Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bytové družstvo Prešov

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 500 089€ 2 405 050€ 2 363 771€ 2 162 362€ 2 012 115€ 2 257 053€ 2 344 503€ 2 357 082€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 567 340 € 2 499 700 € 2 434 652 € 2 248 685 € 2 144 745 € 2 157 999 € 2 247 722 € 2 260 374 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
224€ 207€ 267€ 272€ 256€ 272€ 316€ 243€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 499 865€ 2 404 842€ 2 363 504€ 2 162 089€ 2 011 859€ 2 004 719€ 2 078 992€ 2 034 131€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
22 497€ 27 735€ 29 576€ 33 299€ 25 915€ 20 321€ 29 890€ 23 830€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 002€ 4 899€ 1 078€ 4 179€ 5 642€ 36 214€ 19 502€ 47 777€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
43 752€ 62 017€ 40 227€ 48 846€ 101 073€ 96 473€ 119 022€ 154 393€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 523 337 € 2 439 596 € 2 372 812 € 2 211 218 € 2 103 495 € 2 117 071 € 2 186 803 € 2 184 380 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
291 624€ 357 171€ 378 941€ 315 404€ 271 998€ 270 805€ 330 862€ 290 344€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
227 085€ 213 758€ 191 051€ 219 012€ 201 202€ 196 953€ 216 567€ 226 691€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 922 757 € 1 753 404 € 1 715 628 € 1 586 007 € 1 534 118 € 1 545 140 € 1 521 813 € 1 515 282 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 236 778€ 1 155 191€ 1 101 934€ 1 052 046€ 1 008 849€ 1 018 393€ 1 009 828€ 1 001 449€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
34 729€ 34 745€ 33 037€ 30 928€ 36 355€ 30 245€ 29 690€ 20 390€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
499 199€ 467 312€ 442 761€ 429 211€ 408 945€ 411 321€ 418 407€ 408 146€
19
E.4.
Sociálne náklady
152 051€ 96 156€ 137 896€ 73 822€ 79 969€ 85 181€ 63 888€ 85 297€
20
F.
Dane a poplatky
14 606€ 12 451€ 12 610€ 13 584€ 21 235€ 10 184€ 13 172€ 14 471€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
51 407€ 48 730€ 44 729€ 49 742€ 40 328€ 37 680€ 42 965€ 37 795€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
51 407€ 48 730€ 44 729€ 49 742€ 40 328€ 37 680€ 42 965€ 37 795€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
908€ 2 245€ 1 016€ 551€ 5 142€ 29 792€ 9 548€ 39 988€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-507€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
14 950€ 51 837€ 28 837€ 26 918€ 29 472€ 26 517€ 51 876€ 60 316€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
44 003 € 60 104 € 61 840 € 37 467 € 41 250 € 40 928 € 60 919 € 75 994 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 003 877 € 1 861 855 € 1 823 355 € 1 661 244 € 1 564 830 € 1 557 554 € 1 561 769 € 1 541 169 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
10 405 € 11 267 € 14 959 € 15 775 € 15 267 € 16 224 € 16 300 € 14 496 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
10 405 € 11 267 € 14 959 € 15 775 € 15 267 € 16 224 € 16 300 € 14 496 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
10 405€ 11 267€ 14 959€ 15 775€ 15 267€ 16 224€ 16 300€ 14 496€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
12 673 € 11 088 € 12 090 € 11 003 € 10 861 € 11 102 € 5 967 € 4 739 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
12 673€ 11 088€ 12 090€ 11 003€ 10 861€ 11 102€ 5 967€ 4 739€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 268 € 179 € 2 869 € 4 772 € 4 406 € 5 122 € 10 333 € 9 757 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
41 735 € 60 283 € 64 709 € 42 239 € 45 656 € 46 050 € 71 252 € 85 751 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
14 614 € 26 183 € 34 482 € 16 449 € 15 619 € 17 630 € 27 956 € 38 809 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
14 405€ 25 974€ 34 272€ 15 527€ 15 880€ 15 887€ 25 951€ 30 967€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
209€ 209€ 210€ 922€ -261€ 1 743€ 2 005€ 7 842€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
27 121 € 34 100 € 30 227 € 25 790 € 30 037 € 28 420 € 43 296 € 46 942 €