Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo Kotešová

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
182 795 € 187 194 € 172 385 € 185 918 € 191 849 € 249 589 € 240 285 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
113 225€ 162 819€ 158 619€ 150 340€ 181 788€ 221 183€ 193 367€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
43 128€ 1 528€ -6 768€ 7 596€ -6 952€ 340€ 20 094€
07
II.3
Aktivácia
26 442€ 22 847€ 20 534€ 27 982€ 17 013€ 28 066€ 26 824€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
174 668 € 168 951 € 162 805 € 142 301 € 183 401 € 205 883 € 209 967 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
124 897€ 112 198€ 112 682€ 103 620€ 116 952€ 125 137€ 143 554€
10
B.2
Služby
49 771€ 56 753€ 50 123€ 38 681€ 66 449€ 80 746€ 66 413€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
8 127 € 18 243 € 9 580 € 43 617 € 8 448 € 43 706 € 30 318 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
212 209 € 190 454 € 186 748 € 175 074 € 177 940 € 172 024 € 191 964 €
13
C.1
Mzdové náklady
152 383€ 138 344€ 135 841€ 127 006€ 129 354€ 125 062€ 139 042€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
53 163€ 47 497€ 46 241€ 43 588€ 44 837€ 43 753€ 48 935€
16
C.4
Sociálne náklady
6 663€ 4 613€ 4 666€ 4 480€ 3 749€ 3 209€ 3 987€
17
D
Dane a poplatky
4 318€ 4 088€ 4 051€ 4 050€ 4 139€ 4 673€ 5 104€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
119 022€ 80 065€ 95 396€ 91 122€ 99 758€ 81 803€ 83 389€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
14 806€ 57 778€ 16 070€ 17 449€ 51 353€ 16 469€ 57 827€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 152€ 122 705€ 4 715€ 10 088€ 29 791€ 4 961€ 29 345€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
351 320€ 307 550€ 257 609€ 241 904€ 255 200€ 230 659€ 235 146€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 420€ 1 791€ 1 875€ 5 914€ 3 435€ 9 532€ 10 109€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
24 132 € -15 532 € -9 526 € 16 722 € -62 € 17 841 € 3 380 €
38
X.
Výnosové úroky
3€ 1€ 10€ 19€ 6€
39
N
Nákladové úroky
8 713€ 2 750€ 3 264€ 3 151€ 3 875€ 5 873€ 4 882€
41
O
Kurzové straty
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 748€ 1 379€ 1 353€ 1 452€ 1 611€ 1 673€ 2 151€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-10 461 € -4 129 € -4 614 € -4 602 € -5 476 € -7 527 € -7 027 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
13 671 € -19 661 € -14 140 € 12 120 € -5 538 € 10 314 € -3 647 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 142 € 967 € 1 130 € 963 € 1 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 142€ 967€ 1 130€ 963€ 1€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
13 671 € -19 661 € -15 282 € 11 153 € -6 668 € 9 351 € -3 648 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
4 895€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
4 895 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
4 895 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
13 671 € -19 661 € -14 140 € 12 120 € -5 538 € 10 314 € 1 248 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
13 671 € -19 661 € -15 282 € 11 153 € -6 668 € 9 351 € 1 247 €