Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Podielnické poľnohospodárske družstvo Trhové Mýto

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 272 050 € 3 878 835 € 4 078 772 € 4 638 918 € 4 203 199 € 4 648 943 € 4 946 166 € 5 240 158 € 5 304 593 € 5 734 941 € 6 215 874 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 313 353 € 2 723 039 € 3 016 764 € 3 259 485 € 3 237 177 € 3 438 221 € 3 589 816 € 3 847 785 € 3 793 537 € 4 171 825 € 4 614 915 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 311 361 € 2 721 047 € 3 014 773 € 3 257 493 € 3 235 185 € 3 436 229 € 3 586 224 € 3 844 194 € 3 789 945 € 4 156 748 € 4 599 838 €
012
A.II.1
Pozemky
589 136 € 579 780 € 539 357 € 569 691 € 523 997 € 418 499 € 192 266 € 119 360 €
013
A.II.2
Stavby
551 255 € 663 507 € 751 315 € 847 861 € 884 767 € 820 702 € 884 888 € 924 098 € 1 046 781 € 1 307 642 € 1 462 625 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 089 494 € 1 231 393 € 1 487 186 € 1 601 324 € 1 581 102 € 1 874 069 € 2 071 865 € 2 261 594 € 2 180 699 € 2 064 633 € 2 327 275 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
26 205 € 32 896 € 39 586 € 46 277 € 66 194 € 112 918 € 159 641 € 306 034 € 389 006 € 519 833 € 579 553 €
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
198 870 € 194 994 € 190 470 € 176 122 € 167 693 € 163 167 € 167 880 € 173 459 € 163 750 € 171 752 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
58 633 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 971 € 7 101 € 2 335 € 1 870 € 3 003 € 42 348 € 114 397 € 65 228 € 100 890 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
50 300 € 7 500 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
1 992 € 1 992 € 1 991 € 1 992 € 1 992 € 1 992 € 3 592 € 3 591 € 3 592 € 15 077 € 15 077 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
1 992 € 1 992 € 1 991 € 1 992 € 1 992 € 1 992 € 3 592 € 3 591 € 3 592 € 15 077 € 15 077 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
906 991 € 1 102 007 € 1 015 356 € 1 333 476 € 929 522 € 1 174 010 € 1 325 955 € 1 366 633 € 1 472 411 € 1 532 666 € 1 567 661 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
298 580 € 669 861 € 797 241 € 825 663 € 655 111 € 734 531 € 875 477 € 999 866 € 1 083 855 € 978 854 € 1 144 802 €
032
B.I.1
Materiál
18 491 € 84 413 € 55 934 € 72 636 € 87 352 € 92 870 € 297 915 € 290 835 € 286 207 € 222 987 € 277 810 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
250 783 € 273 707 € 223 899 € 229 662 € 215 884 € 205 244 € 226 102 € 264 831 € 234 781 €
034
B.I.3
Výrobky
29 306 € 157 106 € 209 386 € 277 226 € 184 907 € 275 970 € 184 694 € 147 183 € 197 008 € 133 757 € 254 736 €
035
B.I.4
Zvieratá
154 635 € 308 022 € 246 139 € 166 968 € 160 447 € 160 336 € 243 899 € 241 717 € 303 993 € 374 593 €
036
B.I.5
Tovar
6 430 € 53 118 € 124 142 € 107 944 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
118 225 € 172 247 € 205 914 € 505 216 € 202 217 € 391 087 € 448 832 € 365 353 € 386 301 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
76 620 € 171 670 € 171 833 € 110 829 € 189 585 € 384 211 € 448 294 € 345 733 € 366 816 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
41 605 € 60 € 34 081 € 394 387 € 12 632 € 6 876 € 538 € 19 620 € 19 485 € 103 894 € 43 891 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
517 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
490 186 € 259 899 € 12 201 € 2 597 € 72 194 € 48 392 € 1 646 € 1 414 € 2 255 € 2 445 € 3 758 €
056
B.IV.1
Peniaze
324 € 2 278 € 1 588 € 1 057 € 1 437 € 1 302 € 379 € 289 € 1 007 € 1 171 € 1 240 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
489 862 € 257 621 € 10 613 € 1 540 € 70 757 € 47 090 € 1 267 € 1 125 € 1 248 € 1 274 € 2 518 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
51 706 € 53 789 € 46 652 € 45 957 € 36 500 € 36 712 € 30 395 € 25 740 € 38 645 € 30 450 € 33 298 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
51 706 € 53 789 € 46 652 € 45 957 € 36 500 € 36 712 € 30 395 € 15 997 € 38 645 € 30 450 € 33 298 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
9 743 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 272 050 € 3 878 835 € 4 078 772 € 4 638 918 € 4 203 199 € 4 648 943 € 4 946 166 € 5 240 158 € 5 304 593 € 5 734 941 € 6 215 874 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 767 415 € 3 128 320 € 3 230 198 € 3 458 116 € 3 456 955 € 3 736 260 € 3 738 432 € 3 729 516 € 3 886 588 € 3 812 102 € 3 810 460 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 708 524 € 2 037 279 € 2 039 031 € 2 081 890 € 2 089 899 € 2 461 755 € 2 561 999 € 2 590 901 € 2 836 412 € 2 311 740 € 2 311 740 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 708 524 € 2 037 279 € 2 039 031 € 2 081 890 € 2 089 899 € 2 461 755 € 2 561 999 € 2 590 901 € 2 836 412 € 2 311 740 € 2 311 740 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
243 676 € 243 677 € 243 677 € 243 677 € 243 677 € 243 677 € 243 839 € 243 838 € 301 397 € 1 057 491 € 1 565 879 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
243 676 € 243 677 € 243 677 € 243 677 € 243 677 € 243 677 € 243 677 € 243 676 € 301 235 € 1 057 330 € 1 057 330 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
508 388 €
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
162 € 162 € 162 € 161 € 161 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
876 085 € 640 395 € 851 691 € 837 435 € 998 159 € 702 884 € 627 311 € 611 733 € 431 109 € 251 150 € 251 150 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
876 085 € 640 395 € 851 691 € 837 435 € 998 159 € 702 884 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
626 994 € 611 733 € 431 109 € 251 150 € 251 150 €
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0 € 317 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
284 314 € 284 313 € 284 313 € 290 763 € 290 763 € 305 419 € 283 044 € 278 369 € 203 404 € 190 079 € 303 122 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
284 314 € 284 313 € 284 313 € 290 763 € 290 763 € 305 419 € 283 044 € 278 369 € 203 404 € 303 122 € 303 122 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-113 043 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-345 184 € -77 344 € -188 514 € 4 351 € -165 543 € 22 525 € 22 239 € 4 675 € 114 266 € 1 642 € -621 431 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
420 501 € 646 518 € 749 579 € 1 074 786 € 613 505 € 741 190 € 987 604 € 1 240 441 € 1 025 762 € 1 326 906 € 1 647 297 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
23 847 € 15 394 € 16 609 € 17 068 € 16 129 € 19 523 € 21 651 € 38 252 € 31 350 € 30 800 € 30 399 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
23 847 € 15 394 € 16 609 € 17 068 € 16 129 € 19 523 € 21 651 € 38 252 € 31 350 € 30 800 € 30 399 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
50 374 € 38 568 € 109 965 € 279 796 € 171 571 € 207 431 € 266 541 € 153 358 € 120 083 € 151 589 € 209 792 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0 € 70 936 € 113 232 € 61 660 € 84 851 € 108 661 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 018 € 4 404 € 6 679 € 6 458 € 6 510 € 5 570 € 4 737 € 4 458 € 3 825 € 413 € 4 358 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
13 192 € 0 € 69 122 € 239 174 € 129 834 € 154 641 € 150 783 € 5 759 € 16 265 € 8 073 € 70 771 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
34 164 € 34 164 € 34 164 € 34 164 € 35 227 € 47 220 € 40 085 € 29 909 € 38 333 € 58 252 € 26 002 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
180 894 € 366 050 € 413 033 € 472 255 € 276 098 € 323 429 € 371 763 € 417 583 € 548 509 € 726 618 € 921 004 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
121 362 € 196 223 € 274 992 € 390 955 € 197 049 € 252 688 € 261 701 € 302 042 € 447 821 € 637 521 € 763 003 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
136 € 614 € 43 € 38 017 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
24 141 € 30 309 € 31 008 € 31 495 € 36 122 € 38 521 € 35 945 € 39 477 € 38 899 € 40 892 € 41 234 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
14 826 € 18 819 € 19 160 € 19 933 € 33 813 € 24 336 € 22 166 € 33 085 € 32 608 € 24 102 € 27 951 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 782 € 48 561 € 4 278 € 29 872 € 9 114 € 7 884 € 51 815 € 42 365 € 29 138 € 23 544 € 48 740 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
16 783 € 72 138 € 83 595 € 559 € 2 059 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
38 017 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
165 386 € 226 506 € 209 972 € 305 667 € 149 707 € 190 807 € 327 649 € 631 248 € 325 820 € 379 882 € 486 102 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
104 266 € 165 386 € 166 108 € 149 707 € 141 831 € 228 753 € 120 510 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
61 120 € 61 120 € 43 864 € 305 667 € 149 707 € 41 100 € 185 818 € 402 495 € 205 310 € 379 882 € 486 102 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
84 134 € 103 997 € 98 995 € 106 016 € 132 739 € 171 493 € 220 130 € 270 201 € 392 243 € 595 933 € 758 117 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
752 € 7 513 € 15 026 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
70 452 € 93 521 € 80 841 € 171 493 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
13 682 € 10 476 € 18 154 € 106 016 € 132 739 € 220 130 € 270 201 € 391 491 € 588 420 € 743 091 €