Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 508 692 € 5 832 575 € 6 247 540 € 6 310 917 € 6 523 209 € 6 771 743 € 6 937 972 € 7 710 902 € 7 919 326 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 646 706 € 3 878 158 € 4 055 087 € 4 307 680 € 4 663 634 € 4 985 904 € 5 250 880 € 6 033 192 € 6 349 888 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
3 646 706 € 3 878 158 € 4 055 087 € 4 307 680 € 4 663 634 € 4 985 904 € 5 250 880 € 6 031 350 € 6 348 046 €
012
A.II.1
Pozemky
636 049 € 633 720 € 632 558 € 626 701 € 604 811 € 597 919 € 590 051 € 567 662 € 551 862 €
013
A.II.2
Stavby
2 153 196 € 2 319 770 € 2 434 716 € 2 652 487 € 2 877 362 € 3 085 475 € 3 334 258 € 3 842 680 € 4 095 154 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
552 368 € 624 445 € 693 622 € 718 818 € 861 768 € 974 534 € 1 064 544 € 1 351 426 € 1 405 259 €
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
305 093 € 300 223 € 294 191 € 309 674 € 319 693 € 327 976 € 262 027 € 269 582 € 295 771 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 1 842 € 1 842 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0 € 1 842 € 1 842 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 851 806 € 1 933 615 € 2 142 443 € 1 993 572 € 1 846 034 € 1 776 682 € 1 677 340 € 1 665 639 € 1 556 980 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 451 630 € 1 556 994 € 1 714 036 € 1 698 230 € 1 536 901 € 1 518 911 € 1 412 068 € 1 367 329 € 1 244 262 €
032
B.I.1
Materiál
246 823 € 261 302 € 230 337 € 270 072 € 299 317 € 281 782 € 251 034 € 266 373 € 263 364 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
312 956 € 288 962 € 308 513 € 215 059 € 285 758 € 266 524 € 244 934 € 219 580 €
034
B.I.3
Výrobky
459 605 € 575 787 € 773 822 € 780 196 € 495 237 € 451 227 € 454 204 € 490 468 € 372 321 €
035
B.I.4
Zvieratá
423 209 € 418 844 € 390 477 € 423 904 € 445 081 € 510 860 € 454 949 € 384 245 € 398 164 €
036
B.I.5
Tovar
9 037 € 12 099 € 10 887 € 8 999 € 11 508 € 8 518 € 6 947 € 6 663 € 7 082 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
372 253 € 333 276 € 393 484 € 273 171 € 273 816 € 248 310 € 253 372 € 281 194 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
278 574 € 239 408 € 243 841 € 180 127 € 168 483 € 225 103 € 205 136 € 164 712 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
200 € 60 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
93 658 € 93 828 € 138 356 € 93 032 € 91 295 € 16 840 € 16 840 € 116 236 € 92 440 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
21 € 40 € 11 287 € 12 € 14 038 € 6 367 € 31 396 € 46 € 7 064 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
27 923 € 43 345 € 34 923 € 22 171 € 35 317 € 9 461 € 11 900 € 17 116 € 8 440 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 302 € 5 053 € 10 564 € 6 772 € 5 601 € 4 481 € 4 200 € 4 432 € 2 216 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
23 621 € 38 292 € 24 359 € 15 399 € 29 716 € 4 980 € 7 700 € 12 684 € 6 224 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
10 180 € 20 802 € 50 010 € 9 665 € 13 541 € 9 157 € 9 752 € 12 071 € 12 458 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 945 € 5 201 € 4 839 € 5 446 € 7 541 € 8 384 € 8 885 € 7 762 € 11 615 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
5 235 € 15 601 € 45 171 € 4 219 € 6 000 € 773 € 867 € 4 309 € 843 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 508 692 € 5 832 575 € 6 247 540 € 6 310 917 € 6 523 209 € 6 771 743 € 6 937 972 € 7 710 902 € 7 919 326 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
4 059 745 € 4 399 438 € 4 678 629 € 4 679 637 € 4 781 832 € 5 089 350 € 5 101 868 € 5 593 754 € 5 611 274 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
240 368 € 258 960 € 264 272 € 280 274 € 285 719 € 291 164 € 295 812 € 296 288 € 301 732 €
069
A.I.1
Základné imanie
264 272 € 264 272 € 292 824 € 292 824 € 292 824 € 292 824 € 292 824 € 305 384 € 305 384 €
071
A.I.3
Zmena základného imania
-23 904 € -5 312 € -28 552 € -12 550 € -7 105 € -1 660 € 2 988 € -9 096 € -3 652 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
2 062 598 € 2 118 435 € 2 216 412 € 2 249 656 € 2 307 352 € 2 375 543 € 4 955 074 € 5 258 271 € 5 534 809 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
2 062 598 € 2 118 435 € 2 216 412 € 2 248 529 € 2 306 225 € 2 374 416 € 2 524 209 € 2 896 676 € 3 047 716 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
2 429 738 € 2 360 468 € 2 485 966 €
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
1 127 € 1 127 € 1 127 € 1 127 € 1 127 € 1 127 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 091 194 € 2 286 173 € 2 193 133 € 2 248 328 € 2 478 611 € 2 411 159 € 37 544 € 37 544 € 37 544 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 091 194 € 2 286 173 € 2 193 133 € 2 248 328 € 2 478 611 € 2 411 159 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
37 544 € 37 544 € 37 544 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 423 € 2 873 € 2 750 € 9 782 € 63 579 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 296 € 4 173 € 9 782 € 63 579 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 423 € -1 423 € -1 423 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-332 992 € -267 003 € 2 062 € -98 621 € -299 632 € 11 484 € -186 562 € -61 928 € -262 811 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 066 950 € 982 799 € 1 004 088 € 984 182 € 998 409 € 883 389 € 936 159 € 1 022 311 € 1 174 625 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
52 906 € 42 682 € 37 307 € 35 148 € 32 196 € 24 633 € 38 378 € 35 650 € 37 208 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
45 956 € 38 943 € 33 568 € 31 709 € 29 623 € 23 081 € 35 469 € 30 533 € 30 068 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
6 434 € 3 739 € 3 739 € 3 439 € 2 255 € 600 € 900 € 600 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
516 € 318 € 952 € 2 009 € 4 517 € 7 140 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
178 154 € 181 373 € 138 353 € 89 620 € 68 637 € 87 163 € 60 077 € 129 638 € 182 105 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
962 € 672 € 787 € 1 188 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
46 113 € 69 526 € 68 044 € 28 349 € 19 574 € 41 230 € 11 816 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
132 041 € 110 885 € 69 637 € 60 484 € 49 063 € 45 933 € 58 889 € 117 822 € 182 105 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
294 906 € 245 547 € 263 940 € 198 317 € 234 416 € 291 942 € 279 518 € 360 808 € 350 301 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
114 846 € 73 519 € 110 029 € 74 840 € 123 146 € 160 148 € 131 710 € 221 227 € 214 554 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 160 € 514 € 3 553 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
41 776 € 35 535 € 37 210 € 37 913 € 33 701 € 33 923 € 32 816 € 33 370 € 31 689 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
19 441 € 31 015 € 17 972 € 17 391 € 14 315 € 13 990 € 34 326 € 37 380 € 36 639 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
38 235 € 35 634 € 33 893 € 33 478 € 28 879 € 27 920 € 26 797 € 25 981 € 20 651 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
23 229 € 25 993 € 28 537 € 12 855 € 11 849 € 29 971 € 29 340 € 34 129 € 20 041 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
57 379 € 43 851 € 36 299 € 21 840 € 22 526 € 25 990 € 23 369 € 8 207 € 23 174 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
90 000 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
540 984 € 513 197 € 564 488 € 661 097 € 663 160 € 479 651 € 468 186 € 496 215 € 605 011 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
4 500 € 15 997 € 133 197 € 114 397 € 58 597 € 27 694 € 20 090 € 78 572 € 109 221 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
536 484 € 497 200 € 431 291 € 546 700 € 604 563 € 451 957 € 448 096 € 417 643 € 495 790 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
381 997 € 450 338 € 564 823 € 647 098 € 742 968 € 799 004 € 899 945 € 1 094 837 € 1 133 427 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
79 417 € 67 431 € 91 106 € 92 168 € 87 000 € 83 154 € 83 214 € 75 401 € 77 836 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
253 455 € 305 257 € 381 817 € 456 069 € 554 930 € 614 969 € 715 851 € 917 610 € 951 602 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
49 125 € 77 650 € 91 900 € 98 861 € 101 038 € 100 881 € 100 880 € 101 826 € 103 989 €