Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Literárny fond

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Literárny fond

 • Názov Literárny fond
 • IČO 00225681
 • DIČ 2020845112
 • Sídlo Grösslingova 55, 81540 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • Dátum vzniku 30. novembra 1994, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 400/B
 • Historické sídlo Štúrová 14, 815 40 Bratislava
  (platné do 3. decembra 2005)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
podporca tvorivej činnosti v oblasti slovesnej, divadla, filmu, rozhlasu, televízie, zábavného umenia, videotvorby a počítačových programov s oosbytným zreteľom na: 30.11.1994
pôvodnú krásu a literatúru 30.11.1994
vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy 30.11.1994
novinárstvo a novinársku fotografiu 30.11.1994
prekladateľstvo 30.11.1994
divadlo, film, rozhlas, televíziu, videotvorbu a zábavné umenie 30.11.1994
vytváranie materiálnych podmienok na vznik nových literárnych, vedeckých, novinárskych a umeleckých diel a umeleckých výrobkov, ako i počítačových programov v jazyku slovenskom a jazyku národnostných menšín - občanov s trvalým pobytom na území SR: 30.11.1994
poskytovanie štipendií, tvorivých odmien cien, príspevkov na štúdijne cesty a iné formy podpôr v zmysle Zásad podpornej činnosti LF 30.11.1994
zriaďovanie a spracovanie nadácie 30.11.1994
zriaďovanie a správa domov a klubov 30.11.1994
zriaďovanie právnických osôb a účelových zariadení a využívanie ich zisku v súlade s predmetom činnosti fondu 30.11.1994
Iné právne skutočnosti
1. Literárny fond bol zriadený zákonom NR SR č. 13/1993 Z.z o umeleckých fondoch s účinnosťou od 1.1.1993. Štatúút Literárneho fondu bol schválený ministerstvom kultúry SR dňa 1.11.1993.
Starý spis: Po 814
2. Rozhodnutie o zrušení živnostenského oprávnenia zo dňa 4.1.1995 vydané Obvodným úradom Bratislava I.
3. Zápisnica zo zasadnutia rady fondu zo dňa 28.9.2005 - zmena sídla fondu z pôvodného Štúrova 14, Bratislava 815 40 na Grösslingova 55, Bratislava 815 40.