Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Detský domov rodinného typu [zrušená]

2011 2010 2009 2008
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
46 564 € 39 993 € 41 737 € 40 306 €
02
501
Spotreba materiálu
30 558 € 24 948 € 25 107 € 26 125 €
03
502
Spotreba energie
16 006 € 15 045 € 16 630 € 14 181 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
5 999 € 4 718 € 9 759 € 21 010 €
07
511
Opravy a udržiavanie
804 € 590 € 2 086 € 2 364 €
08
512
Cestovné
222 € 294 € 530 € 264 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
16 € 28 € 17 € 0 €
10
518
Ostatné služby
4 957 € 3 806 € 7 127 € 18 381 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
180 889 € 176 414 € 172 083 € 168 828 €
12
521
Mzdové náklady
125 186 € 127 082 € 123 350 € 121 921 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
43 954 € 43 983 € 42 715 € 42 504 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
10 281 € 5 349 € 6 018 € 4 403 €
16
528
Ostatné sociálne náklady
1 468 € 0 € 0 € 0 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
232 € 253 € 232 € 0 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
232 € 253 € 232 € 0 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
25 203 € 15 867 € 17 372 € 6 908 €
26
546
Odpis pohľadávky
1 664 € 0 € 789 € 1 012 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
23 539 € 15 867 € 13 155 € 5 895 €
28
549
Manká a škody
0 € 0 € 3 428 € 0 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
10 306 € 9 329 € 7 725 € 6 730 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 400 € 2 404 € 1 829 € 3 067 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
7 906 € 6 925 € 5 897 € 3 663 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 004 € 2 508 € 1 287 € 1 999 €
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
5 902 € 4 416 € 4 610 € 1 665 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
1 243 € 1 151 € 276 € 2 €
43
563
Kurzové straty
0 € 0 € 0 € 0 €
47
568
Ostatné finančné náklady
1 243 € 1 151 € 276 € 2 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
14 120 € 11 646 € 11 323 € 10 954 €
62
588
Náklady z odvodu príjmov
5 383 € 3 362 € 4 372 € 7 107 €
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
8 737 € 8 284 € 6 951 € 3 847 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
284 556 € 259 371 € 260 507 € 254 738 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
202 € 228 € 539 € 638 €
67
602
Tržby z predaja služieb
202 € 228 € 539 € 638 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
14 073 € 11 591 € 11 033 € 12 019 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
14 073 € 11 591 € 11 033 € 12 019 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
4 299 € 1 342 € 3 200 € 2 774 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
4 299 € 1 342 € 3 200 € 2 774 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 508 € 1 287 € 1 999 € 1 161 €
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 791 € 55 € 1 201 € 1 612 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0 € 0 € 0 € 0 €
103
663
Kurzové zisky
0 € 0 € 0 € 0 €
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
257 991 € 241 540 € 243 102 € 237 776 €
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
252 508 € 239 136 € 241 273 € 234 710 €
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
2 400 € 2 404 € 1 829 € 2 490 €
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 083 € 0 € 0 € 0 €
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0 € 0 € 0 € 577 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
276 565 € 254 700 € 257 873 € 253 208 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-7 991 € -4 671 € -2 633 € -1 530 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-7 991 € -4 671 € -2 633 € -1 530 €