Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
49 356 681 € 47 859 592 € 46 923 311 € 45 155 924 € 41 963 846 € 39 147 898 € 37 284 785 € 33 688 372 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
41 764 500 € 40 758 813 € 39 475 680 € 37 506 834 € 34 899 999 € 32 180 095 € 30 754 029 € 27 017 570 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
12 824 € 27 836 € 54 217 € 77 889 € 44 513 € 77 769 € 60 161 € 104 875 €
005
A.I.2
Software
12 824€ 27 836€ 54 217€ 77 889€ 37 713€ 77 769€ 60 161€ 104 875€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
6 800€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
36 287 573 € 34 942 952 € 33 822 156 € 31 932 201 € 29 256 262 € 26 723 371 € 25 680 821 € 24 818 166 €
012
A.II.1
Pozemky
1 678 981€ 1 669 591€ 1 625 631€ 1 360 204€ 1 332 257€ 1 268 686€ 1 176 563€ 1 149 097€
013
A.II.2
Stavby
30 910 775€ 29 160 491€ 28 463 961€ 24 939 917€ 23 636 774€ 22 290 878€ 22 014 291€ 21 638 257€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 646 198€ 3 473 416€ 3 665 114€ 3 753 720€ 3 580 533€ 2 892 495€ 2 431 967€ 2 013 644€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
51 619€ 631 121€ 59 117€ 1 878 360€ 706 383€ 270 997€ 57 685€ 16 853€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
8 333€ 8 333€ 315€ 315€ 315€ 315€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
5 464 103 € 5 788 025 € 5 599 307 € 5 496 744 € 5 599 224 € 5 378 955 € 5 013 047 € 2 094 529 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
1 676 070€ 1 689 391€ 1 678 324€ 1 734 153€ 1 834 504€ 1 878 940€ 1 882 044€ 1 579 970€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
3 788 033€ 4 098 634€ 3 920 983€ 3 762 591€ 3 764 720€ 3 500 015€ 3 131 003€ 514 559€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
7 498 731 € 7 005 282 € 7 339 079 € 7 544 465 € 6 950 096 € 6 840 454 € 6 413 251 € 6 554 959 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 927 736 € 4 435 906 € 4 021 169 € 4 100 788 € 4 168 836 € 4 047 485 € 3 706 860 € 3 879 463 €
035
B.I.1
Materiál
98 059€ 60 022€ 66 321€ 68 909€ 65 041€ 71 720€ 57 947€ 53 276€
039
B.I.5
Tovar
4 829 677€ 4 375 884€ 3 954 848€ 4 031 879€ 4 103 795€ 3 975 765€ 3 648 913€ 3 826 187€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
10 722 € 9 857 € 241 375 €
051
B.II.7
Iné pohľadávky
10 722€ 9 857€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
241 375€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
951 901 € 894 507 € 1 036 416 € 1 337 452 € 978 258 € 752 059 € 980 655 € 918 270 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
938 101 € 879 899 € 1 031 550 € 1 226 931 € 974 718 € 725 387 € 977 616 € 874 435 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
86€ 93€ 100€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
938 101€ 879 899€ 1 031 550€ 1 226 845€ 974 625€ 725 287€ 977 616€ 874 435€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
126€ 103 784€ 280€ 39 201€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
13 800€ 14 482€ 4 866€ 6 737€ 3 260€ 26 672€ 3 039€ 4 634€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 608 372 € 1 665 012 € 2 281 494 € 2 106 225 € 1 803 002 € 2 040 910 € 1 725 736 € 1 515 851 €
072
B.V.1.
Peniaze
81 900€ 90 173€ 76 770€ 76 596€ 72 213€ 65 381€ 77 963€ 77 509€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 526 472€ 1 574 839€ 2 204 724€ 2 029 629€ 1 730 789€ 1 975 529€ 1 647 773€ 1 438 342€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
93 450 € 95 497 € 108 552 € 104 625 € 113 751 € 127 349 € 117 505 € 115 843 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
24 336€ 23 946€ 32 049€ 42 323€ 58 250€ 60 456€ 69 324€ 63 408€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
60 868€ 67 159€ 73 958€ 59 882€ 52 217€ 61 307€ 46 969€ 51 214€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
3 284€ 1 212€ 1 221€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
8 246€ 4 392€ 2 545€ 2 420€ 5 586€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
49 356 681 € 47 859 592 € 46 923 311 € 45 155 924 € 41 963 846 € 39 147 898 € 37 284 785 € 33 688 372 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
30 522 460 € 29 370 676 € 27 874 295 € 26 987 278 € 26 027 549 € 24 442 880 € 23 062 012 € 19 200 579 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 796 199 € 1 800 372 € 1 814 626 € 1 834 402 € 1 858 819 € 1 877 725 € 1 946 753 € 1 966 574 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 796 199€ 1 800 372€ 1 814 626€ 1 834 402€ 1 858 819€ 1 877 725€ 1 946 753€ 1 966 574€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 303 974€ 1 273 386€ 1 225 150€ 1 173 363€ 1 113 320€ 1 059 539€ 974 813€ 920 152€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
13 643 117 € 13 443 117 € 13 343 117 € 13 193 117 € 12 893 117 € 12 693 117 € 12 493 116 € 12 293 117 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
13 643 117€ 13 443 117€ 13 343 117€ 13 193 117€ 12 893 117€ 12 493 116€ 12 293 117€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
12 693 117€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
8 168 122 € 7 457 010 € 6 853 738 € 6 039 716 € 5 001 434 € 4 188 962 € 3 493 285 € 2 787 626 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
8 168 122€ 7 457 010€ 6 853 738€ 6 039 716€ 5 001 434€ 4 188 962€ 3 493 285€ 2 787 626€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
3 482 824 € 3 806 745 € 3 618 027 € 3 515 464 € 3 617 945 € 3 397 676 € 3 031 767 € 113 249 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
3 369 575€ 3 693 496€ 3 504 778€ 3 402 215€ 3 504 696€ 3 284 426€ 2 918 518€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
113 249€ 113 249€ 113 249€ 113 249€ 113 249€ 113 250€ 113 249€ 113 249€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 128 224 € 1 590 046 € 1 019 637 € 1 231 216 € 1 542 914 € 1 225 861 € 1 122 278 € 1 119 861 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
18 774 257 € 18 455 710 € 18 984 558 € 18 108 894 € 15 857 476 € 14 656 594 € 14 186 789 € 14 459 948 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 766 473 € 3 640 224 € 4 162 870 € 4 622 731 € 3 217 290 € 3 130 401 € 2 908 780 € 2 917 351 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
600 000€ 1 200 000€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
578 917€ 562 685€ 519 470€ 485 115€ 451 992€ 424 242€ 403 018€ 374 822€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
686 296€ 667 900€ 649 280€ 605 353€ 620 514€ 575 984€ 532 689€ 566 762€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
2 501 260€ 2 409 639€ 2 394 120€ 2 332 263€ 2 144 784€ 2 130 175€ 1 973 073€ 1 975 767€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
800 004€ 333 344€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
11 002 134 € 12 073 775 € 12 655 301 € 12 030 767 € 11 134 548 € 10 358 173 € 9 771 610 € 9 805 284 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
8 638 922 € 9 266 391 € 10 091 969 € 9 747 163 € 9 580 255 € 8 930 902 € 8 413 846 € 8 524 079 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
23 900€ 11 950€ 35 849€ 23 900€ 11 950€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
4 310€ 2 540€ 9 900€ 3 770€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
8 610 712€ 9 251 901€ 10 046 220€ 9 719 493€ 9 568 305€ 8 930 902€ 8 413 846€ 8 524 079€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
803 391€ 749 522€ 702 339€ 618 991€ 563 172€ 559 513€ 550 026€ 537 839€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
23 001€ 18 287€ 15 065€ 11 161€ 8 467€ 7 076€ 2 255€ 1 666€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
515 168€ 487 176€ 465 371€ 400 194€ 351 813€ 348 393€ 344 452€ 331 624€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
929 365€ 828 636€ 733 313€ 584 015€ 558 588€ 462 183€ 409 367€ 356 125€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
92 287€ 723 763€ 647 244€ 669 243€ 72 253€ 50 106€ 51 664€ 53 951€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 603 987 € 1 383 735 € 910 030 € 763 361 € 1 018 152 € 857 337 € 872 771 € 1 112 188 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
42 262€ 32 560€ 25 917€ 28 414€ 18 814€ 14 224€ 24 818€ 15 028€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 561 725€ 1 351 175€ 884 113€ 734 947€ 999 338€ 843 113€ 847 953€ 1 097 160€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 601 659€ 1 357 976€ 923 013€ 692 035€ 487 486€ 310 683€ 633 628€ 625 125€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
59 964 € 33 206 € 64 458 € 59 752 € 78 821 € 48 424 € 35 984 € 27 845 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
596€ 470€ 8 713€ 6 004€ 5 385€ 4 677€ 4 628€ 4 569€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 529€ 1 054€ 4 259€ 10 221€ 18 111€ 16 751€ 14 268€ 7 667€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
57 839€ 31 682€ 51 486€ 43 527€ 55 325€ 26 996€ 17 088€ 15 609€