Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
57 358 443€ 55 825 071€ 53 831 098€ 51 207 298€ 50 095 964€ 48 299 417€ 45 989 233€ 42 274 119€ 40 321 425€ 38 308 007€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
43 738 666€ 42 849 178€ 41 829 529€ 39 866 040€ 39 068 242€ 37 765 485€ 35 918 159€ 33 118 985€ 31 812 669€ 30 155 198€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
13 619 777 € 12 975 893 € 12 001 569 € 11 341 258 € 11 027 722 € 10 533 932 € 10 071 074 € 9 155 134 € 8 508 756 € 8 152 809 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 678 920 € 1 687 013 € 1 728 576 € 1 801 814 € 1 716 102 € 1 777 252 € 1 903 142 € 1 998 999 € 2 168 461 € 2 347 744 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 678 920€ 1 687 013€ 1 728 576€ 1 801 814€ 1 716 102€ 1 777 252€ 1 893 400€ 1 977 380€ 2 032 609€ 2 202 026€
07
II.3
Aktivácia
9 742€ 21 619€ 135 852€ 145 718€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 747 625 € 2 626 169 € 2 568 078 € 2 625 246 € 2 432 265 € 2 489 414 € 2 560 521 € 2 462 701 € 2 391 283 € 2 508 230 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 344 469€ 1 290 991€ 1 286 525€ 1 410 537€ 1 346 606€ 1 401 310€ 1 437 137€ 1 351 647€ 1 360 930€ 1 442 417€
10
B.2
Služby
1 403 156€ 1 335 178€ 1 281 553€ 1 214 709€ 1 085 659€ 1 088 104€ 1 123 384€ 1 111 054€ 1 030 353€ 1 065 813€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
12 551 072 € 12 036 737 € 11 162 067 € 10 517 826 € 10 311 559 € 9 821 770 € 9 413 695 € 8 691 432 € 8 285 934 € 7 992 323 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
10 554 825 € 10 128 441 € 9 487 119 € 8 896 820 € 8 481 015 € 8 302 191 € 7 882 921 € 7 276 845 € 7 001 182 € 6 629 522 €
13
C.1
Mzdové náklady
7 339 365€ 7 095 027€ 6 616 701€ 6 202 971€ 5 882 165€ 5 761 666€ 5 436 424€ 5 036 777€ 4 846 086€ 4 661 882€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
32 415€ 34 356€ 34 322€ 34 947€ 34 356€ 34 473€ 36 964€ 34 091€ 34 740€ 32 796€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 608 810€ 2 496 254€ 2 326 971€ 2 172 540€ 2 099 114€ 2 049 490€ 1 950 458€ 1 783 394€ 1 726 314€ 1 600 069€
16
C.4
Sociálne náklady
574 235€ 502 804€ 509 125€ 486 362€ 465 380€ 456 562€ 459 075€ 422 583€ 394 042€ 334 775€
17
D
Dane a poplatky
147 174€ 149 044€ 153 695€ 152 453€ 142 703€ 144 377€ 148 242€ 146 254€ 138 043€ 136 146€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 137 452€ 1 044 269€ 971 347€ 957 636€ 869 453€ 878 400€ 820 470€ 758 094€ 762 432€ 736 960€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
363 633€ 176 421€ 549 894€ 55 480€ 231 507€ 261 766€ 559 223€ 20 208€ 322 269€ 39 490€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
152 772€ 55 371€ 43 207€ 689€ 21 401€ 102 872€ 85 724€ 6 324€ 141 652€ 2 664€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
7 264€ 7 943€ -289€ 3 285€ 3 771€ 1 539€ 5 137€ 7 881€ 25 270€ -78€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
24 074€ 34 536€ 26 139€ 33 921€ 43 653€ 38 969€ 45 834€ 64 961€ 76 264€ 67 984€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
293 229€ 186 015€ 191 515€ 192 312€ 243 185€ 253 681€ 251 958€ 257 015€ 249 413€ 196 305€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
646 063 € 676 611 € 891 506 € 404 032 € 825 191 € 439 445 € 824 300 € 324 188 € 366 475 € 398 278 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
86 302 € 15 000 € 199 950 € 44 575 € 10 000 € 9 000 € 9 000 € 67 532 € 30 000 € 34 739 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
30 000€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
10 000€ 15 000€ 199 804€ 15 000€ 10 000€ 9 000€ 10 000€ 34 739€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
76 302€ 146€ 29 575€ 9 000€ 57 532€
38
X.
Výnosové úroky
12 008€ 12 956€ 12 957€ 13 080€ 18 043€ 23 807€ 27 400€ 32 487€ 32 135€ 31 202€
39
N
Nákladové úroky
98 940€ 85 739€ 81 436€ 61 977€ 25 042€ 13 815€ 17 953€ 22 752€ 32 702€ 41 689€
40
XI.
Kurzové zisky
2€ 1€ 7€ 2€ 9€
41
O
Kurzové straty
15€ 23€ 3€ 227€ 28€ 105€ 131€ 33€ 78€ 120€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
26 527€ 3 788€ 5 225€ 3 822€ 3 780€ 23 425€ 3 448€ 3 391€ 2 382€ 2 451€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
124 342€ 101 487€ 86 564€ 125 790€ 168 908€ 135 679€ 110 935€ 86 432€ 72 366€ 121 013€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-98 460 € -155 505 € 50 129 € -126 517 € -162 153 € -93 366 € -89 164 € -5 807 € -40 627 € -94 421 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
547 603 € 521 106 € 941 635 € 277 515 € 663 038 € 346 079 € 735 136 € 318 381 € 325 848 € 303 857 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
95 687 € 100 457 € 211 295 € -3 629 € 157 588 € 80 155 € 153 641 € 148 195 € 68 427 € 66 657 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 042€ 3 448€ 61 569€ 3 749€ 22 525€ 4 765€ 145 864€ 6 435€ 28 473€ 18 360€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
94 645€ 97 009€ 149 726€ -7 378€ 135 063€ 75 390€ 7 777€ 141 760€ 39 954€ 48 297€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
451 916 € 420 649 € 730 340 € 281 144 € 505 450 € 265 924 € 581 495 € 170 186 € 257 421 € 237 200 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
547 603 € 521 106 € 941 635 € 277 515 € 663 038 € 346 079 € 735 136 € 318 381 € 325 848 € 303 857 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
451 916 € 420 649 € 730 340 € 281 144 € 505 450 € 265 924 € 581 495 € 170 186 € 257 421 € 237 200 €