Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stavoprojekt, akciová spoločnosť Prešov [zrušená]

Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti Stavoprojekt, akciová spoločnosť Prešov, so sídlom „adresa neznáma“, IČO: 00 225 665, bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku.

  • Súd Okresný súd Prešov
  • Spisová značka 5CbR/90/2019
  • ICS 8119216339
  • Vydal Mgr. Alena Paveleková

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Výmaz 23.11.2021

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
18.11.2019
Rozhodnutie Zrušenie