, pozemkov, základných prostriedkov, dopravných prostriedkov a pod. a služby spojené s prenájmom 23.8.1993
ostatná obchodná činnosť a služby 23.8.1993
obhospodarovanie finančných a vecných vkladov členov na základe zmluvy 23.8.1993
Iné právne skutočnosti
1. Zhromaždenie delegátov konané dňa 24.05.1995
rijalo nové stanovy družstva. Stary spis: Dr 310
2. Valním zhromaždením konaným dňa 23.9.1956 prijatá bola fúzia-zlúčenia Jednôt, ľudových spotrebných družstiev v Hurbanove, v Iži, v Marcelovej, v Modránoch, v Nesvadoch, v Príbebe, a vo Svätom Petri okr. Hurbanovo s týmto novooustanoveným družstvom tým spôsobom, že táto novooustanovéná Jednota, ľud. spotrebné družstvo v Hurbanove preberá všetky práva a povinnosti po hore uvedených zlúčených družstvách, ktoré týmto zanikajú. Toto družstvo je ľudovým družstvom podľa § 157 ústavy z 9. mája. Ostatné: Mimoriadne zhromaždenie delegátov Jednoty, SD Komárno, konané dňa 18. marca 1991 schvá- lilo nové Stanovy Jednoty, spotrebného družstva Komárno. Stary spis: Dr 310
Družstvo v súlade s ust. § 765 Obchodného zákonníka a v zmysle Zák. č. 42/91 Zb. bolo pretransformované na družstvo. Zhromaždením delegátov konaného dňa 12.10.1992 boli prijaté nové stanovy družstva v súlade s ust. § 221 - 260 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.Stary spis: Dr 310
Zmena stanov schválená zhromaždením delegátov
dňa 24. 04. 1996. Stary spis: Dr 310
3. Zmena stanov družstva schválená na zhromaždení delegátov dňa 26.5.1997.
4. Zmena stanov družstva schválená na
zhr maždení delegátov dňa 01.07.1998.
5. Zhromaždenie delegátov dňa 25.5.1999 rozhodlo o zrušení družstva likvidáciou.
6. Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 9.2.2000, č.k. 6K 417/99 - 41, vyhlásil konkurz na majetok družstva.
Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Barbora Takácsová, advokátka, so sídlom: Nám. gen. Klapku 5, Komárno.
7. Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 6K 417/99-264 zo dňa 09.12.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.01.2004:
a/ zanikla funkcia doterajšieho správcu konkurznej podstaty JUDr. Barbory Takácsovej dňom 09.12.2003,
b/ za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená Ing. Ivona Topercerová so sídlom M.R.Štefánika 30, 927 00 Šaľa.
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 6K 417/99-347 zo dňa 25.10.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.11.2004:
a/ zanikla funkcia doterajšieho správcu konkurznej podstaty Ing. Ivony Topercerovej dňom 25.10.2004,
b/ za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ivan Pádej so sídlom Kuzmányho 902, 017 01 Považská Bystrica.
8. Nová adresa sídla správcu konkurznej podstaty JUDr. Ivan Pádej je: Krížna 336/3, 017 01 Považská Bystrica.