Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo "Bukovina"

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
484 476€ 403 771€ 915 793€ 947 071€ 738 608€ 681 809€ 513 293€ 571 944€ 517 119€ 576 216€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 339 089 € 1 437 310 € 1 445 066 € 1 597 386 € 1 674 566 € 1 089 231 € 872 809 € 1 041 158 € 1 082 835 € 1 143 325 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 104€ 3 223€ 125 213€ 42 856€ 27 251€ 1 590€ 1 503€ 1 525€ 1 462€ 13 847€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
470 351€ 338 106€ 535 575€ 645 688€ 560 418€ 438 438€ 326 431€ 433 191€ 408 773€ 470 080€
05
III.
Tržby z predaja služieb
12 021€ 38 991€ 69 779€ 150 942€ 72 924€ 153 241€ 124 157€ 73 379€ 94 312€ 70 314€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
98 943€ -269 513€ -101 701€ -197 735€ 235 972€ -10 431€ -6 215€ -9 838€ 63 884€ -12 770€
07
V.
Aktivácia
33 495€ 176 205€ 259 806€ 367 348€ 145 839€ 62 100€ 30 485€ 56 407€ 41 584€ 46 867€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
162 516€ 377 037€ 185 226€ 167 418€ 197 462€ 40 579€ 36 932€ 27 653€ 46 413€ 51 045€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
559 659€ 773 261€ 371 168€ 420 869€ 434 700€ 403 714€ 359 516€ 458 841€ 426 407€ 503 942€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 529 475 € 1 783 022 € 1 618 105 € 1 501 731 € 1 511 465 € 1 026 937 € 966 029 € 1 093 732 € 1 137 537 € 1 178 701 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 588€ 1 577€ 114 135€ 40 736€ 1 772€ 1 061€ 1 074€ 1 080€ 863€ 13 332€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
443 378€ 293 016€ 457 273€ 486 682€ 574 280€ 313 765€ 270 596€ 330 470€ 319 326€ 357 211€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
356 698€ 268 754€ 285 655€ 283 010€ 248 918€ 167 049€ 163 276€ 156 631€ 141 313€ 138 283€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
339 299 € 394 060 € 406 587 € 396 713 € 408 315 € 369 766 € 376 787 € 401 893 € 427 388 € 427 376 €
16
E.1.
Mzdové náklady
240 133€ 278 500€ 291 680€ 280 052€ 285 913€ 258 298€ 264 221€ 277 340€ 293 418€ 296 526€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
418€ 856€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
82 979€ 95 433€ 98 117€ 96 880€ 98 156€ 90 442€ 90 786€ 99 734€ 105 909€ 106 126€
19
E.4.
Sociálne náklady
16 187€ 20 127€ 16 790€ 19 781€ 24 246€ 21 026€ 21 780€ 24 819€ 27 643€ 23 868€
20
F.
Dane a poplatky
6 379€ 6 535€ 6 666€ 6 948€ 10 090€ 8 942€ 9 097€ 7 671€ 9 801€ 11 450€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
175 106€ 170 715€ 189 163€ 146 124€ 122 527€ 119 276€ 107 314€ 146 605€ 167 842€ 181 582€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
175 106€ 170 715€ 189 163€ 146 124€ 122 527€ 116 496€ 107 314€ 146 605€ 167 842€ 181 582€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 780€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
193 090€ 238 096€ 150 400€ 133 732€ 104 081€ 22 593€ 27 215€ 22 751€ 32 756€ 16 124€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
957€ 734€ -3 199€ 2 547€ 1 446€ -3 017€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 980€ 409 535€ 8 226€ 10 985€ 38 935€ 23 039€ 10 670€ 26 631€ 38 248€ 36 360€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-190 386 € -345 712 € -173 039 € 95 655 € 163 101 € 62 294 € -93 220 € -52 574 € -54 702 € -35 376 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-184 750 € -276 335 € 31 609 € 198 671 € 217 434 € 163 063 € 41 415 € 66 483 € 148 513 € 79 512 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 660 € 1 913 € 21 654 € 8 072 € 2 € 555 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
4 644 € 1 913 € 21 654 € 8 072 € 9 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
9€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
4 644€ 1 913€ 21 654€ 8 072€
42
XII.
Kurzové zisky
16€ 2€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
546€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
30 033 € 15 432 € 17 020 € 19 673 € 19 612 € 29 831 € 23 977 € 31 996 € 22 400 € 21 683 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
25 209 € 11 851 € 15 190 € 13 913 € 14 134 € 28 491 € 19 819 € 27 531 € 18 867 € 17 809 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
28 491€ 19 819€ 27 531€ 18 867€ 17 809€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
25 209€ 11 851€ 15 190€ 13 913€ 14 134€
52
O.
Kurzové straty
3€ 43€ 1€ 4€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 821€ 3 581€ 1 830€ 5 760€ 5 435€ 1 340€ 4 158€ 4 464€ 3 529€ 3 874€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-30 033 € -10 772 € -15 107 € 1 981 € -11 540 € -29 831 € -23 977 € -31 994 € -21 845 € -21 683 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-220 419 € -356 484 € -188 146 € 97 636 € 151 561 € 32 463 € -117 197 € -84 568 € -76 547 € -57 059 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
12 456 € 29 096 € -4 964 € 10 € -17 € 5 172 € 4 401 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
12 456€ 29 096€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-7 844€ -2 870€ -2 897€ 2 292€ 4 401€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-220 419 € -356 484 € -188 146 € 85 180 € 122 465 € 37 427 € -117 207 € -84 551 € -81 719 € -61 460 €