Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Detský domov rodinného typu [zrušená]

2011 2010 2009 2008
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
56 862 € 97 783 € 86 313 € 83 392 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
34 857 € 37 257 € 39 661 € 41 490 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
34 857 € 37 257 € 39 661 € 41 490 €
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
9 099 € 9 099 € 9 099 € 9 099 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
25 758 € 28 158 € 30 562 € 32 390 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
20 868 € 57 972 € 45 392 € 41 902 €
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
2 808 € 4 118 € 4 334 € 3 756 €
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
2 808 € 4 118 € 4 334 € 3 756 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
18 060 € 15 811 € 11 933 € 9 781 €
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov
(316) -
(391AÚ))
18 060 € 15 731 € 11 864 € 9 722 €
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0 € 79 € 69 € 58 €
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
0 € 38 043 € 29 125 € 28 366 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
0 € 38 043 € 29 125 € 28 366 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 136 € 2 554 € 1 259 € 0 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 136 € 2 554 € 1 259 € 0 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
56 862 € 97 783 € 86 313 € 83 392 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 338 € 3 427 € 3 682 € 1 705 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
1 338 € 3 427 € 3 682 € 1 705 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
9 329 € 8 098 € 6 315 € 3 235 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-7 991 € -4 671 € -2 633 € -1 530 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
46 351 € 68 824 € 58 899 € 58 315 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
2 004 € 2 508 € 1 287 € 1 999 €
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
2 004 € 2 508 € 1 287 € 1 999 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
43 818 € 43 889 € 42 426 € 42 113 €
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
18 060 € 15 731 € 11 864 € 9 722 €
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
(353))
25 758 € 28 158 € 30 562 € 32 390 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
0 € 1 093 € 775 € 437 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
0 € 1 093 € 775 € 437 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
529 € 21 334 € 14 412 € 13 766 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
96 € 478 € 549 € 0 €
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
433 € 338 € 146 € 111 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0 € 0 € 0 € 579 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
0 € 11 970 € 8 432 € 7 573 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
0 € 7 163 € 4 884 € 4 653 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
0 € 1 385 € 402 € 851 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
9 172 € 25 532 € 23 732 € 23 373 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
9 172 € 25 532 € 23 732 € 23 373 €