Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Technické a záhradnícke služby Michalovce

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
1 092 932€ 961 330€ 1 146 790€ 1 114 862€ 910 479€ 858 784€ 816 827€ 800 694€ 825 799€ 811 762€ 868 666€ 857 543€ 951 518€ 1 088 176€
02
501
Spotreba materiálu
538 997€ 463 198€ 542 689€ 589 433€ 464 130€ 487 078€ 405 244€ 433 432€ 473 015€ 427 845€ 444 173€ 427 553€ 388 789€ 481 123€
03
502
Spotreba energie
359 145€ 335 292€ 396 403€ 327 049€ 257 458€ 212 035€ 247 513€ 212 377€ 220 242€ 250 563€ 278 267€ 268 601€ 383 029€ 423 373€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
137 896€ 113 067€ 163 290€ 154 965€ 137 075€ 119 427€ 115 638€ 107 923€ 84 758€ 90 431€ 98 702€ 109 900€ 133 063€ 137 818€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
56 893€ 49 773€ 44 408€ 43 414€ 51 815€ 40 244€ 48 432€ 46 961€ 47 784€ 42 923€ 47 524€ 51 489€ 46 637€ 45 862€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
678 962€ 643 846€ 365 042€ 393 047€ 373 939€ 293 200€ 249 675€ 290 150€ 279 595€ 223 474€ 177 763€ 168 881€ 209 162€ 349 912€
07
511
Opravy a udržiavanie
94 646€ 145 090€ 117 843€ 142 985€ 148 238€ 73 370€ 50 813€ 68 507€ 51 841€ 44 654€ 33 742€ 53 672€ 68 921€ 220 552€
08
512
Cestovné
1 565€ 535€ 2 259€ 2 246€ 2 517€ 2 402€ 2 962€ 2 081€ 1 354€ 3 137€ 1 969€ 1 630€ 1 176€ 2 770€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 154€ 2 162€ 2 144€ 2 143€ 2 174€ 2 357€ 2 341€ 2 161€ 2 115€ 2 147€ 2 161€ 2 159€ 1 643€ 1 660€
10
518
Ostatné služby
580 599€ 496 059€ 242 796€ 245 674€ 221 010€ 215 070€ 193 558€ 217 401€ 224 285€ 173 537€ 139 891€ 111 420€ 137 422€ 124 930€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 856 851€ 2 754 944€ 2 645 039€ 2 363 548€ 2 068 882€ 1 830 944€ 1 618 823€ 1 579 135€ 1 456 239€ 1 511 085€ 1 511 785€ 1 514 414€ 1 575 657€ 1 469 990€
12
521
Mzdové náklady
2 013 852€ 1 963 710€ 1 862 695€ 1 662 463€ 1 448 163€ 1 284 877€ 1 132 212€ 1 097 492€ 1 011 012€ 1 045 827€ 1 023 004€ 1 042 348€ 1 088 440€ 1 021 446€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
685 748€ 631 079€ 634 409€ 568 159€ 494 625€ 438 475€ 385 858€ 378 020€ 350 160€ 360 829€ 356 552€ 357 178€ 373 352€ 352 923€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
28 725€ 30 059€ 27 014€ 25 472€ 24 671€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
128 526€ 130 097€ 120 921€ 107 454€ 100 759€ 107 592€ 100 752€ 103 623€ 95 067€ 104 428€ 132 229€ 114 888€ 113 865€ 95 621€
16
528
Ostatné sociálne náklady
664€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
6 944€ 7 880€ 9 470€ 82 516€ 84 691€ 79 210€ 79 522€ 80 242€ 75 702€ 77 763€ 81 673€ 85 909€ 84 642€ 85 206€
18
531
Daň z motorových vozidiel
4 713€ 5 847€ 7 137€ 7 101€ 6 789€ 4 738€ 4 621€ 4 731€ 4 731€ 4 926€ 5 612€ 7 044€ 7 044€ 5 528€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 231€ 2 033€ 2 332€ 75 414€ 77 902€ 74 471€ 74 902€ 75 511€ 70 971€ 72 837€ 76 061€ 78 865€ 77 598€ 79 678€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
296 901€ 256 721€ 232 705€ 220 138€ 201 661€ 175 169€ 173 927€ 268 399€ 185 624€ 232 377€ 173 352€ 234 797€ 161 782€ 197 125€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 39 974€ 45€ 52 311€ 26 010€ 2 597€ 1 614€ 4 104€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
16€ 240€ 273€ 0€ 0€ 0€ 92€ 0€ 26€ 15€ 491€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
535€ 150€ 323€ 300€ 263€ 28€ 3 835€ 137€ 0€ 419€ 380€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
22 924€ 0€ 0€ 0€ 3 648€ 0€ 1 635€ 85 622€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
273 961€ 255 946€ 232 555€ 219 542€ 201 361€ 174 907€ 173 899€ 224 589€ 181 703€ 180 066€ 145 262€ 146 183€ 159 677€ 193 021€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
2 777 503€ 3 063 199€ 3 017 941€ 3 022 783€ 3 035 936€ 2 873 012€ 2 695 986€ 2 385 539€ 2 020 866€ 1 711 948€ 1 357 619€ 1 291 823€ 1 188 811€ 1 338 387€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 730 552€ 2 987 188€ 2 883 320€ 2 877 360€ 2 882 644€ 2 725 499€ 2 533 870€ 2 252 237€ 1 799 844€ 1 554 577€ 1 194 669€ 1 118 542€ 1 013 275€ 1 195 124€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
46 951€ 76 012€ 134 621€ 145 423€ 153 292€ 147 513€ 162 116€ 133 301€ 221 022€ 157 370€ 162 950€ 173 281€ 175 536€ 143 263€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 721€ 21 536€ 38 110€ 32 682€ 47 979€ 25 776€ 31 270€ 15 686€ 17 881€ 25 511€ 67 022€ 111 212€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
43 505€ 54 176€ 96 388€ 112 686€ 105 313€ 120 896€ 114 722€ 114 680€ 200 287€ 126 945€ 91 911€ 57 417€ 168 826€ 143 263€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
256€ 165€ 33€ 54€ 842€ 707€ 2 935€ 2 798€ 4 278€ 3 560€ 4 487€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
469€ 135€ 90€ 0€ 15 417€ 0€ 56€ 636€ 457€ 165€ 6 710€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
33 898€ 36 163€ 38 396€ 38 984€ 39 092€ 39 886€ 37 403€ 34 761€ 38 359€ 45 700€ 27 810€ 29 932€ 37 313€ 38 378€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
197€ 343€ 481€ 291€ 544€ 863€ 1 639€ 6 667€ 11 626€ 16 726€ 5 061€ 3 381€ 8 586€ 10 281€
43
563
Kurzové straty
5€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 2€ 29€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
33 700€ 35 815€ 37 915€ 38 687€ 38 547€ 39 024€ 35 764€ 28 094€ 26 733€ 28 974€ 22 749€ 26 549€ 28 725€ 28 068€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 39€ 1 187€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 39€ 1 187€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
7 743 991€ 7 724 084€ 7 455 383€ 7 235 877€ 6 714 680€ 6 150 205€ 5 672 163€ 5 438 920€ 4 882 184€ 4 614 109€ 4 198 668€ 4 183 299€ 4 208 924€ 4 568 361€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
755 526€ 755 960€ 902 960€ 947 533€ 910 786€ 675 410€ 586 527€ 514 623€ 557 885€ 476 809€ 843 791€ 874 769€ 893 569€ 972 989€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
673 380€ 687 429€ 839 956€ 884 029€ 837 152€ 619 704€ 518 087€ 448 062€ 489 389€ 415 276€ 773 115€ 802 011€ 826 340€ 905 485€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
82 146€ 68 532€ 63 004€ 63 504€ 73 634€ 55 706€ 68 439€ 66 561€ 68 496€ 61 533€ 70 676€ 72 758€ 67 229€ 67 504€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
-1 259€ 1 704€ 0€ -3 498€ 3 498€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
-1 259€ 1 704€ 0€ -3 498€ 3 498€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
4 740€ 38 113€ 807€ 0€ 4 583€ 150€ 384€ 960€ 480€ 1 522€ 680€ 133€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
4 740€ 435€ 807€ 0€ 4 583€ 150€ 384€ 960€ 480€ 312€ 680€ 133€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
37 678€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 210€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
21 169€ 6 731€ 7 240€ 29 336€ 35 456€ 73 751€ 57 038€ 117 838€ 16 672€ 118 573€ 104 200€ 40 927€ 74 054€ 78 136€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
1€ 2€ 8€ 3€ 43 580€ 49€ 54 224€ 26 831€ 2 115€ 1 780€ 2 860€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 64€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 63€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 3 648€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
21 169€ 6 731€ 7 240€ 29 336€ 35 455€ 73 743€ 57 035€ 74 257€ 12 910€ 64 348€ 77 369€ 38 804€ 72 211€ 75 268€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
23 424€ 800€ 1 929€ 4 800€ 6 587€ 33 893€ 3 407€ 58 701€ 66 491€ 72 871€ 80 613€ 165 550€ 61 474€ 45 108€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
23 424€ 800€ 1 929€ 4 800€ 6 587€ 33 893€ 3 407€ 58 701€ 66 491€ 72 871€ 80 613€ 165 550€ 61 474€ 45 108€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 300€ 0€ 0€ 3 459€ 3 616€ 30 478€ 13 936€ 5 170€ 50 832€ 45 108€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
500€ 800€ 1 875€ 500€ 1 000€ 18 200€ 0€ 55 186€ 62 796€ 41 302€ 64 939€ 74 705€ 10 248€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
14 658€ 54€ 1 331€ 367€ 1 513€ 0€ 52€ 1 090€ 364€ 8€ 394€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
8 266€ 4 256€ 15 326€ 1 894€ 56€ 27€ 0€ 1 374€ 85 667€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
35€ 14€ 376€ 434€ 1 786€ 1 605€ 1 169€ 1 028€ 6 265€ 9 292€ 6 898€ 8 637€ 9 501€ 15 380€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
14€ 376€ 434€ 1 786€ 1 605€ 1 169€ 1 028€ 6 265€ 9 292€ 6 898€ 8 637€ 9 497€ 15 369€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 11€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
35€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
6 998 674€ 6 985 088€ 6 527 476€ 5 865 546€ 5 765 559€ 5 376 295€ 5 037 431€ 4 755 784€ 4 244 078€ 3 801 352€ 3 176 805€ 3 146 519€ 3 400 323€ 3 472 560€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
4 274 874€ 4 000 264€ 3 647 908€ 2 991 203€ 2 930 000€ 2 735 000€ 2 595 000€ 2 590 000€ 2 544 187€ 2 366 450€ 2 041 000€ 2 058 360€ 2 442 670€ 2 333 533€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 723 520€ 2 980 156€ 2 873 520€ 2 871 369€ 2 818 929€ 2 631 823€ 2 442 431€ 2 161 120€ 1 680 077€ 1 434 902€ 1 135 805€ 1 088 159€ 957 653€ 1 139 027€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
4 548€ 5 598€ 2 974€ 16 630€ 9 472€ 0€ 4 664€ 19 814€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
280€ 120€ 450€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
7 798 827€ 7 753 333€ 7 438 721€ 6 887 467€ 6 720 981€ 6 160 953€ 5 686 657€ 5 451 621€ 4 891 777€ 4 479 855€ 4 212 787€ 4 237 924€ 4 439 601€ 4 584 306€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
54 836€ 29 249€ -16 662€ -348 410€ 6 301€ 10 748€ 14 494€ 12 702€ 9 593€ -134 254€ 14 119€ 54 625€ 230 677€ 15 945€
136
591
Splatná daň z príjmov
452€ 551€ 8 667€ 12 012€ 1 774€ 1 812€ 9 247€ 12 416€ 3 414€ 1 765€ 9 062€ 12 408€ 29 840€ 8 999€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
54 385€ 28 698€ -25 329€ -360 422€ 4 527€ 8 937€ 5 246€ 286€ 6 179€ -136 019€ 5 057€ 42 217€ 200 837€ 6 946€