Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

2022 - 2015
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
-
-
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
Celková zadlženost
94,7 % 93,5 % N/A 95,1 % 94,1 %
Ukazovatele zadlženosti
Dlhová služba
N/A
Celková zadlženosť
N/A
Dlhodobá zadlženosť
N/A
Krátkodobá zadlženosť
N/A
Úverová zaťaženosť
N/A
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
N/A
Likvidita 2. stupňa
N/A
Likvidita 3. stupňa
N/A
Finančné účty/Aktíva
N/A
Náklady
Podiel spotrebovaných nákupov na celkových nákladoch
N/A
Podiel služieb na celkových nákladoch
N/A
Podiel osobných nákladov na celkových nákladoch
N/A
Podiel daní a poplatkov na celkových nákladoch
N/A
Podiel ostatných nákladov na prevádzkovú činnosť na celkových nákladoch
N/A
Podiel odpisov, rezerv a opravných položiek na celkových nákladoch
N/A
Podiel finančných nákladov na celkových nákladoch
N/A
Podiel poskytnutých príspevkov a darov na celkových nákladoch
N/A
Podiel nákladov z podnikateľskej činnosti na celkových nákladoch
N/A N/A N/A N/A N/A
Výnosy
Podiel tržieb na celkových výnosoch
N/A
Podiel zmeny zásob na celkových výnosoch
N/A N/A N/A N/A N/A
Podiel aktivácie na celkových výnosoch
N/A N/A N/A N/A N/A
Podiel ostatných výnosov na celkových výnosoch
N/A
Podiel finančných výnosov na celkových výnosoch
N/A
Podiel darov, prijatých príspevkov a dotácii na celkových výnosoch
N/A
Podiel výnosov z podnikateľskej činnosti na celkových výnosoch
N/A N/A N/A N/A N/A