Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Technické služby Brezno

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
681 657€ 916 404€ 838 248€ 812 749€ 753 367€ 461 957€ 309 761€ 345 440€ 313 651€ 363 967€ 328 947€ 418 633€ 459 603€
02
501
Spotreba materiálu
276 058€ 407 309€ 405 930€ 415 648€ 372 914€ 230 875€ 174 841€ 204 677€ 191 505€ 228 216€ 204 575€ 258 661€ 330 744€
03
502
Spotreba energie
402 842€ 506 193€ 430 158€ 396 478€ 374 565€ 230 025€ 134 920€ 140 763€ 122 146€ 135 751€ 124 021€ 159 262€ 128 062€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
2 758€ 2 902€ 2 160€ 623€ 5 888€ 1 058€ 0€ 0€ 0€ 0€ 351€ 710€ 797€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
446 564€ 460 919€ 609 185€ 260 633€ 248 120€ 133 701€ 69 452€ 76 954€ 81 274€ 70 444€ 88 358€ 74 493€ 121 025€
07
511
Opravy a udržiavanie
89 696€ 28 857€ 329 288€ 68 874€ 83 871€ 26 184€ 29 025€ 22 789€ 23 138€ 21 359€ 45 624€ 26 691€ 75 815€
08
512
Cestovné
26€ 801€ 167€ 307€ 239€ 119€ 257€ 147€ 120€ 121€ 135€ 151€ 365€
09
513
Náklady na reprezentáciu
109€ 129€ 258€ 51€ 224€ 112€ 203€ 107€ 265€ 419€ 562€ 664€ 664€
10
518
Ostatné služby
356 734€ 431 131€ 279 471€ 191 401€ 163 786€ 107 285€ 39 968€ 53 911€ 57 752€ 48 545€ 42 037€ 46 987€ 44 181€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 619 026€ 1 725 903€ 1 608 004€ 1 375 272€ 1 148 654€ 823 625€ 646 512€ 620 161€ 674 145€ 713 744€ 724 740€ 827 787€ 755 228€
12
521
Mzdové náklady
1 116 014€ 1 179 177€ 1 106 841€ 952 859€ 793 628€ 541 723€ 444 001€ 418 441€ 455 110€ 477 770€ 479 412€ 557 251€ 503 950€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
368 779€ 408 692€ 384 967€ 331 237€ 275 925€ 191 335€ 152 829€ 148 200€ 159 843€ 170 420€ 165 961€ 191 557€ 173 671€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
19 950€ 18 677€ 16 701€ 13 906€ 11 950€ 9 983€ 9 291€ 8 896€ 9 184€ 9 907€ 10 894€ 12 615€ 11 452€
15
527
Zákonné sociálne náklady
114 283€ 119 357€ 99 495€ 77 270€ 67 151€ 80 584€ 40 390€ 44 624€ 50 007€ 55 647€ 68 473€ 66 364€ 66 155€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
17 156€ 60 691€ 139 413€ 121 341€ 14 493€ 63 051€ 10 133€ 11 010€ 12 093€ 11 508€ 12 733€ 11 933€ 14 107€
18
531
Daň z motorových vozidiel
5 394€ 4 815€ 5 042€ 4 874€ 3 432€ 4 754€ 4 367€ 6 298€ 5 773€ 5 764€ 7 652€ 7 288€ 6 871€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
11 763€ 55 876€ 134 371€ 116 467€ 11 062€ 58 297€ 5 766€ 4 712€ 6 320€ 5 744€ 5 081€ 4 645€ 7 236€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
17 450€ 288 917€ 58 795€ 80 075€ 81 312€ 4 712€ 1 732€ 2 841€ 2 467€ 1 184€ 662€ 1 176€ 863€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
221€ 143€ 37€ 1 171€ 1 966€ 477€ 114€ 273€ 0€ 566€ 0€ 530€ 33€
26
546
Odpis pohľadávky
3 908€ 0€ 1 363€ 1 828€ 0€ 1 942€ 1 762€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
17 229€ 284 858€ 58 758€ 78 904€ 77 983€ 2 396€ 1 618€ 626€ 705€ 618€ 662€ 646€ 830€
28
549
Manká a škody
8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 453 990€ 1 440 005€ 1 308 838€ 1 162 494€ 1 210 549€ 883 623€ 349 061€ 380 996€ 378 625€ 390 368€ 392 839€ 543 183€ 380 767€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 436 143€ 1 408 188€ 1 287 776€ 1 123 682€ 1 161 499€ 833 720€ 346 582€ 370 310€ 368 022€ 382 508€ 388 794€ 539 965€ 372 801€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
17 847€ 31 817€ 21 062€ 38 811€ 49 050€ 49 903€ 2 480€ 10 686€ 10 603€ 7 860€ 4 045€ 3 218€ 7 966€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
10 553€ 7 646€ 14 501€ 21 771€ 1 034€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 261€ 929€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
16 742€ 20 325€ 11 659€ 23 041€ 23 797€ 47 787€ 1 500€ 10 265€ 10 138€ 6 407€ 2 502€ 1 824€ 6 639€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 105€ 774€ 1 589€ 1 070€ 971€ 1 082€ 980€ 421€ 465€ 1 453€ 1 469€ 1 065€ 365€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
165€ 167€ 200€ 2 511€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 74€ 68€ 33€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
16 883€ 17 331€ 18 981€ 21 238€ 25 145€ 26 188€ 22 183€ 23 126€ 25 083€ 26 880€ 26 650€ 27 465€ 29 642€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
131€ 555€ 932€ 154€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
2€ 0€ 25€ 27€ 0€ 0€ 0€ 11€ 15€ 34€ 166€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
16 883€ 17 331€ 18 979€ 21 107€ 24 565€ 25 228€ 22 030€ 23 126€ 25 083€ 26 869€ 26 635€ 27 431€ 29 476€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
4 252 728€ 4 910 170€ 4 581 465€ 3 833 802€ 3 481 641€ 2 396 858€ 1 408 835€ 1 460 528€ 1 487 338€ 1 578 095€ 1 574 929€ 1 904 670€ 1 761 235€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
419 378€ 628 793€ 600 994€ 593 870€ 540 508€ 320 314€ 153 769€ 159 708€ 196 934€ 183 917€ 209 772€ 198 264€ 225 553€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
1 596€ 1 277€ 559€ 0€ 0€ 0€ 0€ 57€ 98€ 577€ 1 162€
67
602
Tržby z predaja služieb
416 762€ 622 598€ 596 555€ 591 751€ 533 783€ 318 930€ 153 769€ 159 708€ 196 934€ 183 860€ 208 971€ 196 630€ 223 196€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
2 616€ 6 195€ 2 843€ 842€ 6 166€ 1 385€ 0€ 0€ 0€ 0€ 703€ 1 057€ 1 195€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
12 711€ 123 388€ 76 580€ 48 764€ 91 942€ 4 288€ 0€ 0€ 0€ 0€ 46€ 1 766€ 9 028€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 418€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 46€ 1 766€ 9 028€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
12 711€ 123 388€ 76 580€ 48 764€ 91 523€ 4 288€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
196 176€ 119 580€ 112 032€ 117 242€ 95 042€ 49 801€ 28 418€ 28 736€ 11 123€ 33 631€ 17 007€ 13 619€ 25 891€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 21 980€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 29€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
100€ 150€ 6 959€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
196 076€ 119 430€ 112 032€ 110 283€ 95 042€ 27 821€ 28 418€ 28 736€ 11 123€ 33 631€ 17 007€ 13 590€ 25 891€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
31 140€ 22 960€ 41 866€ 39 746€ 90 405€ 3 251€ 10 265€ 11 928€ 8 266€ 2 588€ 2 275€ 7 707€ 10 954€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
31 140€ 22 960€ 41 866€ 39 746€ 90 405€ 3 251€ 10 265€ 11 928€ 8 266€ 2 588€ 2 275€ 7 707€ 10 954€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
10 553€ 7 646€ 14 501€ 21 771€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 261€ 1 249€ 10 556€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
20 325€ 11 659€ 23 041€ 16 797€ 7 921€ 1 500€ 10 265€ 10 138€ 6 407€ 2 502€ 1 824€ 6 310€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
262€ 3 655€ 1 108€ 1 178€ 1 400€ 1 751€ 0€ 1 790€ 1 859€ 86€ 190€ 148€ 398€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 216€ 0€ 81 084€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
219€ 102€ 106€ 45€ 620€ 399€ 3€ 5€ 489€ 70€ 4 072€ 268€ 1 195€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 1€ 5€ 3€ 5€ 17€ 17€ 63€ 26€ 133€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
219€ 102€ 106€ 45€ 619€ 393€ 0€ 0€ 472€ 53€ 4 009€ 231€ 1 062€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
3 639 857€ 4 062 872€ 3 792 858€ 3 113 782€ 2 708 040€ 2 051 170€ 1 232 833€ 1 237 050€ 1 262 832€ 1 327 328€ 1 334 105€ 1 673 377€ 1 373 000€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 204 438€ 2 547 076€ 2 405 930€ 1 906 930€ 1 532 527€ 1 214 677€ 886 847€ 864 740€ 856 327€ 905 964€ 939 131€ 1 133 412€ 1 000 199€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 397 323€ 1 397 868€ 1 274 466€ 1 113 732€ 1 072 186€ 829 582€ 345 986€ 370 310€ 368 022€ 382 508€ 388 794€ 539 965€ 372 801€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
7 820€ 20 107€ 15 749€ 14 365€ 17 109€ 6 298€ 0€ 0€ 5 772€ 9 410€ 6 180€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
978€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
26 703€ 96 525€ 96 318€ 78 660€ 86 123€ 596€ 0€ 0€ 32 710€ 29 446€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 500€ 1 200€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
96€ 96€ 96€ 96€ 96€ 16€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
4 299 482€ 4 957 695€ 4 624 437€ 3 913 449€ 3 526 557€ 2 429 223€ 1 425 288€ 1 437 427€ 1 479 642€ 1 547 534€ 1 567 277€ 1 895 001€ 1 645 621€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
46 754€ 47 525€ 42 972€ 79 647€ 44 916€ 32 365€ 16 453€ -23 100€ -7 695€ -30 561€ -7 652€ -9 669€ -115 614€
136
591
Splatná daň z príjmov
573€ 148€ 97€ 14 473€ 9 657€ 5 107€ 2 996€ 3 463€ 817€ 156€ 0€ 3 756€ 4 282€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
46 181€ 47 377€ 42 875€ 65 174€ 35 259€ 27 258€ 13 457€ -26 563€ -8 512€ -30 717€ -7 652€ -13 425€ -119 896€