Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Podielnické poľnohospodárske družstvo Trhové Mýto

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
344 024€ 561 754€ 846 890€ 274 719€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
80€ 326 358€ 457 889€ 805 873€ 272 695€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-80 € 17 666 € 103 865 € 41 017 € 2 024 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 933 068 € 2 480 307 € 2 407 274 € 2 677 625 € 2 518 423 € 2 713 410 € 2 968 593 € 2 700 721 € 3 229 001 € 2 084 210 € 2 052 905 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 197 426€ 2 487 167€ 2 290 994€ 2 301 842€ 2 363 236€ 2 460 973€ 2 874 549€ 2 556 293€ 3 049 605€ 2 126 198€ 2 189 384€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-305 358€ -155 860€ -11 720€ 185 268€ -73 903€ 70 530€ -84 781€ -17 593€ 25 583€ -219 069€ -345 918€
07
II.3
Aktivácia
41 000€ 149 000€ 128 000€ 190 515€ 229 090€ 181 907€ 178 825€ 162 021€ 153 813€ 177 081€ 209 439€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 650 105 € 1 737 707 € 1 878 740 € 1 954 301 € 1 935 084 € 2 043 526 € 2 100 697 € 2 069 425 € 2 187 373 € 1 515 585 € 1 850 682 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 229 157€ 1 353 355€ 1 435 220€ 1 534 774€ 1 431 605€ 1 587 472€ 1 708 411€ 1 679 713€ 1 716 015€ 1 237 642€ 1 451 523€
10
B.2
Služby
420 948€ 384 352€ 443 520€ 419 527€ 503 479€ 456 054€ 392 286€ 389 712€ 471 358€ 277 943€ 399 159€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
282 963 € 742 520 € 528 534 € 723 324 € 583 339 € 669 884 € 885 562 € 735 161 € 1 082 645 € 570 649 € 202 223 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
654 302 € 708 606 € 717 284 € 741 525 € 804 409 € 838 720 € 822 988 € 913 080 € 887 998 € 875 225 € 879 711 €
13
C.1
Mzdové náklady
483 991€ 525 117€ 530 985€ 549 771€ 595 683€ 621 068€ 608 815€ 686 326€ 670 096€ 666 931€ 672 878€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
156 412€ 170 899€ 174 028€ 179 973€ 196 820€ 204 999€ 200 152€ 213 824€ 207 805€ 204 779€ 203 320€
16
C.4
Sociálne náklady
13 899€ 12 590€ 12 271€ 11 781€ 11 906€ 12 653€ 14 021€ 12 930€ 10 097€ 3 515€ 3 513€
17
D
Dane a poplatky
65 751€ 61 955€ 62 517€ 61 657€ 64 323€ 64 202€ 68 922€ 66 176€ 61 516€ 67 335€ 59 631€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
443 209€ 516 741€ 466 925€ 456 653€ 498 463€ 539 402€ 564 422€ 595 760€ 860 672€ 575 889€ 688 574€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
367 171€ 170 581€ 189 442€ 181 675€ 138 853€ 300 695€ 86 043€ 270 017€ 76 734€ 152 219€ 551 099€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
301 524€ 157 991€ 131 035€ 174 724€ 70 238€ 280 564€ 56 062€ 109 903€ 46 654€ 94 672€ 503 475€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
502 712€ 523 373€ 511 819€ 600 290€ 588 491€ 854 487€ 653 875€ 715 832€ 873 313€ 888 568€ 802 763€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
14 821€ 12 605€ 13 696€ 18 246€ 25 563€ 34 789€ 59 560€ 63 989€ 97 547€ 87 833€ 104 596€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-326 761 € -21 424 € -161 662 € 52 484 € -152 313 € 67 389 € 53 526 € -27 898 € 78 305 € -89 518 € -679 902 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
1 438€ 290€
38
X.
Výnosové úroky
2€ 5€ 3€ 5€ 8€ 13€ 24€ 201€
39
N
Nákladové úroky
9 635€ 12 128€ 15 503€ 14 911€ 14 438€ 26 085€ 30 502€ 28 999€ 25 404€ 22 071€ 23 682€
40
XI.
Kurzové zisky
-161€ 8€ -296€ -7€ 204€ 509€ 56€ 2 340€
41
O
Kurzové straty
932€ 578€ 296€ 413€ 132€ 79€ 477€ 612€ 1 313€ 2 800€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
25€ 1 725€ 17€ 340€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 856€ 8 960€ 8 206€ 9 746€ 7 770€ 7 131€ 11 150€ 10 821€ 20 150€ 6 574€ 8 938€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-18 423 € -21 827 € -23 972 € -23 639 € -22 342 € -34 730 € -41 920 € -40 407 € -46 295 € -31 365 € -30 079 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-345 184 € -43 251 € -185 634 € 28 845 € -174 655 € 32 659 € 11 606 € -68 305 € 32 010 € -120 883 € -709 981 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
0 € 34 093 € 2 880 € 24 494 € -9 112 € 10 134 € 10 176 € -8 421 € -19 912 € 32 250 € -4 386 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
34 093€ 2 880€ 25 557€ 2 881€ 2 999€ 1€ 2€ 7€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-1 063€ -11 993€ 7 135€ 10 175€ -8 423€ -19 919€ 32 250€ -4 386€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-345 184 € -77 344 € -188 514 € 4 351 € -165 543 € 22 525 € 1 430 € -59 884 € 51 922 € -153 133 € -705 595 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
20 809€ 64 559€ 62 344€ 154 775€ 84 164€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
20 809 € 64 559 € 62 344 € 154 775 € 84 164 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
20 809 € 64 559 € 62 344 € 154 775 € 84 164 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-345 184 € -43 251 € -185 634 € 28 845 € -174 655 € 32 659 € 32 415 € -3 746 € 94 354 € 33 892 € -625 817 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-345 184 € -77 344 € -188 514 € 4 351 € -165 543 € 22 525 € 22 239 € 4 675 € 114 266 € 1 642 € -621 431 €