Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
139 695 968€ 124 599 468€ 110 614 849€ 99 078 313€ 80 736 581€ 76 026 514€ 73 062 014€ 69 638 992€ 65 319 687€ 61 221 756€ 58 182 726€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
141 080 282 € 124 942 221 € 111 412 757 € 99 408 945 € 80 861 859 € 76 419 512 € 74 825 507 € 70 171 721 € 65 476 176 € 61 389 397 € 58 352 196 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
137 921 502€ 123 188 025€ 109 798 135€ 98 329 832€ 80 085 556€ 75 345 951€ 72 371 513€ 68 948 949€ 64 640 060€ 60 545 938€ 57 557 852€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
2 444€ 0€ 0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 772 022€ 1 411 443€ 816 714€ 748 482€ 651 025€ 680 563€ 690 501€ 690 043€ 679 627€ 675 818€ 624 874€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€ 0€
07
V.
Aktivácia
19 589€ 16 695€ 5 718€ 2 899€ 2 934€ 9 305€ 9 287€ 8 533€ 17 881€ 14 032€ 11 209€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
36 000€ 107 992€ 654 399€ 153 885€ 12 588€ 174 346€ 1 534 307€ 325 436€ 20 633€ 2 767€ 70 376€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 328 725€ 218 066€ 137 791€ 173 847€ 109 756€ 209 347€ 219 899€ 198 760€ 117 975€ 150 842€ 87 885€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
136 390 370 € 122 401 314 € 108 092 773 € 96 371 216 € 79 120 883 € 74 000 592 € 71 678 332 € 67 865 011 € 64 435 835 € 60 488 288 € 57 521 377 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
104 926 156€ 93 471 414€ 82 316 111€ 73 666 316€ 60 776 012€ 57 416 564€ 55 775 884€ 53 087 672€ 50 105 449€ 47 335 963€ 45 116 155€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
3 605 052€ 3 166 033€ 2 374 847€ 2 567 707€ 1 986 663€ 2 102 025€ 1 838 944€ 1 870 704€ 1 986 680€ 1 908 330€ 1 844 911€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ 0€ 0€
14
D.
Služby
3 661 936€ 3 276 622€ 3 510 081€ 3 126 075€ 2 496 814€ 1 902 791€ 1 953 233€ 1 887 644€ 2 014 804€ 1 910 869€ 1 649 063€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
19 993 415 € 18 266 531 € 16 356 128 € 14 310 275 € 11 637 744 € 10 669 637 € 10 191 042 € 9 339 007 € 8 804 101 € 8 026 088 € 7 682 810 €
16
E.1.
Mzdové náklady
13 724 328€ 12 408 455€ 11 268 762€ 9 853 508€ 7 960 586€ 7 316 444€ 6 918 063€ 6 342 988€ 5 986 314€ 5 422 800€ 5 220 233€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
21 200€ 30 300€ 40 935€ 22 900€ 22 900€ 22 900€ 22 900€ 25 418€ 23 630€ 24 525€ 14 194€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 835 277€ 4 465 738€ 3 997 436€ 3 528 061€ 2 852 701€ 2 615 073€ 2 488 578€ 2 258 720€ 2 108 279€ 1 944 673€ 1 851 934€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 412 610€ 1 362 038€ 1 048 995€ 905 806€ 801 557€ 715 220€ 761 501€ 711 881€ 685 878€ 634 090€ 596 449€
20
F.
Dane a poplatky
223 770€ 208 569€ 211 765€ 192 373€ 158 540€ 183 372€ 221 416€ 216 122€ 218 620€ 214 313€ 213 194€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 869 260€ 2 236 717€ 1 883 402€ 1 538 036€ 1 380 110€ 1 300 413€ 1 175 460€ 1 140 495€ 1 090 263€ 993 849€ 874 538€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 869 260€ 2 236 717€ 1 883 402€ 1 538 036€ 1 380 110€ 1 300 413€ 1 175 460€ 1 140 495€ 1 090 263€ 1 002 070€ 874 970€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ -8 221€ -432€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
37 706€ 3 472€ 357 626€ 7 168€ 0€ 56 457€ 185 821€ 14 911€ 12 845€ 4 400€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-9 171€ -43 032€ 24 948€ -27 648€ -5 273€ -32 755€ 182€ -13 013€ -7 874€ -13 257€ -1 088€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 082 246€ 1 814 988€ 1 057 865€ 990 914€ 690 273€ 402 088€ 336 350€ 321 469€ 210 947€ 112 133€ 137 394€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 689 912 € 2 540 907 € 3 319 984 € 3 037 729 € 1 740 976 € 2 418 920 € 3 147 175 € 2 306 710 € 1 040 341 € 901 109 € 830 819 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
27 522 413 € 24 702 094 € 22 419 528 € 19 721 115 € 15 480 026 € 14 614 439 € 13 503 240 € 12 801 505 € 11 230 635 € 10 080 626 € 9 583 806 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
670 033 € 351 449 € 198 338 € 202 882 € 261 767 € 208 920 € 143 521 € 143 000 € 10 519 € 10 661 € 20 973 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
666 708 € 350 798 € 194 725 € 201 564 € 258 724 € 198 876 € 137 208 € 141 753 € 9 958 € 9 958 € 13 942 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 9 958€ 13 942€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
461 436€ 206 600€ 123 115€ 144 434€ 159 502€ 198 876€ 137 208€ 105 082€ 9 958€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
205 272€ 144 198€ 71 610€ 57 130€ 99 222€ 36 671€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
500 € 500 € 500 € 500 € 546 € 547 € 682 € 518 € 520 € 517 € 6 987 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
500€ 500€ 500€ 500€ 546€ 547€ 682€ 518€ 520€ 517€ 6 987€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 0€ 3€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 825€ 151€ 3 110€ 818€ 2 497€ 9 497€ 5 631€ 729€ 41€ 186€ 44€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
407 171 € 345 088 € 308 021 € 231 730 € 149 064 € 140 144 € 122 493 € 138 442 € 182 103 € 162 410 € 142 091 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 0 € 162 € 816 € 1 337 € 4 222 € 7 209 € 19 932 € 21 113 € 21 831 € 21 469 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€ 0€ 162€ 816€ 1 337€ 4 222€ 7 209€ 19 932€ 21 113€ 21 831€ 21 469€
52
O.
Kurzové straty
34€ 31€ 0€ 0€ 4€ 3€ 7€ 2€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
407 137€ 345 057€ 307 859€ 230 914€ 147 727€ 135 918€ 115 284€ 118 510€ 160 987€ 140 572€ 120 620€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
262 862 € 6 361 € -109 683 € -28 848 € 112 703 € 68 776 € 21 028 € 4 558 € -171 584 € -151 749 € -121 118 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 952 774 € 2 547 268 € 3 210 301 € 3 008 881 € 1 853 679 € 2 487 696 € 3 168 203 € 2 311 268 € 868 757 € 749 360 € 709 701 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 032 071 € 362 454 € 747 701 € 508 773 € 390 890 € 438 179 € 741 675 € 453 868 € 211 822 € 165 478 € 143 064 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
848 161€ 790 526€ 567 140€ 559 936€ 340 541€ 390 164€ 632 156€ 418 856€ 105 033€ 112 189€ 109 129€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
183 910€ -428 072€ 180 561€ -51 163€ 50 349€ 48 015€ 109 519€ 35 012€ 106 789€ 53 289€ 33 935€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 920 703 € 2 184 814 € 2 462 600 € 2 500 108 € 1 462 789 € 2 049 517 € 2 426 528 € 1 857 400 € 656 935 € 583 882 € 566 637 €