Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
144 016 819€ 132 112 220€ 128 948 921€ 109 921 466€ 102 630 352€ 99 201 845€ 94 268 455€ 93 811 480€ 90 836 794€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
145 811 191 € 133 399 635 € 130 309 329 € 111 403 203 € 104 177 485 € 100 345 328 € 95 634 532 € 95 169 578 € 92 129 422 € 88 956 796 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
140 842 310€ 129 828 338€ 126 867 889€ 107 945 651€ 100 657 526€ 97 270 263€ 92 349 426€ 92 007 994€ 89 021 282€ 86 153 177€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
41 655€ 73 484€ 103 270€ 98 311€ 112 580€ 114 873€ 114 363€ 30 636€ 112 104€ 114 351€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 132 854€ 2 210 399€ 1 977 762€ 1 877 504€ 1 860 246€ 1 816 708€ 1 804 666€ 1 772 849€ 1 703 408€ 1 618 842€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 723€ 1 459€ 1 291€ 932€ 1 239€ 862€ 1 220€ 2 513€
07
V.
Aktivácia
1 034 285€ 817 946€ 804 165€ 763 421€ 776 245€ 736 326€ 714 711€ 753 582€ 812 748€ 761 085€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
297 635€ 101 554€ 228 426€ 336 183€ 109 655€ 119 842€ 440 302€ 228 963€ 229 710€ 67 394€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
460 729€ 366 455€ 326 526€ 381 201€ 659 994€ 286 454€ 209 844€ 373 041€ 250 170€ 241 947€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
141 074 272 € 129 876 725 € 127 038 332 € 109 805 259 € 101 854 934 € 97 668 335 € 93 039 372 € 93 568 403 € 89 812 240 € 86 930 445 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
107 759 023€ 99 304 741€ 96 871 649€ 83 395 327€ 77 861 768€ 76 107 167€ 72 060 697€ 73 249 796€ 70 587 708€ 68 407 534€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
4 309 925€ 3 543 039€ 4 060 687€ 3 570 934€ 3 115 043€ 3 003 877€ 3 207 713€ 3 258 658€ 3 294 123€ 3 406 471€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€
14
D.
Služby
4 144 698€ 4 203 709€ 4 123 481€ 3 493 396€ 3 226 743€ 2 980 759€ 2 894 368€ 2 868 289€ 2 573 933€ 2 421 582€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
21 490 950 € 20 018 062 € 19 272 790 € 16 707 820 € 15 312 628 € 13 651 764 € 13 007 953 € 12 381 683 € 11 657 379 € 11 007 537 €
16
E.1.
Mzdové náklady
14 444 572€ 13 647 445€ 13 195 293€ 11 434 395€ 10 600 019€ 9 426 846€ 9 108 031€ 8 594 042€ 8 109 089€ 7 540 437€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
148 116€ 12 614€ 12 480€ 11 500€ 9 647€ 7 668€ 7 644€ 8 442€ 7 755€ 7 085€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
5 421 501€ 5 042 836€ 4 863 097€ 4 222 546€ 3 882 834€ 3 492 822€ 3 240 637€ 3 146 102€ 2 959 067€ 2 781 530€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 476 761€ 1 315 167€ 1 201 920€ 1 039 379€ 820 128€ 724 428€ 651 641€ 633 097€ 581 468€ 678 485€
20
F.
Dane a poplatky
311 887€ 285 850€ 277 395€ 235 248€ 224 157€ 240 582€ 219 644€ 215 541€ 217 944€ 213 734€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 693 421€ 2 243 051€ 2 075 102€ 1 899 893€ 1 718 538€ 1 412 791€ 1 297 886€ 1 288 507€ 1 303 828€ 1 309 179€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 693 421€ 2 243 051€ 2 075 102€ 1 899 893€ 1 718 538€ 1 412 791€ 1 297 886€ 1 288 507€ 1 303 828€ 1 309 179€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
87 612€ 47 539€ 83 881€ 223 879€ 63 938€ 94 658€ 178 930€ 134 026€ 70 916€ 42 735€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-7 933€ 11 678€ -6 415€ -6 882€ -93€ 11 139€ -226€ -1 101€ -4 789€ -10 210€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
284 689€ 219 056€ 279 762€ 285 644€ 332 212€ 165 598€ 172 407€ 173 004€ 111 198€ 131 883€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 736 919 € 3 522 910 € 3 270 997 € 1 597 944 € 2 322 551 € 2 676 993 € 2 595 160 € 1 601 175 € 2 317 182 € 2 026 351 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
28 839 181 € 25 880 137 € 24 698 560 € 20 226 162 € 19 204 282 € 17 847 229 € 16 821 608 € 15 190 831 € 15 193 778 € 14 411 868 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
631 269 € 683 069 € 571 666 € 527 857 € 414 665 € 401 727 € 447 432 € 186 656 € 176 088 € 173 204 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
395 144 € 399 222 € 345 526 € 301 650 € 208 814 € 208 437 € 254 265 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
242 388€ 313 171€ 273 166€ 178 427€ 208 780€ 208 390€ 206 154€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
152 756€ 86 051€ 72 360€ 123 223€ 34€ 47€ 48 111€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
236 125 € 283 839 € 226 021 € 226 184 € 205 834 € 193 280 € 193 138 € 186 593 € 176 086 € 172 294 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
236 125€ 283 839€ 226 021€ 226 184€ 205 834€ 193 280€ 193 138€ 186 593€ 176 086€ 172 294€
42
XII.
Kurzové zisky
8€ 23€ 17€ 10€ 29€ 63€ 2€ 10€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
119€ 900€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
463 912 € 452 077 € 355 967 € 273 574 € 243 109 € 221 034 € 222 926 € 378 606 € 424 635 € 373 505 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
51 828 € 104 739 € 77 161 € 66 217 € 64 298 € 60 024 € 70 457 € 79 589 € 91 094 € 72 790 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
51 828€ 104 739€ 77 161€ 66 217€ 64 298€ 60 024€ 70 457€ 79 589€ 91 094€ 72 790€
52
O.
Kurzové straty
179€ 13€ 524€ 269€ 211€ 416€ 279€ 211€ 187€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
411 905€ 347 338€ 278 793€ 206 833€ 178 542€ 160 799€ 152 053€ 298 738€ 333 330€ 300 528€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
167 357 € 230 992 € 215 699 € 254 283 € 171 556 € 180 693 € 224 506 € -191 950 € -248 547 € -200 301 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 904 276 € 3 753 902 € 3 486 696 € 1 852 227 € 2 494 107 € 2 857 686 € 2 819 666 € 1 409 225 € 2 068 635 € 1 826 050 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
992 576 € 736 306 € 686 764 € 328 286 € 487 763 € 560 463 € 539 755 € 235 382 € 527 169 € 348 050 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 006 703€ 762 514€ 702 702€ 374 362€ 454 791€ 486 255€ 491 046€ 208 742€ 410 223€ 411 398€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-14 127€ -26 208€ -15 938€ -46 076€ 32 972€ 74 208€ 48 709€ 26 640€ 116 946€ -63 348€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 911 700 € 3 017 596 € 2 799 932 € 1 523 941 € 2 006 344 € 2 297 223 € 2 279 911 € 1 173 843 € 1 541 466 € 1 478 000 €