Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
946 813€ 699 894€ 694 947€ 750 814€ 641 396€ 605 620€ 548 748€ 529 484€ 634 682€ 919 698€ 875 104€ 903 548€ 950 702€ 1 015 661€ 863 509€
02
501
Spotreba materiálu
538 674€ 429 741€ 412 970€ 444 275€ 355 119€ 320 598€ 269 945€ 246 043€ 297 968€ 420 635€ 393 528€ 411 124€ 447 854€ 487 173€ 523 823€
03
502
Spotreba energie
335 515€ 200 126€ 233 586€ 261 309€ 250 005€ 250 061€ 257 685€ 262 486€ 318 835€ 474 595€ 465 103€ 470 629€ 481 730€ 508 758€ 311 416€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
72 624€ 70 026€ 48 391€ 45 230€ 36 272€ 34 960€ 21 118€ 20 955€ 17 879€ 24 468€ 16 472€ 21 795€ 21 118€ 19 730€ 28 270€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
937 919€ 772 134€ 688 571€ 802 303€ 867 864€ 844 159€ 624 419€ 675 582€ 1 407 319€ 918 045€ 592 457€ 485 318€ 530 057€ 786 069€ 603 507€
07
511
Opravy a udržiavanie
314 887€ 236 757€ 213 781€ 317 087€ 351 796€ 338 773€ 204 570€ 301 581€ 346 827€ 224 629€ 179 304€ 108 869€ 99 140€ 42 073€ 70 327€
08
512
Cestovné
40€ 124€ 248€ 986€ 1 685€ 1 456€ 414€ 396€ 433€ 534€ 2 289€ 771€ 402€ 581€ 821€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 330€ 853€ 559€ 1 161€ 959€ 701€ 700€ 350€ 440€ 344€ 430€ 682€ 528€ 389€ 391€
10
518
Ostatné služby
620 663€ 534 400€ 473 982€ 483 069€ 513 423€ 503 229€ 418 734€ 373 255€ 1 059 619€ 692 539€ 410 434€ 374 996€ 429 987€ 743 026€ 531 968€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 789 767€ 2 415 775€ 2 341 817€ 2 349 761€ 2 214 824€ 1 868 603€ 1 809 583€ 1 637 990€ 1 672 594€ 1 786 093€ 1 700 803€ 1 615 717€ 1 764 393€ 1 628 076€ 1 568 111€
12
521
Mzdové náklady
1 935 959€ 1 691 774€ 1 672 472€ 1 633 889€ 1 567 005€ 1 313 834€ 1 265 482€ 1 121 939€ 1 137 517€ 1 242 739€ 1 199 658€ 1 130 849€ 1 256 008€ 1 152 373€ 1 118 698€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
674 099€ 584 963€ 547 015€ 567 871€ 540 579€ 455 906€ 441 213€ 396 449€ 404 807€ 436 508€ 412 626€ 392 261€ 419 724€ 385 992€ 380 273€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
16 338€ 13 615€ 6 110€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
163 370€ 125 423€ 116 220€ 148 000€ 107 240€ 98 863€ 102 888€ 119 601€ 130 270€ 106 847€ 88 518€ 92 607€ 88 661€ 89 711€ 69 140€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
14 789€ 14 203€ 10 652€ 11 306€ 10 409€ 16 887€ 9 837€ 9 183€ 61 901€ 78 148€ 12 132€ 9 511€ 8 564€ 12 752€ 17 951€
18
531
Daň z motorových vozidiel
5 408€ 5 170€ 4 961€ 4 808€ 4 830€ 4 746€ 4 871€ 4 634€ 6 821€ 6 514€ 6 835€ 7 058€ 7 746€ 7 746€ 7 746€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
19€ 19€ 19€ 15€ 15€ 15€ 204€ 204€ 204€ 204€ 217€ 217€ 217€ 217€ 214€
20
538
Ostatné dane a poplatky
9 362€ 9 015€ 5 672€ 6 483€ 5 564€ 12 126€ 4 762€ 4 345€ 54 877€ 71 430€ 5 080€ 2 236€ 601€ 4 789€ 9 991€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
15 028€ 8 874€ 12 990€ 13 671€ 12 843€ 130 931€ 8 160€ 6 979€ 4 922€ 7 477€ 1 223€ 347 576€ 407 115€ 392 863€ 253 142€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 1 992€ 0€ 0€ 2 388€ 0€ 0€ 0€ 2 309€ 199€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 550€ 0€ 0€ 0€ 38€ 0€ 0€ 0€ 347€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
8 325€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9€ 636€ 0€ 0€ 0€ 24€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 191€ 800€ 5 000€ 816€ 119 838€ 0€ 0€ 159€ 30€ 300€ 2 833€ 250€ 2 253€ 66€
26
546
Odpis pohľadávky
73€ 1 813€ 168€ 732€ 1 290€ 6 910€ 2 585€ 4 975€ 52€ 4 654€ 294€ 12 060€ 180€ 0€ 20€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
6 631€ 4 878€ 12 022€ 7 846€ 8 198€ 4 183€ 4 975€ 1 895€ 1 739€ 2 561€ 591€ 332 683€ 406 661€ 389 957€ 252 709€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 94€ 150€ 0€ 50€ 100€ 26€ 33€ 0€ 0€ 0€ 653€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 312 645€ 1 114 497€ 1 110 256€ 1 287 384€ 1 213 267€ 1 090 907€ 1 084 113€ 1 034 999€ 1 143 953€ 1 068 867€ 996 008€ 431 181€ 548 324€ 400 254€ 453 820€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 274 223€ 1 078 351€ 1 083 505€ 1 254 790€ 1 181 546€ 1 065 841€ 1 062 566€ 1 022 902€ 1 028 425€ 853 627€ 767 370€ 267 452€ 410 034€ 244 918€ 308 723€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
38 421€ 36 146€ 26 751€ 32 594€ 31 721€ 25 065€ 21 547€ 12 097€ 115 528€ 215 239€ 228 638€ 163 729€ 138 290€ 155 336€ 145 097€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
35 197€ 32 833€ 23 679€ 29 922€ 28 880€ 22 094€ 17 391€ 9 118€ 42 405€ 53 821€ 63 562€ 49 405€ 37 561€ 64 638€ 54 845€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 941€ 1 906€ 1 271€ 1 799€ 1 636€ 1 560€ 1 666€ 1 398€ 67 766€ 156 948€ 158 364€ 109 070€ 96 660€ 87 922€ 80 413€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 253€ 1 304€ 1 749€ 823€ 1 137€ 1 371€ 2 425€ 1 478€ 5 229€ 4 327€ 6 712€ 5 254€ 4 069€ 2 776€ 9 001€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
30€ 103€ 52€ 50€ 68€ 40€ 64€ 102€ 127€ 143€ 0€ 0€ 0€ 0€ 838€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
69 430€ 60 081€ 54 794€ 45 944€ 48 620€ 30 489€ 28 527€ 25 564€ 30 031€ 31 454€ 105 904€ 86 860€ 101 595€ 118 624€ 132 077€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
1 405€ 1 355€ 1 982€ 3 112€ 4 374€ 2 027€ 1 344€ 943€ 3 597€ 6 332€ 8 090€ 1 446€ 968€ 3 085€ 7 214€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 5€ 2€ 27€ 51€ 83€ 63€ 49€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
68 025€ 58 726€ 52 812€ 42 832€ 44 246€ 28 462€ 27 183€ 24 620€ 26 430€ 25 120€ 97 787€ 85 363€ 100 544€ 115 456€ 124 814€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 918€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 918€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
6 086 391€ 5 085 458€ 4 914 026€ 5 261 182€ 5 009 222€ 4 587 595€ 4 113 387€ 3 919 780€ 4 955 402€ 4 809 781€ 4 283 630€ 3 879 711€ 4 310 750€ 4 354 299€ 3 893 035€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
1 502 285€ 1 299 212€ 1 076 374€ 1 112 938€ 1 060 263€ 930 325€ 767 652€ 498 421€ 652 584€ 609 417€ 562 552€ 627 990€ 790 374€ 925 696€ 968 934€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
1 196 712€ 982 333€ 913 391€ 941 595€ 870 544€ 744 910€ 622 824€ 357 728€ 520 313€ 474 600€ 439 369€ 486 693€ 697 270€ 843 461€ 864 616€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
305 574€ 316 879€ 162 983€ 171 343€ 189 719€ 185 415€ 144 828€ 140 693€ 132 271€ 134 817€ 123 183€ 141 297€ 93 104€ 82 235€ 104 318€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
24 743€ 968€ 18 961€ 5 131€ 39 639€ 0€ 0€ 38€ 30 962€ 0€ 0€ 405€ 0€ 0€ 73€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 38€ 30 962€ 0€ 0€ 405€ 0€ 0€ 73€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
24 743€ 968€ 18 961€ 5 131€ 39 639€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
192 258€ 149 928€ 143 357€ 144 789€ 165 230€ 128 740€ 141 187€ 137 271€ 178 472€ 224 524€ 248 143€ 493 891€ 560 306€ 541 153€ 443 942€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 742€ 0€ 1 250€ 7 033€ 417€ 254€ 6 000€ 7 517€ 1 500€ 170€ 5 600€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
108€ 2 194€ 0€ 45€ 0€ 17€ 595€ 125€ 99€ 178€ 236€ 3 758€ 13€ 125€ 188€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
517€ 250€ 32€ 100€ 48€ 46€ 75€ 116€ 20€ 221€ 48€ 18€ 0€ 5€ 14€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 200€ 0€ 150€ 0€ 50€ 35€ 1 026€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
191 634€ 146 743€ 143 325€ 143 395€ 158 149€ 128 260€ 140 263€ 131 030€ 170 636€ 222 626€ 247 539€ 484 515€ 560 243€ 540 988€ 442 714€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
44 655€ 30 511€ 36 591€ 38 032€ 82 092€ 29 043€ 17 524€ 21 315€ 749 635€ 385 716€ 226 636€ 63 887€ 43 955€ 39 611€ 23 346€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
44 655€ 30 511€ 36 591€ 38 032€ 82 092€ 29 043€ 17 524€ 21 315€ 749 635€ 385 716€ 226 636€ 63 887€ 43 955€ 39 611€ 23 346€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
32 833€ 23 679€ 29 922€ 28 880€ 22 094€ 17 391€ 9 135€ 8 816€ 122 481€ 72 627€ 48 959€ 11 025€ 8 058€ 10 678€ 4 906€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
11 432€ 5 400€ 6 545€ 8 402€ 58 115€ 6 898€ 6 163€ 7 074€ 626 594€ 308 245€ 177 461€ 40 870€ 34 640€ 28 933€ 18 440€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
366€ 1 432€ 84€ 710€ 1 883€ 4 706€ 2 175€ 5 406€ 497€ 4 844€ 217€ 11 154€ 1 257€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
24€ 0€ 40€ 40€ 0€ 48€ 50€ 20€ 63€ 0€ 0€ 838€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 32€ 307€ 925€ 2 437€ 114€ 4 789€ 23 971€ 38 863€ 1 934€ 8 535€ 1 615€ 5 260€ 6 381€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 32€ 307€ 925€ 2 437€ 114€ 4 789€ 23 971€ 38 863€ 1 933€ 8 521€ 1 524€ 5 255€ 6 367€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 14€ 2€ 5€ 14€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 89€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 214€ 149€ 709€ 696€ 199€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 214€ 149€ 709€ 696€ 199€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
4 345 329€ 3 693 443€ 3 655 965€ 3 927 099€ 3 648 671€ 3 517 463€ 3 248 678€ 3 271 871€ 3 454 128€ 3 364 350€ 3 246 096€ 2 662 390€ 2 945 347€ 2 987 246€ 2 406 396€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
3 111 703€ 2 666 180€ 2 626 042€ 2 728 029€ 2 518 878€ 2 494 563€ 2 236 872€ 2 315 586€ 2 525 679€ 2 628 116€ 2 596 080€ 2 467 725€ 2 639 586€ 2 935 126€ 2 270 965€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 229 624€ 1 025 485€ 1 023 969€ 1 179 005€ 1 109 730€ 1 002 836€ 992 831€ 936 908€ 906 453€ 722 942€ 636 696€ 181 056€ 288 264€ 45 211€ 66 751€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 659€ 434€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 983€ 1 571€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 569€ 8 906€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60 732€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 344€ 1 344€ 5 954€ 20 064€ 20 064€ 20 064€ 18 975€ 19 378€ 21 996€ 13 291€ 13 320€ 7 057€ 7 020€ 6 909€ 7 948€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
6 109 270€ 5 174 063€ 4 931 280€ 5 228 295€ 4 996 820€ 4 608 009€ 4 175 155€ 3 933 705€ 5 089 753€ 4 622 870€ 4 285 575€ 3 857 247€ 4 342 306€ 4 499 662€ 3 849 271€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
22 879€ 88 605€ 17 254€ -32 887€ -12 402€ 20 413€ 61 769€ 13 925€ 134 351€ -186 912€ 1 945€ -22 464€ 31 556€ 145 363€ -43 764€
136
591
Splatná daň z príjmov
22 789€ 26 949€ 9 294€ 13 066€ 11 841€ 3 975€ 4 895€ 5 091€ 4 554€ 7 383€ 367€ 1 619€ 4 389€ 998€ 1 866€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
90€ 61 656€ 7 960€ -45 953€ -24 244€ 16 438€ 56 874€ 8 834€ 129 797€ -194 295€ 1 578€ -24 083€ 27 167€ 144 365€ -45 630€