Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD)

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
87 027 819€ 81 071 552€ 76 268 180€ 72 946 963€ 67 938 823€ 67 730 262€ 68 852 375€ 71 567 083€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
87 738 782 € 81 881 090 € 76 975 224 € 73 567 888 € 69 505 885 € 68 461 721 € 69 580 840 € 72 042 788 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
84 503 758€ 78 584 392€ 73 798 232€ 70 524 829€ 65 465 915€ 65 307 142€ 66 559 214€ 69 224 486€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 406 194€ 1 369 426€ 1 371 116€ 1 269 559€ 1 282 565€ 1 299 436€ 1 143 381€ 1 211 334€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 117 867€ 1 117 734€ 1 098 832€ 1 152 575€ 1 190 343€ 1 123 684€ 1 149 780€ 1 131 263€
07
V.
Aktivácia
234 639€ 244 175€ 266 411€ 281 986€ 293 332€ 270 413€ 268 982€ 247 399€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
309 449€ 426 028€ 235 312€ 151 772€ 1 096 410€ 314 582€ 344 536€ 85 494€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
166 875€ 139 335€ 205 321€ 187 167€ 177 320€ 146 464€ 114 947€ 142 812€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
85 370 508 € 80 368 196 € 75 565 872 € 72 267 619 € 68 340 696 € 67 533 213 € 68 346 108 € 71 327 880 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
63 250 880€ 59 740 760€ 56 486 276€ 54 723 287€ 51 432 252€ 51 690 586€ 52 255 101€ 55 479 490€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 030 881€ 2 762 640€ 2 877 169€ 2 875 455€ 2 813 839€ 2 722 598€ 2 701 062€ 2 885 534€
14
D.
Služby
2 424 628€ 2 238 147€ 2 185 107€ 2 087 393€ 1 944 804€ 1 866 758€ 1 755 701€ 1 779 201€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
13 486 389 € 12 849 029 € 11 410 383 € 10 491 709 € 9 385 232 € 9 138 685 € 9 317 339 € 8 972 622 €
16
E.1.
Mzdové náklady
9 463 574€ 8 738 804€ 7 791 389€ 7 333 680€ 6 581 368€ 6 353 201€ 6 470 508€ 6 241 095€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
26 825€ 27 920€ 34 263€ 28 643€ 23 158€ 22 632€ 22 259€ 10 430€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 271 403€ 3 151 278€ 2 756 811€ 2 533 019€ 2 235 110€ 2 236 627€ 2 282 017€ 2 228 849€
19
E.4.
Sociálne náklady
724 587€ 931 027€ 827 920€ 596 367€ 545 596€ 526 225€ 542 555€ 492 248€
20
F.
Dane a poplatky
241 404€ 210 145€ 211 279€ 219 265€ 221 031€ 199 131€ 197 344€ 200 673€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 030 306€ 1 984 736€ 1 852 884€ 1 649 347€ 1 687 386€ 1 637 470€ 1 664 031€ 1 626 123€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 030 306€ 1 984 736€ 1 852 884€ 1 649 347€ 1 687 386€ 1 637 470€ 1 664 031€ 1 626 123€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
35 074€ 249 693€ 279 613€ 17 390€ 532 193€ 124 375€ 209 322€ 23 593€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-852€ -25 968€ 33 029€ -9 372€ 26 911€ 1 687€ -15 089€ 23 759€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
871 798€ 359 014€ 230 132€ 213 145€ 297 048€ 151 923€ 261 297€ 336 885€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 368 274 € 1 512 894 € 1 409 352 € 1 300 269 € 1 165 189 € 928 508 € 1 234 732 € 714 908 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
18 556 069 € 16 574 180 € 14 986 039 € 13 542 814 € 12 041 260 € 11 720 733 € 12 409 493 € 11 670 257 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
129 279 € 175 170 € 70 430 € 73 100 € 110 431 € 73 620 € 74 448 € 70 653 €
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
81 128 € 125 841 € 21 080 € 21 080 € 61 089 € 21 080 € 21 080 € 21 080 €
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
81 128€ 125 841€ 21 080€ 21 080€ 61 089€ 21 080€ 21 080€ 21 080€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 743 € 5 000 € 5 034 € 5 288 € 5 115 € 13 316 € 16 027 € 13 014 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
13 098€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3 743€ 5 000€ 5 034€ 5 288€ 5 115€ 218€ 16 027€ 13 014€
42
XII.
Kurzové zisky
1€ 8€ 6€ 3€ 10€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
44 408€ 44 328€ 44 316€ 46 724€ 44 221€ 39 221€ 37 331€ 36 559€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
245 074 € 188 879 € 179 867 € 142 127 € 158 192 € 213 625 € 205 521 € 201 325 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
24 178 € 23 970 € 37 015 € 25 711 € 36 187 € 39 843 € 43 238 € 54 942 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
8 587€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
24 178€ 23 970€ 37 015€ 25 711€ 36 187€ 31 256€ 43 238€ 54 942€
52
O.
Kurzové straty
58€ 53€ 69€ 126€ 42€ 62€ 98€ 42€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
220 838€ 164 856€ 142 783€ 116 290€ 121 963€ 173 720€ 162 185€ 146 341€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-115 795 € -13 709 € -109 437 € -69 027 € -47 761 € -140 005 € -131 073 € -130 672 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 252 479 € 1 499 185 € 1 299 915 € 1 231 242 € 1 117 428 € 788 503 € 1 103 659 € 584 236 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
468 644 € 367 035 € 316 716 € 262 464 € 248 050 € 152 462 € 260 170 € 194 002 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
406 329€ 288 614€ 227 041€ 202 428€ 194 626€ 85 863€ 208 341€ 163 273€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
62 315€ 78 421€ 89 675€ 60 036€ 53 424€ 66 599€ 51 829€ 30 729€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 783 835 € 1 132 150 € 983 199 € 968 778 € 869 378 € 636 041 € 843 489 € 390 234 €