Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum pre deti a rodiny Istebné

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
94 528€ 89 051€ 83 620€ 70 731€ 96 746€ 72 083€ 85 804€ 85 607€ 89 852€ 97 670€ 101 797€ 103 179€ 108 829€ 116 105€
02
501
Spotreba materiálu
73 882€ 67 838€ 61 826€ 54 649€ 80 423€ 54 090€ 58 227€ 64 275€ 53 828€ 61 674€ 62 605€ 66 686€ 62 508€ 74 224€
03
502
Spotreba energie
20 646€ 21 214€ 21 794€ 16 082€ 16 323€ 17 993€ 27 578€ 21 332€ 36 024€ 35 996€ 39 192€ 36 493€ 46 321€ 41 881€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
58 727€ 46 330€ 38 698€ 38 448€ 28 445€ 35 033€ 27 250€ 37 516€ 35 370€ 20 442€ 31 670€ 23 794€ 28 908€ 28 574€
07
511
Opravy a udržiavanie
26 132€ 12 885€ 8 132€ 19 672€ 5 892€ 14 168€ 6 309€ 14 606€ 17 121€ 1 939€ 12 761€ 6 801€ 9 206€ 7 785€
08
512
Cestovné
3 076€ 3 019€ 5 133€ 4 574€ 4 610€ 5 187€ 6 467€ 4 868€ 3 935€ 3 980€ 3 400€ 2 336€ 2 552€ 3 071€
09
513
Náklady na reprezentáciu
99€ 101€ 98€ 93€ 100€ 93€ 99€ 99€ 94€ 99€ 170€ 165€ 148€ 164€
10
518
Ostatné služby
29 419€ 30 326€ 25 334€ 14 108€ 17 843€ 15 586€ 14 374€ 17 942€ 14 220€ 14 424€ 15 338€ 14 492€ 17 002€ 17 554€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 150 149€ 1 097 494€ 947 967€ 637 774€ 625 838€ 573 585€ 529 793€ 517 720€ 521 107€ 480 855€ 463 138€ 438 199€ 449 985€ 427 059€
12
521
Mzdové náklady
812 928€ 780 650€ 674 798€ 452 282€ 440 068€ 406 395€ 377 898€ 370 196€ 369 792€ 343 342€ 330 782€ 314 742€ 324 386€ 308 372€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
281 738€ 270 669€ 233 786€ 156 940€ 154 238€ 141 220€ 131 108€ 128 780€ 128 294€ 118 839€ 114 651€ 108 397€ 111 294€ 105 941€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
6 587€ 5 915€ 5 164€ 3 655€ 3 648€ 2 613€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
46 938€ 40 260€ 32 867€ 24 897€ 26 387€ 23 357€ 20 787€ 18 745€ 23 021€ 18 424€ 17 706€ 15 060€ 14 304€ 12 746€
16
528
Ostatné sociálne náklady
1 959€ 1 352€ 1 497€ 250€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 039€ 829€ 770€ 899€ 1 350€ 1 941€ 1 752€ 1 740€ 1 666€ 2 003€ 1 349€ 1 784€ 1 939€ 1 498€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
129€ 129€ 129€ 237€ 240€ 237€ 237€ 205€ 192€ 169€ 122€ 122€ 132€ 122€
20
538
Ostatné dane a poplatky
910€ 700€ 641€ 662€ 1 110€ 1 704€ 1 515€ 1 535€ 1 474€ 1 834€ 1 227€ 1 662€ 1 806€ 1 376€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
130 664€ 145 385€ 80 768€ 79 568€ 90 750€ 250 280€ 105 366€ 109 416€ 86 321€ 81 437€ 75 571€ 85 181€ 78 075€ 73 273€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 261€ 3€
26
546
Odpis pohľadávky
39 989€ 63 257€ 3 478€ 149 049€ 15 281€ 8 163€ 0€ 0€ 4 525€ 2 707€ 1 434€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
90 675€ 82 127€ 80 768€ 79 568€ 87 272€ 101 231€ 90 085€ 101 252€ 86 321€ 81 437€ 75 537€ 80 656€ 75 108€ 71 836€
28
549
Manká a škody
0€ 34€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
17 204€ 30 260€ 36 236€ 38 074€ 39 799€ 42 515€ 40 191€ 47 918€ 51 556€ 46 142€ 69 868€ 66 095€ 61 543€ 18 755€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 204€ 18 518€ 17 070€ 16 575€ 17 380€ 20 620€ 20 647€ 18 641€ 15 904€ 38 857€ 39 432€ 36 104€ 28 249€ 17 034€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
11 743€ 19 166€ 21 499€ 22 419€ 21 895€ 19 544€ 29 277€ 35 653€ 7 285€ 30 436€ 29 991€ 33 294€ 1 721€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
254€ 2 554€ 3 581€ 5 313€ 2 289€ 1 721€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
11 743€ 19 166€ 21 499€ 22 419€ 21 895€ 19 544€ 29 277€ 35 399€ 4 730€ 26 855€ 24 679€ 31 005€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 224€ 2 502€ 2 250€ 2 333€ 2 727€ 2 706€ 3 482€ 3 401€ 3 034€ 3 126€ 3 283€ 1 995€ 3 216€ 3 196€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 224€ 2 502€ 2 250€ 2 333€ 2 727€ 2 706€ 3 482€ 3 401€ 3 034€ 3 126€ 3 283€ 1 995€ 3 216€ 3 196€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
169€ -6 927€ -13 482€ 2 616€ 8 595€ 10 974€ 35 109€ 40 292€ 41 673€ 46 927€ 42 484€ 37 633€ 35 181€ 41 558€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
169€ 3 688€ 3 980€ 5 784€ 9 218€ 11 058€ 12 667€ 10 583€ 12 648€ 17 710€ 16 613€ 10 778€ 9 876€ 10 553€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
-10 616€ -17 462€ -3 168€ -622€ -83€ 22 442€ 29 708€ 29 026€ 29 217€ 25 872€ 26 855€ 25 304€ 31 005€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 454 704€ 1 404 924€ 1 176 828€ 870 442€ 894 250€ 989 119€ 828 748€ 843 609€ 830 580€ 778 602€ 789 161€ 757 860€ 767 676€ 710 016€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
35€ 123€ 201€ 279€ 694€ 722€ 1 167€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
35€ 123€ 201€ 279€ 694€ 722€ 1 167€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
169€ 3 972€ 4 795€ 23 894€ 31 727€ 33 787€ 29 421€ 38 271€ 37 564€ 41 240€ 37 374€ 31 283€ 32 821€ 37 151€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
169€ 3 972€ 4 795€ 23 894€ 31 727€ 33 785€ 29 421€ 38 271€ 37 564€ 41 240€ 37 374€ 31 283€ 32 821€ 37 151€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
39 989€ 64 100€ 889€ 222€ 2 765€ 153 106€ 19 464€ 10 402€ 6 541€ 9 067€ 10 413€ 11 894€ 6 065€ 6 542€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
39 989€ 64 100€ 889€ 222€ 2 765€ 153 106€ 19 464€ 10 402€ 6 541€ 9 067€ 10 413€ 11 894€ 6 065€ 6 542€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
254€ 2 554€ 3 581€ 5 313€ 2 289€ 1 721€ 1 868€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
39 989€ 64 100€ 889€ 222€ 2 765€ 153 106€ 19 464€ 10 148€ 3 987€ 5 486€ 5 100€ 9 606€ 4 344€ 4 674€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
1 423 389€ 1 338 442€ 1 161 763€ 846 674€ 863 467€ 799 498€ 757 884€ 768 420€ 757 439€ 722 969€ 713 377€ 687 265€ 698 943€ 665 479€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
1 400 554€ 1 310 025€ 1 141 389€ 828 001€ 841 915€ 774 097€ 735 579€ 746 911€ 734 289€ 680 636€ 665 947€ 650 258€ 669 971€ 647 127€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
17 204€ 18 518€ 17 070€ 16 414€ 16 414€ 19 654€ 19 685€ 17 679€ 19 916€ 37 885€ 38 460€ 35 132€ 27 277€ 16 059€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
4 768€ 4 613€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
863€ 5 286€ 3 304€ 2 099€ 4 172€ 4 780€ 1 658€ 2 868€ 2 273€ 3 476€ 7 998€ 903€ 723€ 1 319€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
161€ 966€ 966€ 962€ 962€ 962€ 972€ 972€ 972€ 972€ 974€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 463 547€ 1 406 514€ 1 167 447€ 870 790€ 897 959€ 986 390€ 806 769€ 817 130€ 801 667€ 773 478€ 761 442€ 731 136€ 738 552€ 710 339€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
8 843€ 1 590€ -9 380€ 348€ 3 709€ -2 728€ -21 979€ -26 479€ -28 913€ -5 124€ -27 718€ -26 724€ -29 124€ 322€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
8 843€ 1 590€ -9 380€ 348€ 3 709€ -2 728€ -21 979€ -26 479€ -28 913€ -5 124€ -27 718€ -26 724€ -29 124€ 322€