Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo Maňa v likvidácii

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 23K/2/2018
  • Spisová značka 23K/2/2018
  • Prvý a posledný záznam 20.8.2018 - 28.3.2019

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
28.3.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Stanislav Barkoci Maňa Nitriansky
8.3.2019
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Stanislav Barkoci Maňa Nitriansky
11.2.2019
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Stanislav Barkoci Maňa Nitriansky
11.2.2019
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Stanislav Barkoci Maňa Nitriansky
29.1.2019
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Stanislav Barkoci Maňa Nitriansky
21.12.2018
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Stanislav Barkoci Maňa Nitriansky
21.12.2018
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Stanislav Barkoci Maňa Nitriansky
21.12.2018
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Stanislav Barkoci Maňa Nitriansky
3.12.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Maňa Nitriansky
11.10.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Maňa Nitriansky
1.10.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Maňa Nitriansky