Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany

 • Názov Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
 • IČO 00204251
 • DIČ 2020502616
 • IČ DPH SK2020502616 podľa §4
 • Sídlo Tatranská 126, 053 11 Smižany
 • Dátum vzniku 16. marca 1972, Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Dr, vložka č. 516/V
 • Základné imanie Podľa ORSR: 679 272 €
  Podľa účtovnej závierky: 240 368 €
 • Historické sídlo , 053 11 Smižany
  (platné do 9. januára 2003)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Štatutári
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Štefan Zekucia Predseda predstavenstva Hollého 709/22, 053 11 Smižany 7. marca 2008
MVDr. Emília Tarbajová Člen predstavenstva Ružová 957/5, 053 11 Smižany 4. apríla 2008
Ing. Róbert Pukluš Člen predstavenstva Hurbanova 2080/11, 052 01 Spišská Nová Ves 1. marca 2013
Anna Vansáčová Člen predstavenstva Topoľová 1203/26, 053 11 Smižany 1. marca 2013
Ing. Ľuboš Bajtoš Člen predstavenstva Námestie slobody 250/14, 053 14 Spišský Štvrtok 1. marca 2013
Peter Šuhajda Člen predstavenstva Topoľová 1073/28, 053 11 Smižany 1. marca 2013
Eva Jerdoneková Člen predstavenstva Smreková 533/65, 053 11 Smižany 9. marca 2018
Ing. Rudolf Uhliar Podpredseda predstavenstva Považská 3524/20, 052 01 Spišská Nová Ves 26. marca 2018
 • Konanie menom spoločnosti [od 3. októbra 2012] Za družstvo koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Ak právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisuje predseda alebo podpredseda a ďalší jeden člen predstavenstva.
Kontrolná komisia
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Mgr. Ján Račko Kontrolná komisia Teplička 118, 052 01 Teplička nad Hornádom 9. marca 2018
Mária Rerková Kontrolná komisia Slovenského Raja 164/33, 053 11 Smižany 9. marca 2018
Jozef Strela Kontrolná komisia Gustáva Bartscha 516/3, 052 01 Spišské Tomášovce 9. marca 2018
Predmety podnikania
Názov Vznik
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja 19.5.1993
poskytovanie služieb členom družstva v rozsahu podľa stanov družstva 19.5.1993
cestná nákladná doprava 19.5.1993
osobná nepravidelná autobusová doprava 19.5.1993
služby verejného stravovania 19.5.1993
výroba chleba a pečiva 19.5.1993
výroba zemiakových lupienkov 19.5.1993
výroba mäsa a mäsových výrobkov a predaj 19.5.1993
výroba stavebno - stolárska a tesárska 19.5.1993
vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych, priemyselných a poľnohospodárskych stavieb 19.5.1993
výroba kovových výrobkov a zámočníctvo 19.5.1993
nákup a predaj mäsa, mäsových výrobkov, údenín, doplnkového potravinárskeho tovaru 19.5.1993
nákup a predaj potravín, textilu, obuvi, kožiarskych výrobkov, priemyselného tovaru 19.5.1993
domáce potreby, drobný tovar, plasty a výrobky z plastov 19.5.1993
služby s mechanizmami 9.1.2003
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 18.9.2013
Iné právne skutočnosti
1. Družstvo sa riadi stanovami vypracovanými podľa zák.č. 162/90 Zb., schválenými na členskej schôdzi 22.3.1991.
2. Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projektu schváleného dňa 21.11. 1992 a zmenených stanov družstva schválených členskou schôdzou dňa 18.12.1992, v súlade s ust. zák. č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák. č. 513/91 Zb.
3. Zmeny stanov družstva schválené čiastkovými členskými schôdzami v dňoch 29.7.- 4.8.1993. Doplnenie stanov družstva schválené výročnou členskou schôdzou dňa 17.2.1995.
4. Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 14.2.1997.
5. Zmena stanov družstva zo dňa 18.2.2000.
6. Zmena stanov schválená na členskej schôdzi dňa 22.5.2002.
7. Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 21.11.2002. Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 5.12.2002.
História zmien a podania