Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obchodno - poľnohospodárske družstvo vo Vydranoch

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
9 236 € 182 € 182 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
9 236 € 182 € 182 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
9 236 € 182 € 182 €
072
B.V.1.
Peniaze
241 € 182 € 182 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
8 995 €
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
9 236 € 182 € 182 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-1 962 172 € -1 962 152 € -1 962 152 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
124 942 € 124 954 € 124 954 €
082
A.I.1
Základné imanie
124 942 € 124 954 € 124 954 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-2 087 114 € -2 087 106 € -2 087 106 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 087 114 € -2 087 106 € -2 087 106 €
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
0 € 0 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 971 408 € 1 962 334 € 1 962 334 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
1 411 322 € 692 € 692 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104+105+106]
1 410 585 €
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 410 585 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
697 € 692 € 692 €
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
40 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
271 917 € 1 680 702 € 1 680 702 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
1 408 780 € 1 408 780 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 408 780 € 1 408 780 €
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
28 207 € 28 174 € 28 174 €
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
243 710 € 243 718 € 243 718 €
135
B.IV.10.
Iné záväzky
30 € 30 €
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
288 169 € 280 940 € 280 940 €