Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Podielnické poľnohospodárske družstvo Trhové Mýto

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Podielnické poľnohospodárske družstvo Trhové Mýto

 • Názov Podielnické poľnohospodárske družstvo Trhové Mýto
 • IČO 00191710
 • DIČ 2020365743
 • IČ DPH SK2020365743 podľa §4
 • Sídlo Dolnobarská cesta 407, 930 13 Trhová Hradská
 • Dátum vzniku 1. apríla 1990, Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Dr, vložka č. 5/T
 • Základné imanie Podľa ORSR: 125 780 €
  Podľa účtovnej závierky: 1 708 524 €
 • Historický názov Poľnohospodárske družstvo v Trhovom Mýte
  (platné do 3. júna 1993 )
 • Historické sídlo , 930 13 Trhová Hradská
  (platné do 10. júna 2011)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Štatutári
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Arpád Mózes Predseda predstavenstva Dolnobárska cesta 877/2, 930 13 Trhová Hradská 4. júna 2010
Ing. Jozef Németh Podpredseda predstavenstva Kodályova 1, 929 01 Dunajská Streda 4. júna 2010
Ildikó Matusová Člen predstavenstva Rad Pókatelek 4407/9, 929 01 Dunajská Streda 23. januára 2020
 • Konanie menom spoločnosti [od 12. februára 2014] Za predstavenstvo koná navonok predseda. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma, za družstvo koná predseda a podpredseda eventuálne predseda alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva a to tak, že k obchodnému menu družstva pripoja svoje podpisy a zároveň uvedú v akých funkciách konajú v mene družstva.
Kontrolná komisia
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ladislav Radimák Kontrolná komisia - predseda dozorného orgánu 291, 930 13 Horné Mýto 23. januára 2020
Eugen Madarász Kontrolná komisia 288, 930 13 Horné Mýto 23. januára 2020
Tibor Kántor Kontrolná komisia 208, 930 13 Horné Mýto 4. júna 2010
Predmety podnikania
Názov Vznik
poľnohospodárska výroba /rastlinná, poľná, špeciálna vrátane ovocinárstva a zeleninárstva, živočíšna/ 3.6.1993
lesníctvo, ťažba dreva, a pridružené služby 3.6.1993
služby pre rastlinnú výrobu 3.6.1993
oprava a údržba poľnohospodárskych strojov a mechanizmov a motorových vozidiel 3.6.1993
veľkoobchod s ovocím, zeleninou a zemiakmi 3.6.1993
veľkoobchod s poľnohospodárskymi základmými produktami živými zvieratami 3.6.1993
obchodná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti okrem licenčných komodít 3.6.1993
kúpa tovru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 26.7.1996
nájom a prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov 9.7.2004
nájom a prenájom hnuteľných vecí 7.7.2005
nakladanie s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti 7.7.2005
služby poľnohospodárskymi strojmi a mechanizmami v rozsahu voľnej živnosti 7.7.2005
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 7.7.2005
skladovacia činnosť v rozsahu voľnej živnosti 7.7.2005
Iné právne skutočnosti
1. Jednotné roľnícke družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 15.3.90 podľa Zákona č.90/1988 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Stanovy: Členská schôdza konaná dňa 29.3.1991 prijala a schválila nové znenie stanov v súlade s ust.§ 57 ods.3 Zák.č.162/1990 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve.
Stary spis: Dr 18
2. V súlade s ustanoveniami § 765 zák.č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka a § 11 ods. 1 písm. a/ zák.č. 42/92 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách, po schválení transformačného projektu, menia sa Stanovy Poľnohospodárskeho družstva Trhové Mýto, schválené členskou schôdzou dňa 18.12.1992. Nedeliteľný fond: sa utvára vo výške 50% základného imania, pri založení družstva je 25% zo základného imania.
Stary spis: Dr 18
3. Dodatok č.1 k stanovám družstva, schválený na členskej schôdzi konanej dňa 12.3.1993.
Stary spis: Dr 18
4. Dodatok č. 2 k stanovám schválený na členskej schôdzi konanej dňa 30.05.1996.
Stary spis: Dr 18
5. Zmena stanov družstva schválená na zasadnutí členskej schôdze dňa 15.05.1997.
História zmien a podania