Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Park kultúry a oddychu

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
105 514€ 124 918€ 114 382€ 130 508€ 110 362€ 106 660€ 115 744€ 124 170€ 115 086€ 110 161€ 121 497€ 146 243€ 100 180€
02
501
Spotreba materiálu
41 675€ 34 740€ 25 379€ 35 283€ 15 793€ 16 950€ 26 492€ 26 704€ 15 290€ 24 042€ 41 715€ 74 123€ 40 579€
03
502
Spotreba energie
63 839€ 90 178€ 89 003€ 95 224€ 94 569€ 89 710€ 89 252€ 97 465€ 99 796€ 86 119€ 79 782€ 72 120€ 59 601€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
103 094€ 358 494€ 272 591€ 231 628€ 217 740€ 195 211€ 183 304€ 192 794€ 179 127€ 285 840€ 322 055€ 268 869€ 243 277€
07
511
Opravy a udržiavanie
24 300€ 117 000€ 32 827€ 12 664€ 28 536€ 9 962€ 6 420€ 10 605€ 6 027€ 42 429€ 15 834€ 42 846€ 6 146€
08
512
Cestovné
3€ 83€ 7€ 2 009€ 1 399€ 241€ 1 693€ 2 583€ 2 574€ 3 128€ 8 950€ 9 215€ 4 316€
09
513
Náklady na reprezentáciu
671€ 1 732€ 1 282€ 1 290€ 882€ 496€ 452€ 481€ 376€ 594€ 527€ 557€ 661€
10
518
Ostatné služby
78 120€ 239 679€ 238 474€ 215 665€ 186 923€ 184 512€ 174 739€ 179 125€ 170 151€ 239 689€ 296 744€ 216 251€ 232 154€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
552 897€ 612 866€ 571 652€ 526 859€ 508 038€ 514 333€ 486 527€ 459 808€ 467 017€ 435 102€ 440 676€ 427 658€ 394 499€
12
521
Mzdové náklady
391 120€ 430 378€ 395 200€ 367 705€ 355 074€ 359 179€ 339 980€ 321 949€ 326 724€ 305 959€ 304 681€ 301 052€ 279 003€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
127 255€ 149 256€ 143 619€ 129 068€ 123 963€ 127 167€ 118 421€ 114 732€ 114 747€ 106 770€ 106 657€ 104 364€ 96 783€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
5 056€ 6 682€ 6 331€ 5 781€ 4 946€ 5 135€ 5 076€ 4 909€ 4 975€ 4 613€ 4 850€ 4 766€ 2 796€
15
527
Zákonné sociálne náklady
29 467€ 26 550€ 26 502€ 24 304€ 24 054€ 22 851€ 23 050€ 17 867€ 19 267€ 17 760€ 22 107€ 17 476€ 15 917€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 351€ 1 303€ 0€ 2 381€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
6 388€ 9 250€ 9 160€ 6 523€ 6 488€ 5 909€ 4 698€ 5 466€ 4 292€ 4 915€ 4 719€ 3 163€ 3 350€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
6 388€ 9 250€ 9 160€ 6 523€ 6 488€ 5 909€ 4 698€ 5 466€ 4 292€ 4 915€ 4 719€ 3 163€ 3 350€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
2 947€ 1 412€ 3 833€ 3 047€ 377€ 34 416€ 264€ 351€ 1 247€ 4 425€ 0€ 9 203€ 85€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
38€ 0€ 0€ 10€ 0€ 0€ 9€ 0€ 0€ 4€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 290€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
1 899€ 0€ 34 356€ 0€ 351€ 0€ 253€ 0€ 8 964€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 947€ 1 106€ 1 896€ 756€ 377€ 60€ 254€ 0€ 1 247€ 23€ 0€ 144€ 81€
28
549
Manká a škody
306€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 140€ 0€ 95€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
104 989€ 161 800€ 142 090€ 128 432€ 120 149€ 130 593€ 178 934€ 180 376€ 156 070€ 137 598€ 130 442€ 91 714€ 50 609€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
104 989€ 99 743€ 96 817€ 106 206€ 110 588€ 129 655€ 149 345€ 150 823€ 144 434€ 123 923€ 120 955€ 73 340€ 42 260€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
62 057€ 45 273€ 22 226€ 9 561€ 938€ 29 590€ 29 553€ 11 636€ 13 675€ 9 487€ 18 374€ 8 349€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 996€ 45 273€ 22 226€ 9 561€ 938€ 3 196€ 29 553€ 11 636€ 13 675€ 9 487€ 18 374€ 8 349€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
58 061€ 0€ 0€ 26 394€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
4 031€ 4 215€ 4 232€ 4 043€ 4 075€ 4 069€ 3 905€ 2 096€ 2 034€ 2 218€ 2 792€ 5 701€ 5 920€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
1€ 88€ 1€ 0€ 0€ 25€ 0€ 0€ 92€ 344€ 113€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
4 029€ 4 126€ 4 232€ 4 043€ 4 074€ 4 069€ 3 905€ 2 071€ 2 034€ 2 218€ 2 700€ 5 357€ 5 807€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
879 860€ 1 272 954€ 1 117 940€ 1 031 039€ 967 228€ 991 190€ 973 376€ 965 061€ 924 872€ 980 259€ 1 022 181€ 952 551€ 797 920€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
184 570€ 437 008€ 432 372€ 416 054€ 387 089€ 332 079€ 346 390€ 376 225€ 352 024€ 345 888€ 409 946€ 324 086€ 244 506€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
184 570€ 437 008€ 432 372€ 416 054€ 387 089€ 332 079€ 346 390€ 376 225€ 352 024€ 345 888€ 409 946€ 324 086€ 244 506€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
13 294€ 3 919€ 6 149€ 10 801€ 3 157€ 7 856€ 7 412€ 6 833€ 3 103€ 10 367€ 4 365€ 2 080€ 6 575€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 749€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
13 294€ 3 919€ 6 149€ 10 801€ 3 157€ 7 856€ 7 412€ 6 833€ 3 103€ 10 367€ 4 365€ 1 331€ 6 575€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
9 856€ 34 268€ 18 345€ 15 723€ 938€ 19 315€ 17 807€ 11 655€ 13 675€ 9 673€ 7 870€ 17 874€ 22 702€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
9 856€ 34 268€ 18 345€ 15 723€ 938€ 19 315€ 17 807€ 11 655€ 13 675€ 9 673€ 7 870€ 17 874€ 22 702€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 348€ 22 238€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 856€ 34 268€ 18 345€ 7 349€ 938€ 1 296€ 17 807€ 11 636€ 13 675€ 9 487€ 7 870€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 19€ 0€ 186€ 0€ 1 224€ 232€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
4 000€ 8 374€ 0€ 18 019€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 302€ 232€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
4€ 6€ 6€ 6€ 33€ 75€ 54€ 106€ 145€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
3€ 6€ 6€ 6€ 33€ 75€ 54€ 105€ 112€
103
663
Kurzové zisky
1€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 1€ 33€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
672 810€ 797 901€ 661 698€ 590 698€ 578 203€ 632 639€ 602 079€ 571 156€ 556 476€ 614 865€ 600 511€ 620 629€ 524 688€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
560 434€ 671 507€ 557 484€ 470 736€ 451 566€ 485 747€ 437 713€ 415 830€ 396 391€ 439 911€ 463 360€ 546 334€ 463 158€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
101 526€ 96 280€ 93 354€ 102 311€ 106 457€ 125 523€ 145 212€ 146 691€ 140 302€ 124 377€ 117 491€ 69 971€ 38 814€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
10 851€ 28 914€ 10 860€ 17 240€ 19 546€ 20 734€ 17 019€ 7 000€ 19 148€ 50 365€ 14 660€ 794€ 11 614€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
411€ 634€ 635€ 635€ 635€ 635€ 212€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 200€ 0€ 0€ 1 500€ 1 000€ 0€ 0€ 5 000€ 3 530€ 11 102€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
880 530€ 1 273 095€ 1 118 564€ 1 033 276€ 969 391€ 991 895€ 973 696€ 965 874€ 925 311€ 980 868€ 1 022 746€ 964 775€ 798 616€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
671€ 141€ 624€ 2 237€ 2 162€ 705€ 320€ 814€ 439€ 609€ 565€ 12 224€ 696€
136
591
Splatná daň z príjmov
1 772€ 1 487€ 1€ 1€ 326€ 6€ 13€ 10€ 19€ 20€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
671€ 141€ 624€ 465€ 676€ 704€ 319€ 488€ 433€ 596€ 555€ 12 205€ 676€