Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum pre deti a rodiny Istebné

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
94 528€ 89 051€ 83 620€ 70 731€ 96 746€ 72 083€ 85 804€ 85 607€ 89 852€ 97 670€ 101 797€ 103 179€ 108 829€ 116 105€
02
501
Spotreba materiálu
73 882€ 67 838€ 61 826€ 54 649€ 80 423€ 54 090€ 58 227€ 64 275€ 53 828€ 61 674€ 62 605€ 66 686€ 62 508€ 74 224€
03
502
Spotreba energie
20 646€ 21 214€ 21 794€ 16 082€ 16 323€ 17 993€ 27 578€ 21 332€ 36 024€ 35 996€ 39 192€ 36 493€ 46 321€ 41 881€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
58 727€ 46 330€ 38 698€ 38 448€ 28 445€ 35 033€ 27 250€ 37 516€ 35 370€ 20 442€ 31 670€ 23 794€ 28 908€ 28 574€
07
511
Opravy a udržiavanie
26 132€ 12 885€ 8 132€ 19 672€ 5 892€ 14 168€ 6 309€ 14 606€ 17 121€ 1 939€ 12 761€ 6 801€ 9 206€ 7 785€
08
512
Cestovné
3 076€ 3 019€ 5 133€ 4 574€ 4 610€ 5 187€ 6 467€ 4 868€ 3 935€ 3 980€ 3 400€ 2 336€ 2 552€ 3 071€
09
513
Náklady na reprezentáciu
99€ 101€ 98€ 93€ 100€ 93€ 99€ 99€ 94€ 99€ 170€ 165€ 148€ 164€
10
518
Ostatné služby
29 419€ 30 326€ 25 334€ 14 108€ 17 843€ 15 586€ 14 374€ 17 942€ 14 220€ 14 424€ 15 338€ 14 492€ 17 002€ 17 554€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 150 149€ 1 097 494€ 947 967€ 637 774€ 625 838€ 573 585€ 529 793€ 517 720€ 521 107€ 480 855€ 463 138€ 438 199€ 449 985€ 427 059€
12
521
Mzdové náklady
812 928€ 780 650€ 674 798€ 452 282€ 440 068€ 406 395€ 377 898€ 370 196€ 369 792€ 343 342€ 330 782€ 314 742€ 324 386€ 308 372€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
281 738€ 270 669€ 233 786€ 156 940€ 154 238€ 141 220€ 131 108€ 128 780€ 128 294€ 118 839€ 114 651€ 108 397€ 111 294€ 105 941€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
6 587€ 5 915€ 5 164€ 3 655€ 3 648€ 2 613€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
46 938€ 40 260€ 32 867€ 24 897€ 26 387€ 23 357€ 20 787€ 18 745€ 23 021€ 18 424€ 17 706€ 15 060€ 14 304€ 12 746€
16
528
Ostatné sociálne náklady
1 959€ 1 352€ 1 497€ 250€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 039€ 829€ 770€ 899€ 1 350€ 1 941€ 1 752€ 1 740€ 1 666€ 2 003€ 1 349€ 1 784€ 1 939€ 1 498€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
129€ 129€ 129€ 237€ 240€ 237€ 237€ 205€ 192€ 169€ 122€ 122€ 132€ 122€
20
538
Ostatné dane a poplatky
910€ 700€ 641€ 662€ 1 110€ 1 704€ 1 515€ 1 535€ 1 474€ 1 834€ 1 227€ 1 662€ 1 806€ 1 376€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
130 664€ 145 385€ 80 768€ 79 568€ 90 750€ 250 280€ 105 366€ 109 416€ 86 321€ 81 437€ 75 571€ 85 181€ 78 075€ 73 273€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 261€ 3€
26
546
Odpis pohľadávky
39 989€ 63 257€ 3 478€ 149 049€ 15 281€ 8 163€ 0€ 0€ 4 525€ 2 707€ 1 434€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
90 675€ 82 127€ 80 768€ 79 568€ 87 272€ 101 231€ 90 085€ 101 252€ 86 321€ 81 437€ 75 537€ 80 656€ 75 108€ 71 836€
28
549
Manká a škody
0€ 34€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
17 204€ 30 260€ 36 236€ 38 074€ 39 799€ 42 515€ 40 191€ 47 918€ 51 556€ 46 142€ 69 868€ 66 095€ 61 543€ 18 755€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 204€ 18 518€ 17 070€ 16 575€ 17 380€ 20 620€ 20 647€ 18 641€ 15 904€ 38 857€ 39 432€ 36 104€ 28 249€ 17 034€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
11 743€ 19 166€ 21 499€ 22 419€ 21 895€ 19 544€ 29 277€ 35 653€ 7 285€ 30 436€ 29 991€ 33 294€ 1 721€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
254€ 2 554€ 3 581€ 5 313€ 2 289€ 1 721€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
11 743€ 19 166€ 21 499€ 22 419€ 21 895€ 19 544€ 29 277€ 35 399€ 4 730€ 26 855€ 24 679€ 31 005€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 224€ 2 502€ 2 250€ 2 333€ 2 727€ 2 706€ 3 482€ 3 401€ 3 034€ 3 126€ 3 283€ 1 995€ 3 216€ 3 196€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 224€ 2 502€ 2 250€ 2 333€ 2 727€ 2 706€ 3 482€ 3 401€ 3 034€ 3 126€ 3 283€ 1 995€ 3 216€ 3 196€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
169€ -6 927€ -13 482€ 2 616€ 8 595€ 10 974€ 35 109€ 40 292€ 41 673€ 46 927€ 42 484€ 37 633€ 35 181€ 41 558€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
169€ 3 688€ 3 980€ 5 784€ 9 218€ 11 058€ 12 667€ 10 583€ 12 648€ 17 710€ 16 613€ 10 778€ 9 876€ 10 553€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
-10 616€ -17 462€ -3 168€ -622€ -83€ 22 442€ 29 708€ 29 026€ 29 217€ 25 872€ 26 855€ 25 304€ 31 005€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 454 704€ 1 404 924€ 1 176 828€ 870 442€ 894 250€ 989 119€ 828 748€ 843 609€ 830 580€ 778 602€ 789 161€ 757 860€ 767 676€ 710 016€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
35€ 123€ 201€ 279€ 694€ 722€ 1 167€
67
602
Tržby z predaja služieb
35€ 123€ 201€ 279€ 694€ 722€ 1 167€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
169€ 3 972€ 4 795€ 23 894€ 31 727€ 33 787€ 29 421€ 38 271€ 37 564€ 41 240€ 37 374€ 31 283€ 32 821€ 37 151€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
169€ 3 972€ 4 795€ 23 894€ 31 727€ 33 785€ 29 421€ 38 271€ 37 564€ 41 240€ 37 374€ 31 283€ 32 821€ 37 151€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
39 989€ 64 100€ 889€ 222€ 2 765€ 153 106€ 19 464€ 10 402€ 6 541€ 9 067€ 10 413€ 11 894€ 6 065€ 6 542€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
39 989€ 64 100€ 889€ 222€ 2 765€ 153 106€ 19 464€ 10 402€ 6 541€ 9 067€ 10 413€ 11 894€ 6 065€ 6 542€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
254€ 2 554€ 3 581€ 5 313€ 2 289€ 1 721€ 1 868€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
39 989€ 64 100€ 889€ 222€ 2 765€ 153 106€ 19 464€ 10 148€ 3 987€ 5 486€ 5 100€ 9 606€ 4 344€ 4 674€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
1 423 389€ 1 338 442€ 1 161 763€ 846 674€ 863 467€ 799 498€ 757 884€ 768 420€ 757 439€ 722 969€ 713 377€ 687 265€ 698 943€ 665 479€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
1 400 554€ 1 310 025€ 1 141 389€ 828 001€ 841 915€ 774 097€ 735 579€ 746 911€ 734 289€ 680 636€ 665 947€ 650 258€ 669 971€ 647 127€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
17 204€ 18 518€ 17 070€ 16 414€ 16 414€ 19 654€ 19 685€ 17 679€ 19 916€ 37 885€ 38 460€ 35 132€ 27 277€ 16 059€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
4 768€ 4 613€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
863€ 5 286€ 3 304€ 2 099€ 4 172€ 4 780€ 1 658€ 2 868€ 2 273€ 3 476€ 7 998€ 903€ 723€ 1 319€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
161€ 966€ 966€ 962€ 962€ 962€ 972€ 972€ 972€ 972€ 974€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 463 547€ 1 406 514€ 1 167 447€ 870 790€ 897 959€ 986 390€ 806 769€ 817 130€ 801 667€ 773 478€ 761 442€ 731 136€ 738 552€ 710 339€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
8 843€ 1 590€ -9 380€ 348€ 3 709€ -2 728€ -21 979€ -26 479€ -28 913€ -5 124€ -27 718€ -26 724€ -29 124€ 322€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
8 843€ 1 590€ -9 380€ 348€ 3 709€ -2 728€ -21 979€ -26 479€ -28 913€ -5 124€ -27 718€ -26 724€ -29 124€ 322€