Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Budkovce v likvidácii

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Budkovce v likvidácii

 • Názov Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Budkovce v likvidácii
 • IČO 00197181
 • DIČ 2020747927
 • Sídlo , 072 15 Budkovce
 • Dátum vzniku 30. januára 1960, Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Dr, vložka č. 867/V
 • Základné imanie Podľa ORSR: 232 357 €
 • Historický názov Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Budkovce
  (platné do 11. apríla 1994 )
  Poľnohospodárske družstvo AGROKOMBINÁT, BUDKOVCE
  (platné do 21. apríla 1993 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie
 • Dátum vyhlásenia 31. januára 2000
Predmety podnikania
Názov Vznik
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja 21.4.1993
cestná nákladná doprava 21.4.1993
neverejná cestná osobná doprava 21.4.1993
úprava a spracovanie mlieka na kŕmne účely 25.2.1994
výroba cestovín 21.4.1993
maloobchodný predaj porcelánu 25.2.1994
pranie a mechanické čistenie 21.4.1993
zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb svojich členov a zamestnancov podľa zásad schválených predstavenstvom družstva 21.4.1993
Iné právne skutočnosti
1. Zmeny v zápise boli vykonané na základe transformačného projektu schváleného valným zhromaždením 9.12.1992 a zmenených stanov schválených členskou schôdzou 20.1.1993 v súlade so zák. č.42/92 Zb. a § 765 zák. č.513/91 Zb.
2. Zápisnica z členskej schôdze PD konaná dňa 7.10.1993.
3. Uznesenie členskej schôdze zo dňa 21.3.1994 o zrušení družstva s likvidáciou podľa ust. § 254 odst.2 písm. a zák. č.513/91 Zb. Vstup do likvidácie: 11.4.1994
4. Krajský súd v Košiciach sp. zn. 2K 69/95 zo dňa 31.1.2000 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Budkovce v likvidácii a ustanovil správcu konkurznej podstaty: JUDr. Jána Derevjaníka, komerčného právnika, Nám. Osloboditeľov 1, Michalovce.
5. Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn. 2K 69/95-148 zo dňa 3.12.2003 ustanovil za správcu konkurznej podstaty Mgr. Ivana Šveca, r.č. XXXXXX/XXXX, Kalinčiakova 20, Košice.
6. Krajský súd v Košiciach uznesením č. kon. 2 K 69/95-182 zo dňa 14.6.2004, právoplatným dňa 13.7.2004 ustanovil JUDr. Jozefa Vaška, r.č. XXXXXX/XXXX, so sídlom Szakkayho 1, Košice do funkcie nového správcu.